Kvalita od začiatku až do konca
Palivový & výfukový systém

Nájdite svoj náhradný diel febi pre nákladné vozidlo na partsfinder

Vybrané produkty

Kvalita od začiatku do konca

febi diely palivového & výfukového systému

Palivový systém zásobuje spaľovaciu komoru motora množstvom paliva potrebným pre jednotlivé oblasti.

Po zapálení zmesi paliva a vzduchu vo valcoch sú vzniknuté výfukové plyny a zbytky spalín odvádzané do výfukového systému a privádzané do systému následného spracovania výfukových plynov.

Sortiment spoločnosti Ferdinand Bilstein zahŕňa rad rôznych náhradných dielov pre palivový a výfukový systém - samozrejme, v testovanej kvalite zodpovedajúcej OE. Sortiment zahŕňa palivové čerpadlá, čerpadlá pre prívod paliva, výfukové potrubia, turbodúchadlá, senzory tlaku a teploty výfukových plynov.

febi diely palivového a výfukového systému

Stručný prehľad výhod

Übersicht der Vorteile für febi Elektrik-Komponenten

Efektivita: Dlhá životnosť s
nízkym opotrebovaním

 Übersicht der Vorteile für febi Elektrik-Komponenten

Zvýšený jazdný komfort vďaka použitiu dokonalo zladených materiálov a perfektnému dizajnu

Übersicht der Vorteile für febi Elektrik-Komponenten

Ľahká montáž vďaka dokonalej
presnosti uloženia

alt="Übersicht der Vorteile für febi Gummimetall-Komponenten

Testovaná kvalita OEM: Ferdinand Bilstein spĺňa alebo prekračuje všetky certifikačné požiadavky

"Núdzový režim" v prípade poruchy

Pre splnenie stále prísnejších emisných noriem je nutná správna funkcia všetkých súčastí palivového a výfukového systému.

Zmes paliva a vzduchu musí byť neustále kontrolovaná a upravovaná. Túto úlohu plní riadiaca jednotka motora na základe signálov poskytovaných mnohými senzormi, ako je senzor otáčok, senzor diferenčného tlaku alebo senzor zdvihu ihly. Len tak je možné dosiahnuť optimálnu spotrebu paliva a dodržanie emisných limitov.

Ak dôjde k poruche v palivovom a výfukovom systéme, môže riadiaca jednotka motora prejsť do tzv. núdzového režimu. Potom je možné dôjsť do servisu len so zníženým výkonom motora. Porucha musí byť odstránená, aby bolo vozidlo opäť prevádzkyschopné.

febi truck Abgase für NKW

Čistota

Senzory NOx od spoločnosti febi

V úžitkových a osobných vozidlách so vznetovým motorom sa močovina AdBlue® používa v spojení so systémom SCR (Selective Catalytic Reduction) na čistenie výfukových plynov. AdBlue® je vodný roztok 32,5 % syntetickej močoviny a 67,5 % demineralizovanej vody. Reakciou močoviny s horúcimi výfukovými plynmi v katalyzátore SCR sa toxické oxidy dusíka premieňajú na neškodný dusík a vodnú paru a spĺňajú tak emisné normy Euro 5 a vyššie.

Pre sledovanie procesu redukcie škodlivých oxidov dusíka sú pred a za katalyzátorom SCR inštalované senzory NOx (snímač oxidov dusíka). Sledujú funkciu a účinnosť systému SCR meraním koncentrácie dusíka a kyslíka vo výfukových plynoch. Ak niektorý zo snímačov zlyhá, prepne sa riadiaca jednotka motora do tzv. núdzového režimu. V závislosti od typu vozidla sa znížia otáčky a výkon motora.

Ak nie je porucha v systéme odstránená, je možné v najhoršom prípade navštíviť ďalší servis len rýchlosťou chôdze. febi Truck ponúka vo svojom pestrom portfóliu nielen senzory NOx, ale tiež ďalšie náhradné diely pre systémy SCR, ako sú veká palivových nádrží, filtre močoviny a senzory teploty výfukových plynov v produktovom rade febi.