bilsteinGroup

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas poważną kwestią, również gdy odwiedzacie naszą stronę. Państwa dane będą chronione zgodnie z obowiązującymi regulacjami ustawowymi, a w szczególności zgodnie z nową Ustawą o telekomunikacji. Poniżej możecie Państwo dowiedzieć się, jakie dane są zapamiętywane podczas Waszej wizyty na naszej stronie i w jaki sposób są wykorzystywane.

1. Przechowywane dane
Nie można uniknąć sytuacji, w której nasze serwery statystyczne automatycznie zapamiętują i przechowują informacje wysyłane przez Państwa przeglądarkę. Dane te obejmują rodzaj i wersję przeglądarki, stosowany system operacyjny, odniesienie do URL (poprzednio odwiedzona strona), nazwę hosta komputera łączącego się z naszą stroną (adres IP) oraz czas, w którym nastąpił kontakt z serwerem. Dane takie zbieramy i przechowujemy wyłącznie w celach statystycznych i związanych z systemem. Wszelki inne dane są zapamiętywane wyłącznie wtedy, gdy są podawane dobrowolnie – przykładowo w przypadku przesyłania prośby o informację lub procesu rejestracji. Z zasady wyżej wymienione dane nie mogą być powiązane z konkretną osobą, nie następuje również próba powiązywania z danymi pochodzącymi z innych źródeł.

2. Wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych stronie trzeciej
Udostępnione nam przez Państwa dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie do odpowiedzi na Państwa pytania, do przetwarzania umów, które zawarliście z naszą firmą lub do celów administracji technicznej. Państwa dane osobowe będą przekazywane lub komunikowane w jakikolwiek sposób stronie trzeciej, jeżeli jest to konieczne do przetwarzania umów, wymagane do wystawiania faktur lub w przypadku, gdy na to wcześniej wyraziliście Państwo Waszą zgodę. Zachowujecie Państwo prawo do wycofania zgody w każdym czasie, co stanie się skuteczne od momentu wycofania oraz w przyszłości. Usunięcie i skasowanie zarejestrowanych danych osobowych zostanie przeprowadzone w momencie otrzymania Państwa wycofania zgody na przechowywanie danych, w momencie gdy przechowywane dane nie będą więcej wymagane do celu, w którym zostały zarejestrowane lub dalsze przechowywanie tych danych nie będzie dozwolone z jakiejkolwiek innej przyczyny ustawowej.

3. Prawo do uzyskania informacji
Z przyjemnością udostępnimy Państwu informacje dotyczące Państwa danych osobowych przechowywanych w naszej firmie. W przypadku pytań odnośnie sposobu przetwarzania Państwa danych, prosimy o przesłanie maila na adres: support@bilsteingroup.com

 

4. Polityka prywatności w zakresie wykorzystania Google Analytics
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics – serwis analityczny sieci internetowej należący do Google Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje tak zwane “cookies”, czyli pliki tekstowe zapamiętane w komputerze użytkownika, pozwalające na analizę wykorzystania strony internetowej przez użytkownika. Informacje generowane przez pliki cookies odnośnie wykorzystania przez użytkownika strony internetowej (łącznie z adresem IP użytkownika, który po skróceniu o ostatni oktet jest zapamiętywany w oparciu o metodę “_anonymizeIp()”) są przesyłane do serwerów Google w USA, a następnie są tam gromadzone.

Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage. Google may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google’s behalf.

Google wykorzysta te informacje do analizy wykorzystania tej strony internetowej, do generowania raportów dla operatora strony o jej aktywnościach, jak również do dostarczenia dodatkowych usług związanych z wykorzystaniem tej strony internetowej oraz Internetu. Google może również przekazać te informacje stronom trzecim, o ile jest to wymagane prawnie lub trzecia strona przetwarza te dane w imieniu Google.

Google w żaden sposób nie powiąże adresu IP użytkownika z innymi danymi Google. Użytkownik może zapobiec instalacji plików cookies używając odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej. Pragniemy jednak podkreślić, iż w takim przypadku użytkownik może nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich serwisów tej strony. Korzystając z tej strony internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Google w sposób i w celu opisanym powyżej.

Użytkownik może ze skutkiem w przyszłości zapobiec śledzeniu aktywności przez Google Analytics pobierając i instalując dodatek blokujący Google Analytics w aktualnie używanej przeglądarce: tools.google.com/dlpage/gaoptout.