Õigusteave

Avaldaja:
Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47
58256 Ennepetal
Telefon: +49 2333 911-0
Faks: +49 2333 911-444

Tegevdirektor:
Karsten Schüßler-Bilstein, MBA Dipl. Inform. Jan Siekermann

Peapartner:
Febi-Verwaltungs GmbH

Registreeritud:
Hagen, kohalik kohus
HRA 4219

KMKR nr:
DE126455508

febi bilstein on Ferdinand Bilstein Gmbh + Co. KG registreeritud kaubamärk

Autoriõigus
Kõikide käesoleval veebilehel avaldatud tekstide, piltide ja muude elementide autoriõiguste omanik on FERDINAND BILSTEIN GMBH + CO. KG, Ennepetal, kui ei ole teisiti märgitud. Igasugune kopeerimine, levitamine, salvestamine, edastamine, ülekandmine ja paljundamine on ilma FERDINAND BILSTEIN GMBH + CO. KG kirjaliku loata rangelt keelatud.

FERDINAND BILSTEIN GMBH + CO. KG on käesoleva lehekülje väga hoolikalt koostanud ning teostab regulaarseid uuendusi. Vaatamata sellele on kõik seisukohad ja üksikasjad siiski ainult üldiseks teabeks ning mittesiduvad. Need ei asenda ostmisotsuse tegemiseks vajalikku üksikasjalikku ja individuaalset nõustamist.

Kõikide kirjeldatud sõidukidetailide tehnilised üksikasjad on ainult näited ning need võivad igal ajal muutuda. Meie osade siduvad tehnilised üksikasjad ja spetsifikatsioonid on saadaval ainult hulgimüüjatelt või maaletoojatelt.

Die FERDINAND BILSTEIN GMBH + CO. KG ei vastuta käesoleval lehel esitatud andmete ajakohasuse, õigsuse ja täielikkuse ega ka neile pideva tõrgeteta ligipääsu eest. Millal tahes me viitame kolmandate osapoolte veebilehtedele, ei vastuta me lingitud veebilehtede sisu eest. Kasutades veebilinki, lahkute te FERDINAND BILSTEIN GMBH + CO. KG infoplatvormilt. Kolmandate poolte teenustele võivad kehtida teistsugused tingimused, eriti seoses andmekaitsega. FERDINAND BILSTEIN GMBH + CO. KG välistab vastutuse FERDINAND BILSTEIN GMBH + CO. KG veebilehel pakutavate teenuste ning eriti seal saadaolevate failide allalaadimiste korral, kui kahju on tekkinud kohustuste mittetäitmisest või hooletusest, välja arvatud juhtudel, kui kohustused on seotud lepingu täimisega ning puudutavad elu, tervist või füüsilist heaolu või tootevastutuse seaduses kehtestatud nõudeid. Sama kehtib ka assistendi kohustuste täitmata jätmise kohta.