Gizlilik kuralları

Veri toplama izninin reddedilmesi

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak verilerinizin Google Analytics tarafından toplanmasını önleyebilirsiniz. Bu, bu web sitesine gelecekteki ziyaretlerinizde verilerinizin toplanmasını önleyen bir tercih etme çerezini etkinleştirir: Google Analytics’i devre dışı bırakır Disable Google Analytics.

Kullanıcı verilerinin Google Analytics tarafından nasıl kullanıldığı hakkında daha fazla bilgi Google Gizlilik Politikasında bulunabilir: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Gizlilik Politikası

1. bi̇r bakişta veri̇ koruma

Genel bilgi

Aşağıdaki bilgiler, bu web sitesini ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinize ne olduğuna dair bir genel bakış sağlar. Kişisel veriler, bir kişi olarak tanımlanabileceğiniz her türlü veriye denir. Veri koruma hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen bu metnin altındaki veri koruma beyanımıza bakın.

Bu web sitesinde veri toplama

Bu web sitesinde veri toplamadan kim sorumludur?

Bu web sitesinde veri işleme, web sitesi operatörü tarafından gerçekleştirilir. Web sitesi operatörünün iletişim bilgilerini bu gizlilik politikasındaki "Veri denetleyicisi hakkında bilgiler" bölümünde bulabilirsiniz.

Verilerinizi nasıl topluyoruz?

Verileriniz bir yandan sizin bize sağlamanızla toplanır. Bu, örneğin bir iletişim formuna girdiğiniz veriler olabilir.

Diğer veriler, web sitesini ziyaret ettiğinizde BT sistemlerimiz tarafından otomatik olarak veya sizin izninizle toplanır. Bunlar çoğunlukla teknik verilerdir (örneğin internet tarayıcısı, işletim sistemi veya sayfa görüntüleme zamanı). Bu veriler, bu web sitesine girdiğiniz anda otomatik olarak toplanır.

Verilerinizi ne için kullanıyoruz?

Verilerin bir kısmı, web sitesinin hatasız bir şekilde sunulmasını sağlamak için toplanır. Diğer verilerin kullanım amacı ise kullanıcı davranışınızı analiz etmektir.

Verilerinizle ilgili hangi haklara sahipsiniz?

"Saklanan kişisel verilerinizin kaynağı, alıcısı ve amacı hakkında istediğiniz zaman ücretsiz olarak bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca bu verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkına da sahipsiniz. Veri işleme için onay verdiyseniz, bu onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Ayrıca, belirli koşullar altında kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına ve yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz.
"

Bu ve veri koruma konusundaki diğer sorularınız hakkında istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Analiz araçları ve üçüncü taraf araçları

Bu web sitesini ziyaret ederken, gezinme davranışınız istatistiksel olarak  analiz programları ile analiz edilebilir. 

Bu analiz programları hakkında ayrıntılı bilgi aşağıdaki veri koruma beyanında bulunabilir.

2 Genel notlar ve zorunlu bilgiler

Veri koruma

Bu sayfaların operatörleri kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktadır. Kişisel verilerinizi gizli ve yasal veri koruma düzenlemelerine ve bu veri koruma beyanına uygun olarak ele alınmaktadır.

Bu web sitesini kullandığınızda, çeşitli kişisel veriler toplanır. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz verilerdir. Bu Gizlilik Politikası hangi bilgileri topladığımızı ve bunları nasıl kullandığımızı açıklamaktadır. Ayrıca bunun nasıl ve ne amaçla yapıldığını da açıklar.

İnternet üzerinden veri aktarımında (örneğin e-posta ile iletişimde) güvenlik açıkları olabileceğini belirtmek isteriz. Verilerin üçüncü tarafların erişimine karşı tam olarak korunması mümkün değildir.

Sorumlu ofis hakkında not

Bu web sitesindeki veri işleme için sorumlu taraf:

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47
58256 Ennepetal

Telefon numarası: 02333 911-0
E-posta: info@bilsteingroup.com

Sorumlu kuruluş, kişisel verilerin (örneğin isimler, e-posta adresleri veya benzeri) işlenme amaçlarına ve araçlarına tek başına veya başkalarıyla birlikte karar veren gerçek veya tüzel kişidir.

Saklama süresi

Bu veri koruma beyanında daha spesifik bir saklama süresi belirtilmediği sürece, kişisel verileriniz, verilerin işlenme amacı artık geçerli olmayana kadar bizde kalacaktır. Silinmesi için haklı bir talepte bulunursanız veya veri işleme izninizi iptal ederseniz, kişisel verilerinizi saklamak için yasal olarak izin verilen başka nedenlerimiz olmadığı sürece verileriniz silinecektir (örneğin, vergi veya ticaret hukuku kapsamında saklama süreleri); ikinci durumda, bu nedenler artık geçerli olmadığında veriler silinecektir.

Bu web sitesinde veri işlemenin yasal dayanağı hakkında genel bilgiler

Veri işlemeye izin verdiyseniz, kişisel verilerinizi Madde 6 (1) lit a DSGVO veya Madde 6 (1) lit a DSGVO temelinde işleriz. 6 (1) lit. a DSGVO veya Art. 9 (2) lit. a DSGVO uyarınca özel veri kategorileri işleniyorsa. 9 (1) DSGVO. Kişisel verilerin üçüncü ülkelere aktarılmasına açık rıza gösterilmesi durumunda, veri işleme ayrıca Madde 49 (1) a DSGVO temelinde gerçekleştirilir. 49 (1) a DSGVO. Çerezlerin depolanmasına veya terminal cihazınızdaki bilgilere erişime (örneğin cihaz parmak izi yoluyla) izin verdiyseniz, veri işleme ayrıca Madde 25 (1) TTDSG temelinde gerçekleştirilir. Bu onay her zaman iptal edilebilir. Verileriniz bir sözleşmenin ifası veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gerekliyse, verilerinizi Madde 6 paragrafına dayanarak işleriz. 6 para. 1 lit. b DSGVO. Ayrıca, verilerinizin yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olması halinde, verilerinizi DSGVO'nun 6. maddesinin 1. fıkrasının b bendine dayanarak işleriz. 6 para. 1 lit. c DSGVO. 1 c DSGVO. Ayrıca, veri işleme, Madde 6 paragraf 1 c DSGVO uyarınca meşru menfaatimiz temelinde gerçekleştirilebilir. 6 paragraf 1 f DSGVO. 1 f DSGVO. Her bir durumda ilgili yasal dayanağa ilişkin bilgiler, bu veri koruma beyanının aşağıdaki paragraflarında verilmiştir.

Veri koruma görevlisi

Bir veri koruma görevlisi atadık.

Sascha Hasselbach
c/o EDV-Fortress
Kronprinzstr. 47-49
40764 Langenfeld
www.datenschutz-extern-nrw.de

Telefon 021732041244
E-posta: privacy@bilsteingroup.com

ABD ve diğer üçüncü ülkelere veri aktarımına ilişkin not

Diğer şeylerin yanı sıra, ABD'de veya veri koruma yasası kapsamında güvenli olmayan diğer üçüncü ülkelerde bulunan şirketlerin araçlarını kullanıyoruz. Bu araçlar aktifse, kişisel verileriniz bu üçüncü ülkelere aktarılabilir ve orada işlenebilir. Bu ülkelerde AB'dekine benzer bir veri koruma seviyesinin garanti edilemeyeceğini belirtmek isteriz. Örneğin, ABD şirketleri kişisel verileri güvenlik makamlarına teslim etmekle yükümlüdür ve siz bir veri sahibi olarak buna karşı yasal işlem başlatamazsınız. Bu nedenle, ABD makamlarının (örneğin istihbarat servisleri) izleme amacıyla ABD sunucularında bulunan verilerinizi işlemesi, değerlendirmesi ve kalıcı olarak saklaması göz ardı edilemez. Bu işleme faaliyetleri üzerinde hiçbir etkimiz yoktur.

Veri işleme izninizin iptali

Birçok veri işleme işlemi yalnızca sizin açık rızanızla mümkündür. Vermiş olduğunuz onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İptal edilene kadar gerçekleştirilen veri işlemenin yasallığı iptalden etkilenmez.

Özel durumlarda veri toplanmasına ve doğrudan pazarlamaya itiraz etme hakkı (Madde 21 DSGVO)

VERI IŞLEMENIN MADDEYE DAYALI OLARAK GERÇEKLEŞTIRILMESI HALINDE. 6 ABS. 1 LIT. E VEYA F DSGVO, ÖZEL DURUMUNUZDAN KAYNAKLANAN NEDENLERLE KIŞISEL VERILERINIZIN IŞLENMESINE ISTEDIĞINIZ ZAMAN ITIRAZ ETME HAKKINA SAHIPSINIZ; BU AYNI ZAMANDA BU HÜKÜMLERE DAYALI PROFILLEME IÇIN DE GEÇERLIDIR. İŞLEMENİN DAYANDIĞI İLGİLİ YASAL DAYANAK BU VERİ KORUMA BEYANINDA BULUNABİLİR. İTİRAZ ETMENİZ HALİNDE, İŞLEME İÇİN MENFAATLERİNİZİ, HAKLARINIZI VE ÖZGÜRLÜKLERİNİZİ GEÇERSİZ KILAN ZORLAYICI MEŞRU GEREKÇELER GÖSTEREMEDİĞİMİZ SÜRECE VEYA İŞLEME YASAL TALEPLERİ İLERİ SÜRMEK, UYGULAMAK VEYA SAVUNMAK AMACIYLA YAPILMADIĞI SÜRECE (DSGVO MADDE 21(1) KAPSAMINDA İTİRAZ) KİŞİSEL VERİLERİNİZİ ARTIK İŞLEMEYECEĞİZ.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ DOĞRUDAN PAZARLAMA AMACIYLA İŞLENİYORSA, SÖZ KONUSU PAZARLAMA AMACIYLA SİZİNLE İLGİLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE HER ZAMAN İTİRAZ ETME HAKKINIZ VARDIR; BU DURUM, SÖZ KONUSU DOĞRUDAN PAZARLAMA İLE İLGİLİ OLDUĞU ÖLÇÜDE PROFİL OLUŞTURMA İÇİN DE GEÇERLİDİR. İTİRAZ ETMENİZ DURUMUNDA, KİŞİSEL VERİLERİNİZ DAHA SONRA DOĞRUDAN REKLAM AMACIYLA KULLANILMAYACAKTIR (ALMAN VERİ KORUMA KANUNU MADDE 21 (2) UYARINCA İTİRAZ).

Yetkili denetim makamına itiraz hakkı

GDPR'nin ihlal edilmesi durumunda, veri sahiplerinin, özellikle ikamet ettikleri, çalıştıkları veya iddia edilen ihlalin gerçekleştiği Üye Devletteki bir denetim makamına itiraz etme hakları vardır. İtiraz hakkı, diğer idari veya adli başvuru yollarına engel teşkil etmez.

Veri taşınabilirliği hakkı

Onayınıza dayanarak veya bir sözleşmenin ifası için otomatik olarak işlediğimiz verilerin size veya üçüncü bir tarafa ortak, makine tarafından okunabilir bir formatta teslim edilmesini sağlama hakkına sahipsiniz. Verilerin doğrudan sorumlu başka bir kişiye aktarılmasını talep ederseniz, bu yalnızca teknik olarak mümkün olduğu ölçüde yapılacaktır.

Bilgi, düzeltme ve silme

Yürürlükteki yasal hükümler çerçevesinde, saklanan kişisel verileriniz, bunların kaynağı ve alıcısı ve veri işlemenin amacı hakkında istediğiniz zaman ücretsiz bilgi alma ve varsa bu verileri düzeltme veya silme hakkına sahipsiniz. Bu ve kişisel veriler konusundaki diğer sorularınızla ilgili olarak istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İşlemenin kısıtlanması hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Bunu yapmak için istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. İşlemenin kısıtlanması hakkı aşağıdaki durumlarda mevcuttur:

Tarafımızca saklanan kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz etmeniz halinde, incelemek için ayırdığımız süre boyunca kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
Kişisel verilerinizin işlenmesi hukuka aykırı bir şekilde gerçekleşmişse/gerçekleşiyorsa, silme yerine veri işlemenin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz.
Kişisel verilerinize artık ihtiyacımız yoksa, ancak yasal talepleri uygulamak, savunmak veya iddia etmek için ihtiyacınız halinde kişisel verilerinizin silinmesi yerine işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
Madde 21 (1) uyarınca bir itirazda bulunduysanız, uyarınca, sizin ve bizim çıkarlarımız arasında bir dengeleme yapılmalıdır. Kimin lehine olduğu henüz belirlenmediği sürece, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtladıysanız, bu veriler - saklanmasının yanı sıra - yalnızca sizin izninizle veya yasal taleplerin ileri sürülmesi, uygulanması veya savunulması için veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarının korunması için veya Avrupa Birliği veya bir Üye Devletin önemli bir kamu yararı nedeniyle işlenebilir.

SSL veya TLS şifreleme

Güvenlik nedenleriyle ve site operatörü olarak bize gönderdiğiniz siparişler veya sorular gibi gizli içeriklerin iletimini korumak için, bu site SSL veya TLS şifreleme kullanır. Şifrelenmiş bir bağlantıyı, tarayıcınızın adres satırının "http://" yerine "https://" olarak değişmesinden ve tarayıcı satırınızdaki kilit sembolünden anlayabilirsiniz.

SSL veya TLS şifrelemesi etkinleştirilirse, bize ilettiğiniz veriler üçüncü şahıslar tarafından okunamaz.

3. bu web si̇tesi̇nde veri̇ toplama

Çerezler

Web sitemizde "çerezler" kullanılmaktadır. Çerezler küçük veri paketleridir ve terminal cihazınıza herhangi bir zarar vermezler. Bunlar ya bir oturum süresince geçici olarak (oturum çerezleri) ya da kalıcı olarak (kalıcı çerezler) son cihazınızda saklanır. Oturum çerezleri ziyaretinizin sonunda otomatik olarak silinir. Kalıcı çerezler, siz kendiniz silene kadar veya web tarayıcınız tarafından otomatik olarak silinene kadar son cihazınızda saklanmaya devam eder.

Çerezler bizden (birinci taraf çerezleri) veya üçüncü taraf şirketlerden (üçüncü taraf çerezleri olarak adlandırılır) kaynaklanabilir. Üçüncü taraf çerezleri, üçüncü taraf şirketlerin belirli hizmetlerinin web sitelerine entegre edilmesini sağlar (örneğin, ödeme hizmetlerinin işlenmesi için çerezler).

Çerezlerin çeşitli işlevleri vardır. Birçok çerez teknik olarak gereklidir, çünkü belirli web sitesi işlevleri bunlar olmadan çalışmaz (örneğin alışveriş sepeti işlevi veya videoların görüntülenmesi). Diğer çerezler kullanıcı davranışını değerlendirmek veya reklam amacıyla kullanılabilir.

Elektronik iletişim sürecini yürütmek, talep ettiğiniz belirli işlevleri sağlamak (örn. alışveriş sepeti işlevi için) veya web sitesini optimize etmek (örn. web kitlesini ölçmek için çerezler) için gerekli olan çerezler (gerekli çerezler), Madde 6 temelinde saklanır. 6 paragraf. 1 lit. f DSGVO, başka bir yasal dayanak belirtilmediği sürece. Web sitesi operatörü, hizmetlerinin teknik olarak hatasız ve optimize edilmiş bir şekilde sunulması için gerekli çerezlerin saklanmasında meşru bir menfaate sahiptir. Çerezlerin ve benzer tanıma teknolojilerinin saklanması için onay talep edildiği sürece, işleme yalnızca bu onay temelinde gerçekleştirilir (Madde 6 paragraf 1 lit. a DSGVO ve § 25 paragraf 1 TTDSG); onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Tarayıcınızı, çerezlerin ayarlanması hakkında bilgilendirilecek ve yalnızca bireysel durumlarda çerezlere izin verecek, belirli durumlar için veya genel olarak çerezlerin kabulünü hariç tutacak ve tarayıcıyı kapatırken çerezlerin otomatik olarak silinmesini etkinleştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Çerezleri devre dışı bırakırsanız, bu web sitesinin işlevselliği sınırlı olabilir.

Bu web sitesinde hangi çerezlerin ve hizmetlerin kullanıldığını bu veri koruma beyanında bulabilirsiniz.

Cookiebot ile Onay

Web sitemiz, belirli çerezlerin son cihazınızda saklanmasına veya belirli teknolojilerin kullanılmasına ilişkin onayınızı almak ve bunu veri korumasına uygun bir şekilde belgelemek için Cookiebot'un onay teknolojisini kullanır. Bu teknolojinin sağlayıcısı Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhag, Danimarka'dır (bundan böyle "Cookiebot" olarak anılacaktır).

Web sitemize girdiğinizde, çerez kullanımına ilişkin onaylarınızı ve diğer beyanlarınızı almak için Cookiebot'un sunucularına bir bağlantı kurulur. Cookiebot daha sonra size verilen onayları veya bunların iptalini tahsis edebilmek için tarayıcınızda bir çerez saklar. Bu şekilde toplanan veriler, siz bizden silmemizi talep edene, Cookiebot çerezini kendiniz silene veya verilerin saklanma amacı artık geçerli olmayana kadar saklanır. Zorunlu yasal depolama yükümlülükleri bundan etkilenmez.

Cookiebot, çerezlerin kullanımı için yasal olarak gerekli onayı almak için kullanılır. Bunun yasal dayanağı Art. 6 para. 1 lit. c DSGVO.

Sipariş işleme

Yukarıda belirtilen hizmetin kullanımı için bir sipariş işleme sözleşmesi (AVV) imzaladık. Bu, veri koruma yasasının gerektirdiği bir sözleşmedir ve bu hizmetin web sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerini yalnızca talimatlarımıza uygun olarak ve DSGVO'ya uygun olarak işlemesini sağlar.

Sunucu günlük dosyaları

Sayfaların sağlayıcısı, tarayıcınızın otomatik olarak bize ilettiği sunucu günlük dosyalarındaki bilgileri otomatik olarak toplar ve saklar. Bunlar

tarayıcı türü ve tarayıcı sürümü
Kullanılan işletim sistemi
yönlendiren URL
Erişen bilgisayarın ana bilgisayar adı
Sunucu isteğinin zamanı
IP adresi

Bu veriler diğer veri kaynakları ile birleştirilmez.

Bu verilerin toplanması Madde 6'ya dayanmaktadır. 6 para. 1 lit. f DSGVO'ya dayanmaktadır. Web sitesi operatörü, web sitesinin teknik olarak hatasız sunumu ve optimizasyonu konusunda meşru bir menfaate sahiptir - bu amaçla sunucu günlük dosyalarının kaydedilmesi gerekir.

İletişim formu

Bize iletişim formu aracılığıyla soru gönderirseniz, orada sağladığınız iletişim verileri de dahil olmak üzere, talep formundaki bilgileriniz, talebin işlenmesi amacıyla ve takip soruları durumunda tarafımızdan saklanacaktır. Bu verileri sizin izniniz olmadan aktarmayız.

Bu verilerin işlenmesi Madde 6 (1) b bendine dayanmaktadır. 6 (1) lit. b DSGVO, talebiniz bir sözleşmenin ifasıyla ilgiliyse veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gerekliyse. Diğer tüm durumlarda, işleme, bize yöneltilen soruların etkili bir şekilde işlenmesindeki meşru menfaatimize (Madde 6 (1) (f) DSGVO) veya talep edilmişse onayınıza (Madde 6 (1) (a) DSGVO) dayanmaktadır; onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

İletişim formuna girdiğiniz veriler, silmemizi talep edene, saklama izninizi iptal edene veya verilerin saklanma amacı artık geçerli olmayana kadar (örneğin, sorgunuzu işlemeyi tamamladıktan sonra) bizde kalacaktır. Zorunlu yasal hükümler - özellikle saklama süreleri - etkilenmeden kalır.

E-posta, telefon veya faks yoluyla soru sorma

Bizimle e-posta, telefon veya faks yoluyla iletişime geçerseniz, ortaya çıkan tüm kişisel veriler (isim, talep) dahil olmak üzere talebiniz, talebinizi işleme koymak amacıyla tarafımızdan saklanacak ve işlenecektir. Bu verileri sizin izniniz olmadan aktarmayız.

Bu verilerin işlenmesi Madde 6 (1) b bendine dayanmaktadır. 6 (1) lit. b DSGVO, talebiniz bir sözleşmenin ifasıyla ilgiliyse veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gerekliyse. Diğer tüm durumlarda, işleme, bize yöneltilen soruların etkili bir şekilde işlenmesindeki meşru menfaatimize (DSGVO Madde 6 paragraf 1 litre f) veya talep edilmişse onayınıza (DSGVO Madde 6 paragraf 1 litre a) dayanmaktadır; onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

İletişim talepleri aracılığıyla bize gönderdiğiniz veriler, siz silmemizi talep edene, saklamak için verdiğiniz izni iptal edene veya verilerin saklanma amacı artık geçerli olmayana kadar (örn. talebiniz işlendikten sonra) bizde kalacaktır. Zorunlu yasal hükümler - özellikle yasal saklama süreleri - bundan etkilenmez.

4. anali̇z araçlari ve reklamcilik

Google Etiket Yöneticisi

Google Etiket Yöneticisini kullanıyoruz. Sağlayıcı Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

Google Etiket Yöneticisi, izleme veya istatistiksel araçları ve diğer teknolojileri web sitemize entegre etmemizi sağlayan bir araçtır. Google Etiket Yöneticisinin kendisi kullanıcı profilleri oluşturmaz, çerezleri saklamaz ve bağımsız analizler gerçekleştirmez. Yalnızca kendisi aracılığıyla entegre edilen araçları yönetmeye ve oynatmaya yarar. Ancak Google Etiket Yöneticisi IP adresinizi kaydeder ve bu adres Google'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ana şirketine de iletilebilir.

Google Tag Manager'ın kullanımı Madde 6'ya dayanmaktadır. 6 paragraf. 1 lit. f DSGVO'ya dayanmaktadır. Web sitesi operatörü, web sitesindeki çeşitli araçların hızlı ve karmaşık olmayan bir şekilde entegrasyonu ve yönetimi konusunda meşru bir menfaate sahiptir. İlgili bir onay talep edilmişse, işleme yalnızca Madde 6 paragraf 1 f'ye dayanarak gerçekleştirilir. 6 paragraf. 1 lit. a DSGVO ve § 25 para. 1 TTDSG, rızanın çerezlerin depolanmasını veya TTDSG tarafından tanımlandığı şekilde kullanıcının terminal cihazındaki bilgilere erişimi (örn. cihaz parmak izi) içerdiği ölçüde. Onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Google Analytics

Bu web sitesi, web analiz hizmeti Google Analytics'in işlevlerini kullanmaktadır. Sağlayıcı Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

Google Analytics, web sitesi operatörünün web sitesi ziyaretçilerinin davranışlarını analiz etmesini sağlar. Bunu yaparken, web sitesi operatörü sayfa görüntülemeleri, kalış süresi, kullanılan işletim sistemleri ve kullanıcının kökeni gibi çeşitli kullanım verilerini alır. Bu veriler kullanıcının ilgili son cihazına atanır. Bir kullanıcı kimliğine atama yapılmaz.

Google Analytics, kullanıcı davranışını analiz etmek amacıyla kullanıcının tanınmasını sağlayan teknolojiler kullanır (örn. çerezler veya cihaz parmak izi). Google tarafından bu web sitesinin kullanımı hakkında toplanan bilgiler genellikle ABD'deki bir Google sunucusuna aktarılır ve orada saklanır.

Bu hizmetin kullanımı, Madde 6'ya göre sizin izninize dayanmaktadır. 6 paragraf. 1 lit. a DSGVO ve § 25 para. 1 TTDSG. Onay her zaman iptal edilebilir.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntılar burada bulunabilir: privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP anonimleştirme

Bu web sitesinde IP anonimleştirme işlevini etkinleştirdik. Bu, IP adresinizin ABD'ye iletilmeden önce Google tarafından Avrupa Birliği üye ülkelerinde veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması'nın diğer sözleşme ülkelerinde kısaltıldığı anlamına gelir. Sadece istisnai durumlarda tam IP adresi ABD'deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada kısaltılır. Bu web sitesinin operatörü adına, Google bu bilgileri web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi etkinliği hakkında raporlar derlemek ve web sitesi operatörüne web sitesi etkinliği ve internet kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri sağlamak amacıyla kullanacaktır. Google Analytics'in bir parçası olarak tarayıcınız tarafından iletilen IP adresi, diğer Google verileriyle birleştirilmeyecektir.

Tarayıcı eklentisi

Aşağıdaki bağlantıda bulunan tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek verilerinizin Google tarafından toplanmasını ve işlenmesini önleyebilirsiniz: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Google Analytics'in kullanıcı verilerini nasıl işlediği hakkında daha fazla bilgi için lütfen Google'ın gizlilik politikasına bakın: support.google.com/analytics/answer/6004245.

Sipariş işleme

Google ile bir sipariş işleme sözleşmesi imzaladık ve Google Analytics'i kullanırken Alman veri koruma yetkililerinin katı gereksinimlerini tam olarak uyguluyoruz.

Google Ads Yeniden Pazarlama

Bu web sitesi Google Ads Remarketing işlevlerini kullanmaktadır. Sağlayıcı Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

Google Ads Yeniden Pazarlama, çevrimiçi teklifimizle etkileşime giren kişileri, daha sonra Google reklam ağında ilgi alanına dayalı reklamlar görüntülemek için belirli hedef gruplara atamamıza olanak tanır (yeniden pazarlama veya yeniden hedefleme).

Ayrıca, Google Ads Remarketing ile oluşturulan reklam hedef grupları Google'ın cihazlar arası işlevlerine bağlanabilir. Bu şekilde, bir uç cihazdaki (örneğin cep telefonu) önceki kullanımınıza ve gezinme davranışınıza bağlı olarak size uyarlanan ilgi alanına dayalı, kişiselleştirilmiş reklam mesajları, başka bir uç cihazınızda (örneğin tablet veya PC) da görüntülenebilir.

Bir Google hesabınız varsa, aşağıdaki bağlantıdan kişiselleştirilmiş reklamcılığa itiraz edebilirsiniz: www.google.com/settings/ads/onweb/.

Bu hizmetin kullanımı, Madde 6 uyarınca izninize dayanmaktadır. 6 para. 1 lit. a DSGVO ve § 25 para. 1 TTDSG. Onay her zaman iptal edilebilir.

Daha fazla bilgi ve veri koruma hükümleri Google'ın veri koruma beyanında bulunabilir: policies.google.com/technologies/ads.

Müşteri eşleştirmesi ile hedef grup oluşturma

Hedef gruplar oluşturmak için, diğer şeylerin yanı sıra, Google Ads Remarketing'in müşteri eşleştirme işlevini kullanıyoruz. Bu süreçte, müşteri listelerimizdeki belirli müşteri verilerini (örn. e-posta adresleri) Google'a aktarıyoruz. Söz konusu müşteriler Google kullanıcısıysa ve Google hesaplarında oturum açmışlarsa, Google ağı içinde (örneğin YouTube, Gmail veya arama motorunda) uygun reklam mesajları gösterilir.

Google Dönüşüm Takibi

Bu web sitesi Google Conversion Tracking kullanmaktadır. Sağlayıcı Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

Google dönüşüm izleme, Google'ın ve bizim kullanıcının belirli eylemleri gerçekleştirip gerçekleştirmediğini tanımamızı sağlar. Örneğin, web sitemizdeki hangi düğmelerin ne sıklıkla tıklandığını ve hangi ürünlerin özellikle sıklıkla görüntülendiğini veya satın alındığını değerlendirebiliriz. Bu bilgiler dönüşüm istatistikleri oluşturmak için kullanılır. Reklamlarımıza tıklayan toplam kullanıcı sayısını ve hangi eylemleri gerçekleştirdiklerini öğreniyoruz. Kullanıcıyı kişisel olarak tanımlayabileceğimiz herhangi bir bilgi almıyoruz. Google, tanımlama amacıyla çerezleri veya benzer tanıma teknolojilerini kullanır.

Bu hizmetin kullanımı, Madde 6 uyarınca sizin izninize dayanmaktadır. 6 para. 1 lit. a DSGVO ve § 25 para. 1 TTDSG. Bu onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Google dönüşüm izleme hakkında daha fazla bilgiyi Google'ın gizlilik politikasında bulabilirsiniz: policies.google.com/privacy.

Meta Pixel (eski adıyla Facebook Pixel)

Bu web sitesi, dönüşüm ölçümü için Facebook/Meta'nın ziyaretçi eylem pikselini kullanmaktadır. Bu hizmetin sağlayıcısı Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, İrlanda'dır. Ancak Facebook'a göre toplanan veriler ABD'ye ve diğer üçüncü ülkelere de aktarılmaktadır.

Bu şekilde, bir Facebook reklamına tıklayarak sağlayıcının web sitesine yönlendirildikten sonra sayfa ziyaretçilerinin davranışları izlenebilir. Bu, Facebook reklamlarının etkinliğinin istatistiksel ve pazar araştırması amacıyla değerlendirilmesine ve gelecekteki reklam önlemlerinin optimize edilmesine olanak tanır.

Toplanan veriler, bu web sitesinin operatörü olarak bizim için anonimdir, kullanıcıların kimliği hakkında herhangi bir sonuç çıkaramayız. Bununla birlikte, veriler Facebook tarafından saklanır ve işlenir, böylece ilgili kullanıcı profiline bir bağlantı mümkündür ve Facebook, Facebook veri kullanım politikasına (https://de-de.facebook.com/about/privacy/) uygun olarak verileri kendi reklam amaçları için kullanabilir. Bu, Facebook'un Facebook sayfalarında ve Facebook dışında reklam göstermesini sağlar. Bu veri kullanımı, site operatörü olarak bizim tarafımızdan etkilenemez.

Bu hizmetin kullanımı, Madde 6'ya göre sizin izninize dayanmaktadır. 6 para. 1 lit. a DSGVO ve § 25 para. 1 TTDSG. Onay her zaman iptal edilebilir.

Burada açıklanan araç yardımıyla web sitemizde kişisel veriler toplandığı ve Facebook'a iletildiği sürece, biz ve Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda bu veri işlemeden müştereken sorumluyuz (Madde 26 DSGVO). Ortak sorumluluk sadece verilerin toplanması ve Facebook'a iletilmesi ile sınırlıdır. İletimden sonra Facebook tarafından gerçekleştirilen işleme, ortak sorumluluğun bir parçası değildir. Ortaklaşa üzerimize düşen yükümlülükler, ortak bir işleme sözleşmesinde belirlenmiştir. Anlaşma metni şu adreste bulunabilir: www.facebook.com/legal/controller_addendum. Bu anlaşmaya göre, Facebook aracını kullanırken veri koruma bilgilerini sağlamaktan ve aracın web sitemizde veri koruma açısından güvenli bir şekilde uygulanmasından sorumluyuz. Facebook ürünlerinin veri güvenliğinden Facebook sorumludur. Facebook tarafından işlenen verilerle ilgili veri sahibi haklarını (örneğin bilgi talepleri) doğrudan Facebook'a iletebilirsiniz. Veri sahibi haklarını bizimle paylaşırsanız, bunları Facebook'a iletmekle yükümlüyüz.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntılar burada bulunabilir: www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum ve de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Gizliliğinizin korunmasına ilişkin daha fazla bilgiyi Facebook'un veri koruma bilgilerinde bulabilirsiniz: de-de.facebook.com/about/privacy/.

Ayrıca www.facebook.com/ads/preferences/ adresindeki reklam ayarları bölümünden "Özel Kitleler" yeniden pazarlama işlevini devre dışı bırakabilirsiniz. Bunu yapmak için Facebook'ta oturum açmış olmanız gerekir.

Bir Facebook hesabınız yoksa, Avrupa İnteraktif Dijital Reklamcılık Birliği web sitesinde Facebook'tan kullanıma dayalı reklamcılığı devre dışı bırakabilirsiniz: www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

5. Bülten

Bülten verileri

Web sitesinde sunulan haber bültenini almak isterseniz, sizden bir e-posta adresinin yanı sıra, sağlanan e-posta adresinin sahibi olduğunuzu ve haber bültenini almayı kabul ettiğinizi doğrulamamıza olanak tanıyan bilgilere ihtiyacımız var. Başka hiçbir veri toplanmamaktadır veya sadece gönüllülük esasına dayanmaktadır. Haber bültenlerini işlemek için aşağıda açıklanan haber bülteni hizmet sağlayıcılarını kullanıyoruz.

Devre dışı bırakılmış performans ölçümü ile Mailchimp

Bu web sitesi haber bültenleri göndermek için Mailchimp hizmetlerini kullanmaktadır. Sağlayıcı Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, ABD'dir.

Mailchimp, diğer şeylerin yanı sıra haber bültenlerinin gönderilmesini organize etmek için kullanılabilen bir hizmettir. Haber bültenleri almak amacıyla veri girdiğinizde (örn. e-posta adresi), bu veriler Mailchimp'in ABD'deki sunucularında saklanır. Mailchimp'in performans ölçümünü devre dışı bıraktık, böylece Mailchimp haber bültenlerimizi açarken davranışınızı değerlendirmeyecektir.

Verilerinizin Mailchimp'e aktarılmasını istemiyorsanız, haber bülteni aboneliğinizi iptal etmeniz gerekir. Bu amaçla, her bülten mesajında ilgili bir bağlantı sağlıyoruz.

Veri işleme sizin rızanıza dayanmaktadır (DSGVO Madde 6 paragraf 1 lit. a). Haber bülteni aboneliğinizi iptal ederek bu onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Halihazırda gerçekleştirilmiş olan veri işleme faaliyetlerinin yasallığı, iptal işleminden etkilenmez.

Haber bülteni almak amacıyla sağladığınız veriler, siz haber bülteni aboneliğinizi iptal edene kadar tarafımızca veya haber bülteni hizmet sağlayıcısı tarafından saklanacak ve siz haber bülteni aboneliğinizi iptal ettikten sonra haber bülteni dağıtım listesinden silinecektir. Tarafımızca başka amaçlarla saklanan veriler bundan etkilenmez.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntılar burada bulunabilir: mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ ve mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/.

Haber bülteni dağıtım listesinden çıktıktan sonra, e-posta adresiniz tarafımızca veya haber bülteni hizmet sağlayıcısı tarafından gelecekteki postaları önlemek için gerekirse bir kara listede saklanacaktır. Kara listedeki veriler yalnızca bu amaç için kullanılacak ve diğer verilerle birleştirilmeyecektir. Bu, hem sizin çıkarınıza hem de bülten gönderirken yasal gerekliliklere uyma konusundaki çıkarımıza hizmet eder (DSGVO Madde 6 Paragraf 1 lit. f anlamında meşru menfaat). Kara listede saklama süresi sınırlı değildir. Çıkarlarınız meşru menfaatimizden daha ağır basıyorsa depolamaya itiraz edebilirsiniz.

Daha fazla ayrıntı için lütfen Mailchimp'in veri koruma hükümlerine bakın: mailchimp.com/legal/terms/.

Sipariş işleme

Yukarıda belirtilen hizmetin kullanımı için bir sipariş işleme sözleşmesi (AVV) imzaladık. Bu, veri koruma yasasının gerektirdiği bir sözleşmedir ve bu hizmetin web sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerini yalnızca talimatlarımıza uygun olarak ve DSGVO'ya uygun olarak işlemesini sağlar.

6. eklenti̇ler ve araçlar

Gelişmiş veri korumalı YouTube

Bu web sitesi YouTube web sitesinden videolar yerleştirmektedir. Sayfaların operatörü Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

YouTube'u genişletilmiş veri koruma modunda kullanıyoruz. YouTube'a göre bu mod, YouTube'un bu web sitesinin ziyaretçileri hakkında videoyu izlemeden önce herhangi bir bilgi depolamadığı anlamına gelir. Bununla birlikte, verilerin YouTube ortaklarına aktarılması, genişletilmiş veri koruma modu tarafından zorunlu olarak hariç tutulmaz. Bu nedenle, bir video izleyip izlemediğinizden bağımsız olarak YouTube, Google DoubleClick ağıyla bir bağlantı kurar.

Bu web sitesinde bir YouTube videosu başlatır başlatmaz, YouTube sunucularına bir bağlantı kurulur. Bu, YouTube sunucusuna hangi sayfalarımızı ziyaret ettiğinizi söyler. YouTube hesabınızda oturum açtıysanız, YouTube'un gezinme davranışınızı doğrudan kişisel profilinize atamasına izin vermiş olursunuz. YouTube hesabınızdan çıkış yaparak bunu önleyebilirsiniz.

Ayrıca, bir videoyu başlattıktan sonra YouTube, son cihazınıza çeşitli çerezler kaydedebilir veya benzer tanıma teknolojilerini (örn. cihaz parmak izi) kullanabilir. Bu şekilde YouTube, bu web sitesinin ziyaretçileri hakkında bilgi edinebilir. Bu bilgiler, diğer şeylerin yanı sıra, video istatistiklerini toplamak, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve dolandırıcılık girişimlerini önlemek için kullanılır.

Gerekirse, üzerinde hiçbir etkimiz olmayan bir YouTube videosunun başlamasından sonra başka veri işleme süreçleri tetiklenebilir.

YouTube, çevrimiçi tekliflerimizin çekici bir şekilde sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Bu, Madde 6 paragrafı anlamında meşru bir menfaati temsil eder. 6 Para. 1 lit. f DSGVO. İlgili bir onay talep edilmişse, işleme yalnızca Madde 6 paragraf 1 f DSGVO temelinde gerçekleştirilir. 6 paragraf. 1 lit. a DSGVO ve § 25 paragraf. 1 TTDSG uyarınca çerezlerin depolanmasını veya kullanıcının terminal cihazındaki bilgilere erişimi (örn. cihaz parmak izi) içerdiği sürece. Onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

YouTube'da veri koruma hakkında daha fazla bilgi için lütfen policies.google.com/privacy adresindeki gizlilik politikasına bakın.

Google Fonts (yerel barındırma)

Bu site, yazı tiplerinin tek tip görüntülenmesi için Google tarafından sağlanan Google Yazı Tiplerini kullanır. Google Yazı Tipleri yerel olarak yüklenir. Google sunucularına herhangi bir bağlantı yoktur.

Google Yazı Tipleri hakkında daha fazla bilgi developers.google.com/fonts/faq adresinde ve Google'ın gizlilik politikasında bulunabilir: policies.google.com/privacy.