bilsteinGroup

Polityka prywatności

 

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Niniejsza informacja stanowi prosty opis tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby. Szczegółowe informacje o ochronie danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych poniżej.

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Kto odpowiada za zbieranie danych na naszej stronie internetowej?

Dane na tej stronie internetowej przetwarzane są przez operatora strony internetowej. Dane kontaktowe operatora strony internetowej można znaleźć w informacji prawnej na tej stronie.

Jak zbieramy Państwa dane?

Pewne dane, które zbieramy o Państwu są to dane, których Państwo sami nam dostarczają. Są to na przykład dane wpisywane w formularzu kontaktowym.

Inne dane są zbierane automatycznie przez nasz system internetowy w trakcie odwiedzenia przez Państwa naszej strony. Są to dane techniczne, w szczególności (np. informacje dotyczące państwa przeglądarki, systemu operacyjnego lub godziny, w której odwiedzacie Państwo naszą stronę). Te dane są zbierane automatycznie podczas odwiedzenia przez Państwo naszej strony internetowej.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Pewne dane są zbierane w celu zapewnienia, że podczas odwiedzania naszej strony internetowej nie napotykają Państwo żadnych problemów. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy Państwa zachowania jako użytkowników strony internetowej.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa danych?

Mają Państwo prawo do bezpłatnego otrzymania informacji w każdej chwili o źródle danych osobowych przechowywanych na Państwa temat, odbiorcy danych oraz przyczynie przetwarzania Państwa danych osobowych. Mają Państwo również prawo do poproszenia o zmianę nieprawidłowych danych, zablokowanie dostępu do Państwa danych lub ich usunięcie. Mogą się Państwo w każdej chwili skontaktować z nami w tej sprawie i w każdej innej sprawie związanej z danymi osobowymi pod adresem wskazanym w informacji prawnej. Mogą również Państwo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego we wszelkich kwestiach związanych z Państwa danymi osobowymi.

Narzędzia analityczne oraz narzędzia dostawców zewnętrznych

W trakcie odwiedzania przez Państwa naszej strony internetowej, Państwa zachowanie co do sposobu przeglądania strony może podlegać analizie statystycznej. Głównie za pomocą plików cookie oraz tak zwanych programów analitycznych. Państwa zachowanie co do sposobu przeglądania strony zwykle podlega analizie anonimowej, nie ma sposobu odtworzenia źródła pochodzenia. Mogą Państwo wyrazić sprzeciw przeciwko analizowaniu Państwa zachowania co do sposobu przeglądania strony lub zapobiec temu poprzez uniknięcie korzystania z niektórych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat mogą Państwo znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Mogą Państwo wyrazić sprzeciw przeciwko analizowaniu Państwa zachowania co do sposobu przeglądania strony. W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych zostaną Państwo poinformowani o możliwościach wniesienia sprzeciwu.

 

2. Informacja ogólna oraz informacja obowiązkowa

Ochrona danych

Operatorzy tej strony internetowej traktują ochronę Państwa danych osobowych bardzo poważnie. Przetwarzamy Państwa dane osobowe poufnie i zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych oraz niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Podczas korzystania przez Państwa z tej strony internetowej, mogą być zbierane różne dane osobowe. Dane osobowe to wszelkie dane, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby. Oświadczenie o ochronie danych osobowych wyjaśnia jakie dane zbieramy oraz w jakim celu je wykorzystujemy. Wyjaśnia również jak i w jakim celu to robimy.

Należy zauważyć, że przekazywanie danych przez Internet (np. poprzez pocztę elektroniczną) może wiązać się z pewnymi zagrożeniami. Nie jest możliwa pełna ochrona danych przez dostępem osób trzecich.

Informacje o administratorze danych

Administrator odpowiedzialny za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej:

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47
58256 Ennepetal
Nr tel.: 02333 911-0
E-mail: info@bilsteingroup.com

Administrator jest osobą fizyczną lub prawną, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (takie jak imiona i nazwiska, adresy e-mail, itp.)

 

 

Wycofanie Państwa zgody na przetwarzanie danych

Większa część operacji przetwarzania danych może mieć miejsce tylko jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę. Zgoda może zostać przez Państwa wycofana w każdej chwili. Wszystko co należy zrobić, to wysłać zwykłą wiadomość e-mail. Wycofanie zgody przez Państwa nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody./p>

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

Podmiot, którego dotyczą przetwarzane dane ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w sprawie naruszenia przepisów ochrony danych. Właściwym organem nadzorczym w sprawach ochrony danych jest regionalny inspektor ochrony danych w regionie, w którym nasza spółka ma swoją siedzibę. Lista inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe umieszczone są pod następującym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo, aby Państwa dane przetwarzane przez nas automatycznie z Państwa zgodą lub na postawie wykonania umowy były Państwu przekazane lub osobom trzecim w powszechnie używanym formacie umożliwiającym odczyt komputerowy. W przypadku, gdy będą Państwo wymagać, aby dane zostały przekazane bezpośrednio do innego administratora, zostanie to wykonane tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL/TLS

W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony przenoszenia poufnych danych, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłają Państwo do nas jako operatorów strony internetowej, strona ta korzysta z szyfrowania SSL/TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że adres w pasku wyszukiwania w przeglądarce zmienia się z "http://" na "https://" oraz na pasku wyszukiwania pojawia się ikona kłódki.

Jeżeli włączone jest szyfrowanie SSl lub TLS, dane wysyłane do nas nie mogą być odczytane przez strony trzecie.

Dostęp, blokowanie i usuwanie

Mają Państwo prawo do bezpłatnego otrzymania informacji w każdej chwili o wszelkich danych osobowych przechowywanych na Państwa temat, źródle pochodzenia tych danych, odbiorcy danych oraz przyczynie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz mają Państwo prawo żądać, aby dane zostały zmienione lub usunięte oraz aby został zablokowany dostęp do nich. W przypadku jakichkolwiek pytań w powyższej kwestii lub w jakichkolwiek innych sprawach związanych z danymi osobowymi, można się z nami skontaktować pod adresem podanym w informacji prawnej.

 

3. Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych wyznaczony zgodnie z przepisami prawnymi

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych dla naszej firmy.

Sascha Hasselbach
c/o EDV-Fortress
Kronprinzstr. 47-49
40764 Langenfeld
www.datenschutz-extern-nrw.de

Nr tel.: 021732041244
E-mail: privacy@bilsteingroup.com

 

4. Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookie

Strona internetowa może korzystać z tak zwanych plików cookie. Pliki cookie nie wyrządzają żadnej szkody Państwa komputerowi i nie zawierają żadnych wirusów. Celem plików cookie jest sprawienie, aby treści przekazywane przez nas były dostępniejsze dla użytkownika, efektywniejsze i bezpieczniejsze. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane przez Państwa przeglądarkę na Państwa komputerze.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie to tak zwane pliki cookie sesji. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu korzystania z naszej strony. Inne pliki cookie mogą być zapisane na Państwa urządzeniu do momentu, gdy Państwo je usuną. Te pliki cookie pozwalają nam na rozpoznanie Państwa przeglądarki przy następnym odwiedzeniu naszej strony.

Mogą Państwo skonfigurować wyszukiwarkę w taki sposób, aby otrzymywać informacje o zastosowaniu plików cookie i akceptować tylko pliki cookie w określonych przypadkach, blokować przyjmowanie plików cookie ogólnie i w poszczególnych przypadkach oraz umożliwić automatyczne usuwanie plików cookie, gdy przeglądarka zostanie zamknięta. Wyłączenie otrzymywania plików cookie może spowodować, że nie będzie można korzystać ze wszystkich funkcji tej strony.

Pliki cookie, które są niezbędne do przeprowadzania procesów komunikacji elektronicznej oraz do uruchomienia pewnych funkcji, z których chcą Państwo skorzystać (np. funkcja koszyka zakupów) są przechowywane na podstawie Artykułu 6 par. 1 punkt f RODO. Operator strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie na Państwa komputerze, aby świadczyć dla Państwa usługi w sposób technicznie sprawny i bezpieczny. Jeżeli inne pliki cookie (takie jak pliki cookie służące do analizy państwa zachowania dotyczącego przeglądania strony) są przechowywane na Państwa komputerze są one traktowane oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Pliki dzienników serwerów

Operator strony automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dzienników serwera, które Państwa przeglądarka wysyła do nas automatycznie. Informacje te zawierają:

• rodzaj i wersję przeglądarki
• użytkowany system operacyjny
• adres URL
• czas zapytania serwera
• adres IP

Te dane nie są powiązane odsyłaczami z innymi źródłami danych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Artykuł 6 par. 1 punkt f RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes wynika z celów zbierania danych wyszczególnionych poniżej: Bezpieczeństwo i stabilność systemu.

Formularz kontaktowy

Jeżeli wysyłają do nas Państwo pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, informacje zawarte w formularzu kontaktowym zawierające wskazane przez Państwa w formularzu dane kontaktowe są przez nas przechowywane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania oraz na kolejne pytania uzupełniające. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.

Dane zawarte w formularzu kontaktowym są zatem przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą (Artykuł 6 par. 1 punkt a RODO). Zgoda może zostać przez Państwa wycofana w każdej chwili. Wszystko co należy zrobić, to wysłać zwykłą wiadomość e-mail. Wycofanie zgody przez Państwa nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

Dane przekazane nam przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostają u nas do momentu, gdy poproszą Państwo o ich usunięcie, wycofają Państwo zgodę na przechowywanie Państwa danych lub gdy nie zachodzi potrzeba dalszego przechowywania danych (np. w przypadku, gdy odpowiedź na Państwa pytanie została udzielona). Nie wpływa to niekorzystnie na obowiązujące przepisy prawne - zwłaszcza dotyczące okresu przechowywania danych.

Zapytania klientów

W celu przetwarzania zapytań klientów korzystamy z systemu Zendesk - platformy internetowej dedykowanej obsłudze klientów Zendesk Inc., 989 #300, San Francisco, CA 94102. W tym celu, istotne dane takie jak imię, nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail są zbierane na naszej stronie internetowej w celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania informacyjne. Zendesk to certyfikowany uczestnik programu "Tarcza Prywatności" i w związku z tym spełnia wymagania zgodności z przepisami dotyczącymi przetwarzania danych.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Zendesk można znaleźć w Polityce Prywatności Zendesk na stronie https://www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy/. W przypadku jakichkolwiek pytań mogą się Państwo również kontaktować bezpośrednio z inspektorem ochrony danych: privacy@zendesk.com

W przypadku gdy kontaktują się Państwo z nami za pomocą poczty elektronicznej lub formularza na stronie internetowej, wykorzystujemy dane przekazane nam przez Państwa tylko dla celów przetwarzania konkretnego zapytania. Przekazane dane są traktowane poufnie. Przekazane dane i historia kontaktów z naszym biurem obsługi są przechowywane w celu zapewnienia możliwości odpowiedzenia na pytania uzupełniające oraz do kontaktu.

Wykorzystanie jest opcjonalne i służy ulepszeniu i przyspieszeniu świadczenia usług naszym klientom. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zbieranie i gromadzenie danych w zewnętrznym systemie Zendesk, zaoferujemy Państwu alternatywne formy kontaktu w celu umożliwienia złożenia zapytania dotyczącego usług. Można się z nami kontaktować bezpośrednio przez telefon lub za pośrednictwem poczty korzystając z danych w zakładce "Kontakt" na końcu niniejszej strony.

 

Salesforce Sales Cloud

Wykorzystujemy Salesforce Sales Cloud do zarządzania danymi klientów. Dostawcą serwisu jest firma salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 München (zwana dalej „Salesforce“).

Salesforce Sales Cloud to system CRM umożliwiający między innymi zarządzanie portfelem aktualnych lub potencjalnych klientów oraz danymi kontaktowymi klientów, jak również pozwalający organizować procesy w zakresie dystrybucji i komunikacji. Dane klientów przechowywane są na serwerach firmy Salesforce. W związku z tym również dane osobowe mogą być przekazywane do spółki matki salesforce.com Germany GmbH, czyli salesforce.com inc., Salesforce Tower, 415 Mission Street, San Francisco, CA 94105, USA.

Szczegóły odnośnie funkcjonalności Salesforce Sales Cloud można znaleźć w tym miejscu:https://www.salesforce.com/de/products/sales-cloud/overview/.

Stosowanie Salesforce Sales Cloud odbywa się w oparciu o Artykuł 6, Ustęp 1, Litera f Europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w możliwie jak najskuteczniejszym zarządzaniu portfelem klientów oraz komunikacją z klientami. O ile uzyskana została odpowiednia zgoda, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w oparciu o Artykuł 6, Ustęp 1, Litera f Europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Zgoda może zostać w każdym momencie odwołana.

Salesforce dysponuje Wiążącymi Zasadami Korporacyjnymi (BCR/ Binding Corporate Rules ), zaaprobowanymi przez francuski Urząd Ochrony Danych. Są to wiążące, wewnętrzne zasady korporacyjne, pozwalające na przesyłanie danych w ramach przedsiębiorstwa do krajów trzecich poza Unię Europejską oraz Europejski Obszar Gospodarczy. Szczegóły można znaleźć w tym miejscu: https://www.salesforce.com/de/blog/2020/07/die-binding-corporate-rules-von-salesforce-erfuellen-hoechste-da.html.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w polityce prywatności firmy Salesforce:https://www.salesforce.com/de/company/privacy/ 

 

Umowa o Przetwarzaniu Zamówienia

Z firmą Salesforce zawarliśmy Umowę o Przetwarzaniu Zamówienia. Ta wymagana przez przepisy o ochronie danych umowa zapewnia, że firma Salesforce przetwarza wyłącznie dane osobowe odwiedzających naszą stronę, zgodnie z naszymi instrukcjami oraz przepisami RODO.

 

5. Media społecznościowe

Sharing content via plugins (Facebook, Google+1, Twitter, etc.)

Treść na naszej stronie może być udostępniana w serwisach społecznościowych takich jak Facebook, Twitter lub Google+ w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych. Ta strona wykorzystuje w tym celu narzędzie eRecht24 Safe Sharing Tool Narzędzie to ustanawia bezpośredni kontakt pomiędzy sieciami i użytkownikami tylko wtedy, gdy użytkownik kliknie jeden z tych przycisków.

Narzędzie to nie przekazuje automatycznie danych użytkownika operatorom tych platform. Jeśli użytkownik jest zalogowany do jednego z serwisów społecznościowych i korzysta z przycisków społecznościowych Facebook, Google+1, Twitter, itp. pojawia się okno informacyjne, w którym użytkownik może potwierdzić tekst przed jego wysłaniem.

Nasi użytkownicy mogą udostępniać treść tej strony w serwisach społecznościowych zgodnie z przepisami o ochronie danych bez konieczności tworzenia przez operatorów sieci kompletnych profili przeglądania.

 

6. Narzędzia analityczne i reklama

Narzędzie Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy stron internetowych Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa tak zwanych plików cookie. Są to pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze, które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Pliki cookie Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 par. 1 punkt f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes prawny w analizie zachowania użytkowników w celu zoptymalizowania treści strony internetowej i reklamy, która jest na niej wyświetlana.

Anonimizacja IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresu IP. Google korzysta z tej funkcji w celu skrócenia Państwa adresu IP w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przez wysyłaniem go do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony. Działając w imieniu operatora tej strony internetowej, Google wykorzystuje te informacje do analizy korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej, do sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronach internetowych oraz do świadczenia na rzecz operatora strony innych usług związanych z korzystaniem z tej strony internetowej i Internetu. Adres IP przesyłany przez Państwa przeglądarkę w związku z narzędziem Google Analytics nie jest powiązany z innymi danymi przetwarzanymi przez Google.

Wtyczka przeglądarki

Mogą Państwo zrezygnować z zapisywania plików cookie poprzez wybór odpowiednich ustawień w przeglądarce. Jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji tej strony internetowej w pełnym zakresie może okazać się niemożliwe. Mogą również Państwo uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez cookie związanych z korzystaniem z tej strony internetowej (włącznie z adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 

Piksel Facebooka

Nasza strona korzysta z Piksela Facebooka, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (dalej "Facebook“) do mierzenia konwersji aktywności użytkownika.

Umożliwia nam to śledzenie zachowania użytkowników strony po przekierowaniu na stronę internetową dostawcy w związku z kliknięciem reklamy na Facebooku. Dzięki temu możliwa jest analiza efektywności reklam na Facebooku dla celów statystycznych i badania rynku oraz możliwe jest ulepszanie środków reklamowych na przyszłość.

Zbierane dane są dla nas jako operatora sieci anonimowe; w żaden sposób nie wskazują tożsamości użytkowników. Jednak dane z Facebooka są zapisywane i przetwarzane, więc możliwe jest powiązanie z odpowiednim profilem użytkownika a Facebook może wykorzystać dane dla własnych celów reklamowych zgodnie z Polityką Danych Facebooka. W ten sposób, Facebook ma możliwość umieszczania reklam na stronach Facebooka i poza nim. My jako operator nie mamy wpływu na korzystanie z danych.

Więcej informacji na temat ochrony Państwa prywatności można znaleźć w uwagach Facebooka dotyczących ochrony danych: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Mogą Państwo również dezaktywować opcję remarketingu "Lista Klientów" w ustawieniach dotyczących reklamy pod adresem: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Aby tego dokonać, należy zalogować się do Facebooka. Jeżeli nie posiadają Państwo konta na Facebooku mogą Państwo dezaktywować reklamy Facebooka oparte na indywidualnym korzystaniu ze stron internetowych na stronie Europejskiego Stowarzyszenia Reklamy Interaktywnej: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Odmowa udzielenia zgody na zbieranie danych

Mogą Państwo uniemożliwić Google Analytics zbieranie danych klikając poniższy link. Aktywuje on plik cookie opt-out, który uniemożliwia zbieranie Państwa danych podczas kolejnych odwiedzin tej strony internetowej: Dezaktywacja Google Analytics.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników przez Google Analytics można znaleźć w Polityce Prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Narzędzie cech demograficznych w Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji "cechy demograficzne" w Google Analytics. To narzędzie pozwala na tworzenie raportów zawierających informacje na temat wieku, płci i zainteresowań użytkowników. Dane te pochodzą ze spersonalizowanej reklamy Google oraz z danych użytkowników pochodzących od dostawców zewnętrznych. Dane te nie mogą być powiązane z poszczególnymi osobami. Można w każdej chwili dezaktywować tę funkcję w ustawieniach reklamy na koncie Google lub w ogóle uniemożliwić zbieranie danych przez Google Analitycs zgodnie z opisem w sekcji "Brak zgody na zbieranie danych".

Google AdWords i śledzenie konwersji Google

Ta strona korzysta z Google AdWords. AdWords to program reklamowy online firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

W ramach Google AdWords korzystamy z tak zwanego śledzenia konwersji. Po kliknięciu reklamy umieszczonej przez Google, zapisuje się plik cookie, który służy do śledzenia konwersji. Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczane przez przeglądarkę internetową na Państwa komputerze. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie mogą być wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedza pewne zakładki tej strony internetowej, a plik cookie jeszcze nie wygasł, my i Google możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inne pliki cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone na stronach internetowych klientów AdWords. Informacje pozyskane za pomocą plików cookie konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zaznaczyli opcję śledzenia konwersji. W rezultacie, klienci są informowani o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem do śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak informacji, która umożliwiłaby osobową identyfikację użytkowników. Jeśli nie chcą Państwo brać udziału w śledzeniu, mogą Państwo zrezygnować dezaktywując w ustawieniach użytkownika przeglądarki internetowej opcję śledzenia konwersji za pomocą plików cookie. Nie będą Państwo wówczas uwzględniani w statystykach konwersji śledzenia.

Podstawą przechowywania plików konwersji cookie jest Artykuł 6 par. 1 punkt f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes prawny w analizie zachowania użytkowników dla zoptymalizowania treści strony internetowej i reklamy, która jest na niej wyświetlana. Więcej informacji o Google AdWords oraz o śledzeniu konwersji Google można znaleźć w Polityce Prywatności Google: https://www.google.de/policies/privacy/

Mogą Państwo skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby otrzymywać informacje o stosowaniu plików cookie i akceptować tylko pliki cookie w określonych przypadkach, blokować przyjmowanie plików cookie ogólnie i w poszczególnych przypadkach oraz umożliwić automatyczne usuwanie plików cookie, gdy przeglądarka zostanie zamknięta. Wyłączenie otrzymywania plików cookie może spowodować, że nie będzie można korzystać ze wszystkich funkcji tej strony.

 

7. Newsletter

Dane newslettera

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać newslettera oferowanego na naszej stronie internetowej, będziemy potrzebowali Państwa adresu e-mail oraz informacji, która pozwoli nam na zweryfikowanie czy są Państwo właścicielem podanego adresu e-mail oraz, że wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera. Dodatkowe dane są zbierane tylko na zasadzie dobrowolności lub wcale. Dane wykorzystywane są wyłącznie do wysyłki żądanych informacji i nie są udostępniane stronom trzecim.

Dane podane w formularzu subskrypcji newslettera są przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą (Artykuł 6 par. 1 a RODO). Mogą Państwo wycofać zgodę na przechowywanie danych, Państwa adresu e-mail oraz jego wykorzystanie w celu wysyłki newslettera poprzez skorzystanie z linka "rezygnacja z subskrypcji” w newsletterze. Wycofanie zgody przez Państwa nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych dokonanych przed wycofaniem zgody.

Przechowujemy dane przekazane nam przez Państwa w celu wysyłki newslettera do momentu rezygnacji z subskrypcji, usuwamy dane po rezygnacji z newslettera. Nie będzie to miało wpływu na dane przechowywane do innych celów (np. adresy e-mail dla strefy dla członków).

MailChimp

Ta strona internetowa korzysta z usług MailChimp w celu wysyłki newslettera. Dostawcą jest Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp to usługa, która pozwala między innymi na zorganizowanie i analizowanie dystrybucji newsletterów. Jeżeli udostępnią Państwo dane (takie jak adres e-mail) umożliwiające wysyłkę newslettera, będą one przechowywane na serwerach MailChimp w USA.

MailChimp posiada certyfikację zgodnie z programem UE-USA - Tarcza Prywatności. Tarcza Prywatności to porozumienie zawarte pomiędzy Unią Europejską (UE) a USA, które ma na celu zagwarantowanie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w USA.

Dzięki MailChimp możemy analizować nasze newsletterowe kampanie. Gdy otworzą Państwo wiadomość wysłaną za pomocą MailChimp, plik zawarty w tej wiadomości (tak zwany sygnalizator sieci web) połączy się z serwerami MailChimp w USA. Dzięki temu wiadomo czy wiadomość newslettera została otwarta i które linki zostały kliknięte. Zbierane są również informacje techniczne (takie jak długość użytkowania strony, adres IP, rodzaj przeglądarki i system operacyjny). Skojarzenie tej informacji z poszczególnymi odbiorcami newslettera nie jest możliwe. Jest to wykorzystywane wyłącznie do celów analiz statystycznych newsletterowych kampanii. Wyniki tych analiz mogą być następnie wykorzystane do lepszego dopasowania newslettera do zainteresowań odbiorców.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na to, aby Państwa dane były analizowane przez MailChimp, muszą Państwo zrezygnować z newslettera. Umożliwiamy to poprzez udostępnienia linka w każdej wiadomości z newsletterem. Można również zrezygnować z newslettera bezpośrednio na stronie internetowej.

Dane zbierane w ten sposób są przetwarzane za Państwa zgodą (Artykuł 6 par. 1 punkt a RODO). Zgoda może zostać przez Państwa wycofana w każdej chwili poprzez rezygnację z newslettera. Wycofanie zgody przez Państwa nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych dokonanych przed wycofaniem zgody.

Przechowujemy dane przekazane nam przez Państwa w celu wysyłki newslettera do momentu rezygnacji z subskrypcji, usuwamy dane zarówno z naszych serwerów jak i z serwerów MailChimp po rezygnacji z newslettera. Nie będzie to miało wpływu na dane przechowywane do innych celów (np. adresy e-mail dla strefy dla członków).

Więcej informacji można znaleźć w regulaminie ochrony danych MailChimp na stronie: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Zawarcie umowy o przetwarzaniu danych

Zawarliśmy tak zwaną "umowę o przetwarzaniu danych" z MailChimp, w której zobowiązujemy MailChimp do ochrony danych osobowych naszych klientów i nie udostępniania ich stronom trzecim. Umowę tę można zobaczyć pod następującym linkiem: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.

123formbuilder

Na tej stronie internetowej korzystamy z funkcji dostawcy zewnętrznego 123formbuilder (123FormBuilder, Flavia Palace, Vladimirescu n° 10, Ground Floor 300195, Timisoara, Romania, EU).

Wszelkie formularze kontaktowe są lub będą tworzone za pomocą 123formbuilder.

123formbuilder korzysta z serwera Amazon AWS w celu świadczenia swoich usług, który prawdopodobnie mieści się w USA. Oznacza to, że wprowadzane przez Państwa dane są administrowane, przetwarzane i przechowywane na tym serwerze Amazon AWS.

Amazon AWS to certyfikowany uczestnik programu UE-USA Tarcza Prywatności oraz programu Szwajcaria-USA Tarcza Prywatności.

Amazon AWS zobowiązuje się do przetwarzania wszystkich danych osobowych członków Unii Europejskiej (UE) lub Szwajcarii zgodnie z obowiązującymi zasadami programu Tarcza Prywatności. Więcej informacji o programie Tarcza Prywatności można znaleźć na liście Tarczy Prywatności Departamentu Handlu USA pod adresem: https://www.privacyshield.gov/welcome.

123formbuilder świadczy swoje usługi zgodnie z postanowieniami RODO oraz korzysta z odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony Państwa danych osobowych.

Więcej informacji można znaleźć pod następującymi adresami:

Środki techniczne i organizacyjne: https://www.123formbuilder.com/how-do-we-handle-service-security/

Zgodność z RODO: https://www.123formbuilder.com/gdpr-compliance/

Polityka cookie: https://www.123formbuilder.com/cookie-policy/

Prosimy korzystać z naszych formularzy kontaktowych jeżeli w pełni akceptują Państwo politykę prywatności 123formbuilder.

Korzystając z naszych formularzy kontaktowych przyjmują Państwo Politykę Prywatności, w tym zbieranie i przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie z powyższym wyjaśnieniem. Można również do nas zadzwonić.

SurveyMonkey

 

W celu ulepszenia naszego serwisu zwracamy się do Państwa z prośbą o udział w ankietach. Nasze ankiety przygotowujemy i przetwarzamy za pomocą SurveyMonkey, usługi świadczonej przez SurveyMonkey Europe UC, 2nd Floor, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin, Irlandia. Z reguły udział w naszych ankietach jest możliwy bez podawania danych osobowych, a odpowiedzi nie mogą być powiązane z konkretną osobą. Dane osobowe nie są przetwarzane przy pomocy SurveyMonkey.

Jednakże gdy uczestniczycie Państwo w ankiecie, SurveyMonkey może przetwarzać niektóre dane na własną odpowiedzialność. Szczegóły można znaleźć w aktualnej Polityce Prywatności SurveyMonkey na stronie: https://www.surveymonkey.de/mp/legal/privacy-policy/

8. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza strona korzysta z wtyczek ze strony YouTube obsługiwanej przez Google. Operatorem strony jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Jeżeli przeglądają Państwo jakiekolwiek nasze strony wykorzystujące wtyczkę YouTube, zostanie ustanowione połączenie z serwerami YouTube. W związku z tym do serwera YouTube zostanie przekazana informacja, o tym która z naszych stron została przez Państwa odwiedzona.

Jeżeli są Państwo zalogowani na konto YouTube, zezwalają Państwo serwisowi YouTube na umieszczenie historii wyszukiwania bezpośrednio na Państwa osobistym profilu. Aby temu zapobiec należy wylogować się z konta YouTube.

Korzystamy z YouTube w celu zaprezentowania naszych usług online w atrakcyjny nowoczesny sposób. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu Artykułu 6 par. 1 punktu f RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w Polityce Prywatności YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Czcionki z Google Web Fonts

W celu zapewnienia jednolitego wyświetlania czcionek, nasza strona internetowa korzysta z tak zwanych czcionek Google Web Fonts. Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, Państwa przeglądarka załadowuje odpowiednie czcionki Web Fonts w pamięci tymczasowej, co umożliwia prawidłowe wyświetlanie tekstu i czcionek.

W tym celu, przeglądarka, z której Państwo korzystacie musi być połączona z serwerami Google. W ten sposób Google zostaje poinformowany o tym, że nasza strona internetowa została odwiedzona przez Państwa adres IP. Korzystamy z Google Web Fonts w celu zapewnienia wyświetlania treści naszej platformy online w sposób spójny i przystępny. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu Artykułu 6 par. 1 punktu f RODO.

Jeżeli Państwa przeglądarka nie obsługuje czcionek Web Fonts, Państwa komputer użyje standardowej czcionki.

Więcej informacji na temat Google Web Fonts można znaleźć pod adresem: https://developers.google.com/fonts/faqi w Polityce Prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Ta strona internetowa korzysta z usługi Google Maps poprzez API. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

W celu umożliwienia korzystania z funkcji Google Maps koniecznej jest przechowywanie Państwa adresu IP. Informacja ta jest zwykle przekazywana na serwer Google w USA, gdzie jest ona przechowywana. Operator tej strony nie ma żadnego wpływu na przekazanie danych.

Korzystamy z funkcji Google Maps, aby zapewnić atrakcyjną prezentację naszych usług online i ułatwienia znalezienia lokalizacji wyszczególnionych na naszej stronie. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu Artykułu 6 par. 1 punktu f RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w Polityce Prywatności Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.