bilsteinGroup

Kvalita od začiatku do konca
Palivový & výfukový systém

Nájdite svoj náhradný diel febi pre nákladné vozidlo na partsfinder

Vybrané produkty

Kvalita od začiatku do konca

febi diely palivového & výfukového systému

Palivový systém dodáva do spaľovacej komory motora také množstvo nafty, aké je potrebné pre každú oblasť zaťaženia.

Po zapálení zmesi paliva a vzduchu vo valcoch sú vzniknuté výfukové plyny a zbytky spaľovania odvádzané do výfukového systému a vedené do systému následného spracovania výfukových plynov.

Sortiment spoločnosti Ferdinand Bilstein zahŕňa rôzne opotrebiteľné diely pre palivový a výfukový systém - samozrejme, v testovanej kvalite zodpovedajúcej originálnemu vybaveniu. Sortiment zahŕňa palivové čerpadlá, vstrekovacie čerpadlá, výfukové potrubie, turbodúchadlá, snímače tlaku výfukových plynov a snímače teploty výfukových plynov.

febi diely palivového a výfukového systému

Stručný prehľad výhod

Übersicht der Vorteile für febi Elektrik-Komponenten

Efektivita: Dlhá životnosť s
nízkym opotrebovaním

 Übersicht der Vorteile für febi Elektrik-Komponenten

Zvýšený jazdný komfort vďaka použitiu dokonalo zladených materiálov a perfektnému dizajnu

Übersicht der Vorteile für febi Elektrik-Komponenten

Ľahká montáž vďaka dokonalej
presnosti uloženia

Übersicht der Vorteile für febi Flüssigkeiten

Testovaná kvalita OEM: Ferdinand Bilstein spĺňa alebo prekračuje všetky certifikačné požiadavky

Núdzový chod v prípade poruchy

Na splnenie stále prísnejších emisných noriem je nutná správna funkcia všetkých súčiastok palivového a výfukového systému.

Zmes paliva a vzduchu treba neustále kontrolovať a upravovať. Túto úlohu plní riadiaca jednotka motora na základe signálov, ktoré jej poskytuje rad snímačov ako je snímač otáčok, snímač diferenčného tlaku alebo snímač zdvihu ihly. Len tak je možné dosiahnúť optimálnu spotrebu paliva a dodržanie emisných limitov.

Ak dôjde k poruche v palivovom a výfukovom systéme, môže riadiaca jednotka motora prejsť do tzv. núdzového režimu. Potom je možné dôjsť do servisu jedine so zníženým výkonom motora. Porucha musí byť odstránená, aby bolo vozidlo opäť pripravené na cesty.

febi truck Abgase für NKW