Všetko pod kontrolou
Riadenie motora

Nájdite svoj náhradný febi na partsfinder

Vybrané produkty

Všetko pod kontrolou

s febi dielmi pre riadenie motora

V moderných osobných automobiloch nenájdete miesto, ktoré sa obíde bez elektroniky.

Počet zabudovaných elektronických súčiastok neustále rastie a automobily sa tak stali technologicky vyspelými vozidlami - bezpečnejšími, pohodlnejšími a ekologickejšími.

Ferdinand Bilstein ponúka dynamicky rastúci sortiment náhradných dielov v oblasti elektroniky a senzorov v kvalite zodpovedajúcej OE, ktoré sú vhodné pre rôzne typy vozidiel.

V našom produktovom rade ponúkame výhradne kvalitné diely, napríklad snímače tlaku výfukových plynov, EGR ventily, zapaľovacie cievky a váhy vzduchu.

Motorové diely febi

Stručný prehľad výhod

Übersicht der Vorteile von febi Elektronik- und Sensorik-Komponenten auf einem Blick

Robustná konštrukcia pre bezchybný chod napriek vplyvom prostredia

Übersicht der Vorteile von febi Motorkomponenten

Optimálne uloženie pre
bezproblémovú opravu

Übersicht der Vorteile von febi Motorkomponenten

Testované podľa prísnych
štandardov kvality

Übersicht der Vorteile von febi Motorkomponenten

Plnenie požiadaviek výrobcov vozidiel

High-Tech na Aftermarkete

Senzory a technológie, ktoré sú používané, riadia a regulujú systémy riadenia motora.

Senzor je zariadenie, ktoré dokáže hodnotiť jednu alebo viac fyzikálnych charakteristík, ako sú teplota, poloha, pohyb, rýchlosť atd., a previesť ich na elektronicky použiteľný signál pre spracovanie jednotkou ECU.

Riadiace prvky sú súčiastky, ktoré prevádzajú elektrické výstupné signály z ECU na fyzikálne veličiny, aby riadili účinnosť, hospodárnosť a výkon spaľovacieho motora. To zahŕňa diely ako vstrekovače paliva, zapaľovacie cievky a elektropneumatické ventily. Riadiace prvky odosielajú spätnú väzbu do ECU ohľadom premenných, ako je poloha, spotreba energie a záťaž, aby bola zaistená lepšia kontrola.

Všetko pod kontrolou

s febi dielmi riadenia motora

 • Viac ako 1 500 senzorov a riadiacich prvkov v ponuke
 • Pokrýva viac ako 65 000 európskych a ázijských vozidiel
 • Dynamický nárast ponuky o viac ako 300 dielov ročne
 • Kvalita zhodná s OE, interne testované a overované
 • febi je vaša jednotka s náhradnými dielmi na Aftermarkete v oblasti riadenia motora

EGR ventil

 

Účelom systému recirkulácie výfukových plynov (EGR) je znížiť emisie oxidov dusíku (NOx) z výfuku motora.

Existujú dva hlavné typy EGR ventila. Jeden je ovládaný podtlakom, ktorý používa elektropneumatický tlakový snímač, ovládaný pre otváranie a zatváranie ECU. Druhý je ovládaný DV elektromotorom alebo krokovým motorčekom. Elektronické i vákuové typy sa otvárajú a zatvárajú podľa zaťaženia motora.

 • Viac ako 130 dielov v ponuke
 • Určené pre viac ako 4 600 európskych a ázijských vozidiel
 • Ponuka pokrýva viac ako 70 miliónov osobných automobilov po celom svete

Snímač tlaku

 

Snímač tlaku sacieho potrubia (MAP senzor) meria tlak v sacom potrubí a poskytuje elektronickej riadiacej jednotke (ECU) okamžité informácie o tlaku v potrubí. Dáta z MAP senzora sa používajú k výpočtu hustoty vzduchu a určeniu hmotnostného prietoku vzduchu v motore.

Dáta z tohto snímača možno použiť na diagnostické účely, pretože merajú výkon skrtiacej klapky a turba, rovnako ako na diagnostiku nemeraných únikov vzduchu zo sacieho potrubia.

 • Viac ako 70 dielov v ponuke
 • Určené pre viac ako 5 000 európskych a ázijských vozidiel
 • Ponuka pokrýva viac ako 41 miliónov osobných automobilov po celom svete.

Snímač polohy kľukového a vačkového hriadeľa

 

Tieto senzory snímajú rýchlosť a polohu vačkového a kľukového hriadeľa. Ich signál spracováva riadiaca jednotka motora ECU, aby zlepšila presnosť zapaľovania a časovania paliva.

Tieto senzory snímajú rýchlosť a polohu vačkového a kľukového hriadeľa. Ich signál spracováva riadiaca jednotka motora ECU, aby zlepšila presnosť zapaľovania a časovania paliva. Dve hlavné technológie bežne používané v týchto senzoroch sú hallového alebo indukčného typu. Činnosť týchto senzorov je v zásade podobná.

 • Viac ako 260 dielov v ponuke
 • Určené pre viac ako 25 000 európskych a ázijských vozidiel
 • Ponuka pokrýva viac ako 380 miliónov osobných automobilov po celom svete

Snímač množstva vzduchu (váha vzduchu)

 

Jeho signál sa používa k výpočtu množstva vstrekovaného paliva a k regulácii recirgulácie výfukových plynov pri vznetových motoroch.

V priebehu rokov sa používalo niekoľko rôznych typov senzorov, a to v závislosti od použitých systémov výrobcami vozidiel. Dvomi hlavnými typmi sú snímače množstva vzduchu alebo snímače váhy vzduchu.

Popis snímačov množstva vzduchu a snímačov váhy vzduchu sa často zamieňajú. To však nie je správne, pretože snímač množstva vzduchu detekuje len objem vzduchu, zatiaľ čo snímače váhy vzduchu sú výrazne presnejšie, kvôli teplote a tlaku, kroté tiež započítavajú.

 • Viac ako 120 dielov v ponuke
 • Určené pre viac ako 12 000 európskych a ázijských vozidiel
 • Ponuky pokrýva viac ako 95 miliónov osobných automobilov po celom svete

Zapaľovacia cievka

 

Existuje niekoľko konštrukčných variantov zapaľovacej cievky, aj použitá technológia závisí na rôznych kritériách.Prostredie motora: teplota, inštalácia, určené miesto

 • Výkon: Aktuálne požiadavky na napájanie, schopnosť filtrácie
   
 • Viac ako 120 dielov v ponuke
 • Určené pre viac ako 15 000 európskych a ázijských vozidiel
 • Ponuka pokrýva viac ako 190 miliónov osobných automobilov po celom svete

Škrtiaca klapka

 

ECU riadenie motora nesie celkovú zodpovednosť za ovládanie škrtiaceho ventilu vnútri telesa škrtiacej klapky, pričom DC motor kontroluje uhol škrtiacej klapky. Spätná väzba je potom poskytovaná ECU prostredníctvom snímača polohy škrtiacej klapky. Tieto komponenty spoločne tvoria elektronické ovládanie škrtiacej klapky

Regulácia škrtiacej klapky tiež hrá dôležitú rolu pri znižovaní emisií, hlavne pri benzínových motoroch s priamym vstrekovaním pri prepínaní medzi homogénnymi alebo stratifikovanými módmi, ako aj pri regulácii čerstvého vzduchu u EGR.

 • Viac ako 80 dielov v ponuke
 • Určené pre viac ako 3 200 európskych a ázijských vozidiel
 • Ponuka pokrýva viac ako 40 miliónov osobných automobilov po celom svete

Kvalita zhodná s OE na 100 %

Spoločnosť febi si buduje renomé vďaka kvalite výrobkov dodávaných na aftermarket. Každý diel febi je podrobený intenzívnej a pravidelnej kontrole kvality, pričom elektrické komponenty nie sú výnimkou.

Každý diel febi bol navrhnutý a vyrobený tak, aby spĺňal normy OE, a pravidelné deštruktívne aj nedeštruktívne skúšky sú zárukou nepretržitých dodávok kvalitných výrobkov.

Môžete si byť istí, že všetky diely riadenia motora febi sú vyrobené podľa najvyšších štandardov a môžu byť namontované do akéhokoľvek vozidla bez toho, aby došlo k strate záruky výrobcu vozidla.

Kontrola kvality je kľúčovým aspektom výrobného procesu febi: pri snímačoch a akčných členoch tento kontrolný proces zahŕňa kontrolu dosiek plošných spojov, rezistorov a kondenzátorov, či nie sú poškodené, a analýzu kabeláže, či nevykazuje nejaké problémy. Okrem toho sa kontrolujú miesta pripojenia dosiek plošných spojov a pripájanie rezistorov a kondenzátorov.

Súvisiace produkty