Len pozitívne vibrácie
NVH

Nájdite svoj náhradný febi na partsfinder

Vybrané produkty

Len pozitívne vibrácie

S gumokovovými dielmi febi

Konštrukcia moderných podvozkov v automobiloch je stále zložitejšia. Zároveň majitelia novších modelov vozidiel očakávajú najlepší možný jazdný komfort aj na nerovných cestách.

Gumokovové súčiastky sa tak stávajú stále dôležitejšími. Používajú sa hlavne pri viacprvkových nápravách ako elastické spojenie medzi podvozkom a karosériou.

Gumokovové súčiastky absorbujú vibrácie z vozovky a z častí hnacej jednotky, ku ktorým dochádza v priebehu jazdy a významne tak prispievajú k zvýšeniu jazdného pohodlia a zvukovej izolácie. Okrem toho zaisťujú bezpečnosť jazdy tým, že zlepšujú výkon riadenia a jazdnú stabilitu na nerovnom povrchu, ako aj pri brzdení a vyhýbacích manévroch.

Ferdinand Bilstein ponúka jeden z najširších radov gumokovových súčiastok na trhu s náhradnými dielmi - samozrejme, v testovanej kvalite zodpovedajúcej OE. Sortiment siaha od rôznych silentblokov a ložísk, ako sú horné uloženie, krížové a stabilizačné ložiská, cez hardy spojky až po silentbloky motora. Vďaka nášmu mnohoročnému know-how môžeme spoľahlivo splniť najvyššie štandardy.

febi gumokovové komponenty

Stručný prehľad výhod

Übersicht der Vorteile von febi Lenkungs- und Aufhängungskomponenten

Optimálne spracovanie
pre dlhú životnosť

Übersicht der Vorteile von febi Motorkomponenten

Striktné štandardy kvality

Übersicht der Vorteile von febi Motorkomponenten

Veľmi presné uloženie

Übersicht der Vorteile von febi Motorkomponenten

Tvrdosť gumy vyhovuje
špecifikáciám výrobcov vozidiel

Pozitívne vibrácie

Pre všetky modely

Všetky febi komponenty v rade gumokovových dielov majú spoločnú jednu dôležitú funkciu - všetky znižujú hluk a vibrácie a podporujú čo najpohodlnejší a najbezpečnejší spôsob riadenia osobného automobilu.

S tlmením vibrácií budú majitelia osobných automobilov spokojní, pretože ich vozidlo bude jazdiť hladko. Výsledkom sú "pozitívne vibrácie" pre vodičov aj pre cestujúcich.

Vaše No. 1 pre zníženie hluku, vibrácií a drsnosti

 • 9 500+ silentblokov, puzdier a tlmičov v ponuke
 • Medzinárodné pokrytie až 95 % všetkých moderných európskych a ázijských osobných automobilov
 • Rad uloženia hnacieho systému pokrýva celosvetový vozový park s viac ako 260 miliónmi osobných vozov
 • Rad uloženia podvozku pokrýva celosvetový vozový park s viac ako 350 miliónmi osobných vozov
 • Vždy aktuálna ponuka s viac ako 500 novými komponentmi ročne
 • Kvalita zhodná s OE, testované a overené interne

Hluk, vibrácie a drsnosť

 

Hluk je definovaný ako nepríjemný alebo rušivý zvuk, ktorý spôsobuje určitý druh rušenia, napríklad chrastenie opotrebovaného ložiska.

Zvuk Používaná súčiastka môže vydávať zvuk, ktorý súvisí s jej prevádzkovou frekvenciou alebo hmotnosťou, čím vyššia frekvencia, tým vyšší tón. Napríklad škrípavý hluk z chybného puzdra zavesenia by bol vysoký zvuk, zatiaľ čo bzučiaci nízky zvuk je z chybného ložiska kolesa.

Vibrácie sú definované ako chvejúci a opakovaný pohyb predmetu, ako keď je pneumatika v nerovnováhe a spôsobuje, že volant osciluje pri určitých jazdných rýchlostiach.

Vibrácie vozidla sa skladajú z troch prvkov, zo zdroja, prenosovej dráhy a reagujúceho komponentu. Napríklad.

Zdroj - Vibrácie z motora
Prenosová cesta - upevnenie výfuku
Reagujúci komponent - vnútorné obloženie

Tieto vibrácie, ktoré sú spôsobené zlyhávajúcim alebo chybným dielom, sú zvuky detekované ľuďmi pomocou rôznych zmyslov a niekedy sú považované za samostatné javy. Tak to však nie je, v skutočnosti ide o to isté. Zvukové vlny sú vibrácie, ktoré môžeme počuť, zatiaľčo vibrácie sú zvuk, ktorý môžeme cítiť. Oboje sa meria v hertzoch.

Hertz (Hz)
Hertz je merná jednotka, ktorá vyjadruje koľko cyklických (pravidelne sa opakujúcich) dejov sa odohraje za jednu sekundu. Cyklus možno popísať ako objekt, ktorý sa rozpohybuje z kľudového stavu a vracia sa späť do kľudového stavu. Počet výskytov tohto cyklu za jednu sekundu je frekvencia meraná v hertzoch. Vibrácie medzi 0-20 Hz pociťujú ľudia.

Vibrácie medzi 20-200 Hz možno cítiť a počuť, zatiaľčo vibrácie medzi 200-20 000 Hz možno len počuť, ale nie cítiť. Vibrácie nad 20 000 Hz sú klasifikované ako ultrazvuk a sú mimo rozsah ľudského ucha.

 

Energia
Každý objedkt má vlastnú frekvenciu, čiastočne určenú jeho hmotnosťou. Všeobecne platí, že čím väčšia je hmotnosť objektu, tým nižšia je jeho prirodzená frekvencia. Keď frekvencia vynútených vibrácií na objekte zodpovedá prirodzenej frekvencii objektu, zažívame rezonanciu. K rezonancii dochádza keď vonkajšia sila spôsobí, že objekt kmitá vo väčšej amplitúde ako pri svojej prirodzenej frekvencii.

Drsnosť je náročnejšie definovať, pretože je veľmi subjektívna. Možno ju však definovať ako náhly agresívny pocit, ako je reakcia odpruženia vozidla pri nabehnutí na výmoľ.

Protiopatrenia od febi

Výrobcovia vozidiel používajú ako opatrenie proti vibráciám rôzne gumokovové izolátory. Použitie rôznych typov gumy na základe ich elastických vlastností určuje, aký izolátor sa použije k vyrovnaniu frekvencie, zvuku alebo energie, ktoré sú produkované každým komponentom.

Pri výmene akéhokoľvek upevnenia alebo izolátora je dôležité vziať do úvahy z čoho je vyrobený a ako je konštruovaný, pretože tieto faktory môžu dramaticky ovplyvniť prirodzený pocit a chovanie vozidla. Nepoddajnosť alebo tuhosť izolátora ovplyvňuje prirodzenú frekvenciu. Tuhší izolátor znamená, že dôjde k vyššej frekvencii, čo poskytne dynamickejšiu, ale "drsnejšiu" odozvu. Čím pružnejší izolátor je, tým sa objavuje nižšia frekvencia, čo poskytuje typickú mäkšiu odozvu.

Uloženie podvozku

Uloženie podvozku febi - pre väčšiu bezpečnosť, komfort a kontrolu počas jazdy

Uloženie nápravy

Konštrukcia vozidla sa neustále vyvíja. Túžba po nerušivých systémoch odpruženia, ktoré sa neprejavujú v interiéri vozidla, vyžaduje použitie odpruženého pomocného rámu. Tieto pomocné rámy sú vyrobené z oceľových alebo hliníkových trubiek a sú pripevnené ku karosérii vozidla pomocou gumokovových puzdier.

 • Viac ako 400 dielov v ponuke
 • Pokrývajú viac ako 20 000 európskych a ázijských vozidiel

Horné uloženie

Horné uloženie je lepené gumové puzdro, ktoré je namontované na hornej strane tlmiča a pripevnené k podvozku vozidla. Je neoddeliteľnou súčasťou vzpery zavesenia kolies. Horné uloženie môže tiež zahŕňať ložisko alebo nosnú dosku, ktorá umožňuje otáčanie vzpery zároveň s kolesami.

 • Viac ako 500 dielov v ponuke
 • Pokrývajú viac ako 26 000 európskych a ázijských vozidiel

Silentbloky ramien/ Hydraulické silentbloky

Elastomérne materiály používané pri výrobe gumokovových dielov sú presne prispôsobené technickým požiadavkám a zaťaženiu ich konkrétneho uloženia. Napriek tomu všetkému pasívne gumokovové súčiastky nemôžu absorbovať všetky vibrácie z podvozku. Preto bolo vyvinuté hydraulické tlmiace elastomérové ložisko "Hydromounts", ktoré umožňuje izoláciu a tlmenie vibrácií.

 • Viac ako 1000 dielov v ponuke
 • Pokrývajú viac ako 34 000 európskych a ázijských vozidiel

Uloženie pohonného systému & tlmiče

Uloženie pohonného systému a tlmiče febi absorbujú vibrácie pohonnej jednotky

Hydraulické zavesenie motora

Hydraulické zavesenie motora môže prispôsobiť svoje vlastnosti v závislosti od zaťaženia.

Viskózna kvapalina v hydraulickom silentbloku pôsobí ako tlmič pre zaistenie optimálneho tlmenia. Vnútri hydraulického zavesenia motora má hlavná gumová pružina hornú a dolnú komoru. Komory sú spojené radom kanálikov a oddelené gumovým ventilom.

 • Viac ako 1200 dielov v ponuke
 • Pokrývajú viac ako 23 500 európskych a ázijských vozidiel

Zavesenie prevodovky

Zavesenie prevodovky kontroluje bočný pohyb hnacieho ústrojenstva počas zrýchľovania a spomaľovania motora a prevodovky. Presný a kontrolovaný pohyb je zásadný, pretože ak prevodovka tento pohyb nekontroluje, výber prevodových stupňov bude nepresný. Použitie správnych materiálov je preto zásadné pre správnu funkciu prevodovky.

 • Viac ako 1200 dielov v ponuke
 • Pokrývajú viac ako 85 000 európskych a ázijských vozidiel

Oddelené remenice (TVD)

Silové impulzy motora vedú k torzným vibráciám kľukového hriadeľa, ktorý sa v dôsledku toho začína otáčať tam a späť pri vysokej frekvencii, hlavne pri nízkych otáčkach motora. Bez tlmiaceho účinku by sa vibrácie prenášali cez systém pohonu pomocného remeňa a mohli by viesť k predčasnému zlyhaniu súčiastky.

 • Viac ako 350 dielov v ponuke
 • Pokrývajú viac ako 14 000 európskych a ázijských vozidiel

Puzdrá stabilizátora

Stabilizátor je upevnený na pomocnom ráme alebo podvozku vozidla pomocou dvoch puzdier. Správne uchytenie gumových puzdier zabraňuje možným pohybom medzi stabilizátorom a gumovým puzdrom. Rotačné pohyby stabilizátora sú absorbované v uložení, keď sa vozidlo pohybuje po najrôznejších povrchoch. Dosiahnutím vysokého stupňa účinnosti došlo k zníženiu NVH a zvýšeniu pohodlia vodiča.

 • Viac ako 1000 dielov v ponuke
 • Pokrývajú viac ako 34 000 európskych a ázijských vozidiel

Hardy spojky

Konštrukcia hardy spojok je upravená tak, aby absorbovala rázové a nárazové sily, a tým znížila riziko porúch hnacieho systému a zabránila uhlovému posunu. Točivý moment z hnacieho systému sa prenáša prostredníctvom prepojených slučiek vyrobených zo špeciálnych textilných vlákien s použitím jedinečnej technológie Tenpu®, ktoré sú potom zaliate do vulkanizovanej gumy. To výrazne znižuje hluk, vibrácie a drsnosť hnacieho systému a zaisťuje maximálne pohodlie vodiča aj spolujazdca.

 • Viac ako 100 dielov v ponuke
 • Pokrývajú viac ako 22 000 európskych a ázijských vozidiel

Len pozitívne vibrácie - s gumokovovými dielmi febi

Správna guma je základ

Stručný prehľad gumokovových materiálov

Elastomérové materiály používané pri výrobe gumokovových dielov sú presne prispôsobené technickým požiadavkám a zaťaženiu podľa konkrétnej inštalácie.

 • Prírodná guma pre univerzálne použitie za nízku cenu
 • Dobrá odolnosť proti zásaditým látkam
 • Veľmi dobrá elasticita
 • Pevnosť a odolnosť proti odretiu
 • Nie je vhodná na použitie s benzínom, olejom, mazivami a rozpúšťadlami, ani pri vysokých teplotách
 • Najčastejšie používaný, nízkonákladový (prírodná guma) štandardný elastomér na syntetickej báze
 • Odolný voči množstvu kyselín a zásad, palivám a olejom
 • Moderná syntetická univerzálna guma so širokým rozsahom využitia
 • Vynikajúca odolnosť proti starnutiu, ozónu, slnečnému žiareniu, poveternostným vplyvom a vplyvom prostredia, zásadám a chemikáliám.
 • Obzvlášť odolný voči horúcej vode a pare, preto je vhodný pre tesnenie, tvarované diely a hadice
 • Špeciálna syntetické guma pre gumové súčiastky s vysokými požiadavkami na odolnosť proti napúčaniu kvôli palivám, olejom, tukom a alifatickým rozpúšťadlám.
 • Najčastejšie používaná syntetická guma so širokým rozsahom využitia
 • Obzvlášť odolná voči starnutiu, poveternostným vplyvom, vplyvom prostredia, ozónu a slnečnému žiareniu, chemikáliám, kyselinám a zásadám

Hydroložiská pre prémiové modely

Gumové komponenty v gumokovových dieloch nemôžu absorbovať všetky vibrácie v podvozku. Preto boli vyvinuté hydraulicky tlmiace elastomérové ložiská (hydroložiská), ktoré sa skladajú z kovového vonkajšieho puzdra, do ktorého je vložený špeciálne tvarovaný gumový materiál s komorami pre tekutiny a prietokovými kanálikmi.

Vďaka tlmiacim vlastnostiam, ktoré sa objavujú vedľa gumového jadra, je tak dosiahnuté optimálne zníženie oscilácie aj vo vyšších frekvenčných rozsahoch s menšími amplitúdami. Hydroložiská sa používajú hlavne pri modeloch výrobcov prémiových vozidiel.

Ferdinand Bilstein ponúka širokú škálu hydroložísk pre rôzne európske značky a modely vozidiel - samozrejme v testovanej kvalite zodpovedajúcej OE.

febi Hydrolagern für PKW

Hardy spojky - od SGF a febi

Hardy spojky SGF zaručujú pohodlie. Účinne a bezpečne tlmia hluk a vibrácie vo vozidlách prémiových značiek po celom svete. Ferdinand Bilstein exkluzívne ponúka kompletný sortiment hardy spojok v kvalite OE na trhu s náhradnými dielmi.

Výhody hardy spojok SGF:

 • 100% vyrobené v Nemecku
 • Dvojnásobná životnosť
 • Optimálny prenos točivého mometu vďaka Tenpu technológii závitov
 • Rovnaký výkon s menšou veľkosťou alebo viac energie s rovnakou veľkosťou
 • Prenos lomených uhlov až do 5°
 • Axiálna kompenzácia offsetu ± 2 mm

febi ProKit

Dodávané komplet. Non-stop opravy.

So sadou ProKit ponúka Ferdinand Bilstein inovatívny produktový rad, ktorý dielňam šetrí čas a peniaze, pretože sady Febi ProKit zaručene obsahujú všetky diely potrebné pre danú opravu.

Sada febi ProKit je prakticky zameraná a šitá na mieru príslušnému riešeniu požiadavky na opravu. Servisy môžu bezodkladne vykonať nevyhnutné opravy, čo nielen šetrí čas a peniaze, ale tiež zvyšuje spokojnosť zákazníkov.

 febi Prokit Logo für PKW und NKW

Súvisiace produkty