bilsteinGroup

Pakalpojumi

VAIRĀK NEKĀ REZERVES DAĻAS

Ersatzteilangebot mit technische Informationsblätter und Schulungsangebote von febi

Papildus unikālajam rezerves daļu piedāvājumam, Ferdiand Bilstein piedāvā arī visaptverošu pakalpojumu klāstu, kas paredzēti ne tikai izplatītājiem, bet arī remontdarbnīcām. Tie iekļauj tehniskās informācijas lapas un apmācību programmas.

Mūsu tehniskie konsultanti ar klientiem sazinās personiski, pielietojot savas profesionālās zināšanas un piedāvājot privātajām remontdarbnīcām konsultācijas un palīdzību.

TEHNISKĀS APMĀCĪBAS: PIEVIENOTĀ VĒRTĪBA

Tehniskie konsultanti piedāvā klientiem un remontdarbnīcām neatsveramus praktiskus padomus un atbalstu.

Tas galvenokārt tiek īstenots ar konkrētas kompetences apmācībām šādās jomās:

  • Piekares tehnoloģijas
  • Ūdens sūknis/dzesēšanas sistēma
  • Dzinēja vadība (galveno uzmanību pievēršot gāzu sadales mehānisma ķēdēm un zobsiksnām un palīgierīču piedziņai)

Apmācībās tiek apskatītas visbiežākās bojājumu pazīmes vai uzstādīšanas kļūdas, ļaujot izvairīties no klientu pretenzijām un mazināt zaudēto laiku. Tajās notiek arī iepazīšanās ar speciālajiem instrumentiem un diagnostikas metodēm.

ZINĀTĪBA REMONTDARBNĪCĀM UN MAZUMTIRDZNIECĪBAI

Īpašs febi piedāvāts pakalpojums ir tehnisko datu lapu nodrošināšana. Tās atšķiras pēc sniegtā satura veida:

febi Tipp:

ar produktu saistīto īpašību un priekšrocību prezentācija

febi Exact:

ar produktu saistītas optimizācijas versija, problēmu, cēloņu un risinājumu pārskats

 

febi Info:

 

ar produktu saistīti paskaidrojumi, kas tiek piegādāti kopā ar attiecīgo rezerves daļu un nodrošina remontdarbnīcai svarīgus uzstādīšanas norādījumus

technisches Informationsblatt für Produktbezogene Erläuterung, die dem jeweiligen Ersatzteil im Karton beiliegt und der Werkstatt wichtige Hinweise zum Einbau liefert