Stála kvalita. Bodka!
Brzdy

Nájdite svoj náhradný diel febi pre nákladné vozidlo na partsfinder

Vybrané produkty

Stála kvalita. Bodka!

Brzdy

Keď vodič nákladného vozu dupne na brzdu, musí sa čo najrýchlejšie zastaviť niekoľko ton hmotnosti. To je možné spoľahlivo dosiahnuť jedine pomocou vysokokvalitných brzdových komponentov a dobre udržiavaného a skvelo fungujúceho brzdového systému - v kritickom prípade sa totiž počíta každý centimeter.

Preto spoločnosť febi ponúka brzdové produkty pre úžitkové vozidlá výhradne v kvalite zodpovedajúcej vybaveniu OE. Bezpečnosť je vždy v centre pozornosti: Naša interná kontrola kvality testuje ponúkané brzdové komponenty pri rôznych podmienkach a zaťažení. Tým prispievame k bezpečnosti cestnej premávky.

S viac ako 730 komponentami vo svojej širokej ponuke bŕzd je febi jednou z popredných značiek na Aftermarkete pre najvýznamnejšie európskej značky ("BIG 7").

Okrem toho má febi najvyššie pokrytie brzdových kotúčov a brzdových doštičiek pre 97 % Aftermarketu, a preto je vašou jednotkou v oblasti bŕzd.

Brzdová technológia febi

Stručný prehľad výhod

» Široká ponuka s najvyšším pokrytím VIN brzdových doštičiek a kotúčov pre trh IAM

Übersicht der Vorteile für febi Flüssigkeiten

» Výber materiálov a testovanie kvality podľa špecifikácií OE

» brzdové kotúče a brzdové doštičky febi zodpovedajú alebo prekračujú predpis ECE R90, ako je požadované

Záruka výrobcu febi

Náš prísľub kvality - vaša pridaná hodnota

febi ponúka svojim zákazníkom výhradne náhradné diely v kvalite zodpovedajúcej OE. Ako špecialista s odbornou kompetenciou v oblasti výroby ponúkame jedine výrobky s vysokým stupňom bezpečnosti inštalácie a trvanlivosti. Opierame sa o viac ako 175 rokov skúseností v oblasti spracovania kovov, ktoré denne využívame vo vlastnej výrobe.

Stvorené na cesty

testované na pretekárskej dráhe

Aby sa overilo, či diely febi obstoja v náročnom teste pretekárskych kamiónov, boli podrobené rozsiahlym testom na pretekárskej dráhe v českom meste Most. Brzdové kotúče boli namontované do pretekárskeho kamióna a podrobené najvyššej záťažovej skúške v pretekárskych podmienkach.

Pozitívny výsledok: bezpečnostné komponenty preukázali, že sú schopné obstáť i v tých najnáročnejších podmienkach pretekárskeho kamióna. Pozoruhodné je, že nejde o opotrebovateľné diely vyvinuté špeciálne pre pretekársku sériu, ale o štandardné brzdové kotúče určené na každodenné použitie v bežných úžitkových vozidlách.

Výkonnosť kotúčov bola natoľko presvedčivá, že boli prijaté do bežnej pretekárskej premávky. Na brzdové kotúče febi spoliehajú profesionáli, vrátane skúsenej pretekárky Steffi Halmovej a bývalého majstra Európy Gerda Körbera. Náhradné diely sú vyrobené na každodenné použitie a ich výkon je vynikajúci aj v extrémnych podmienkach pretekárskych kamiónov.

febi Bremsscheiben für NKW

Brzdový kotúč febi:

Skúsenosti odborníkov Truck Racing

Kompletná ponuka

pre brzdy úžitkových vozidiel

Pákový ovládač

Pákové ovládače slúžia na nastavenie vôle v mechanizme bubnovej brzdy. Bubnová brzda využíva brzdové obloženie na vytvorenie potrebného trenia o brzdový bubon. Brzdové obloženie podlieha opotrebovaniu. Hneď ako sa opotrebovanie zvýši, je úlohou pákového ovládača upraviť vôľu medzi brzdovým obložením a brzdovým bubnom.

Je veľmi dôležité mať správne nastavený brzdový mechanizmus, pretože nerovnomerná brzdná sila medzi kolesami môže viesť k strate kontroly nad vozidlom.

Brzdový hriadeľ

Brzdové hriadele predstavujú spojenie medzi pákovým ovládačom a brzdovou čeľusťou. Akonáhle brzdový valec aktivuje nastavovač vôle, začne sa brzdový hriadeľ otáčať.

S-cam tlačí brzdové čeľuste proti brzdovému bubnu. Pretože brzdový hriadeľ prenáša kompletnú brzdnú silu, je jeho spoľahlivá funkcia nevyhnutná.

Presná výroba s presnými rozmermi drážkovania - rovnako ako správny tvar a tvrdosť S-cam - je rozhodujúci pre bezpečnú a dlhú životnosť.

Brzdová čeľusť

Rovnako ako brzdové doštičky pre brzdový kotúč sú brzdové čeľuste trecím materiálom pre bubnovú brzdu. Pri brzdení je brzdová čeľusť pritlačená k vnútornej strane brzdového bubna, kde dochádza k treniu.

Brzdové čeľuste musia byť vyrobené presne, hlavne ak ide o rádius nosiča brzdového obloženia, geometriu celej konštrukcie, montážne otvory na jednej strane a valček brzdovej čeľuste na strane druhej.

Valček brzdovej čeľuste a montážne otvory musia byť kalené, aby boli odolné proti opotrebovaniu. Trecie obloženie je na brzdovej čeľusti upevnené pomocou nitov a možno ich vymeniť samostatne, bez toho, aby bolo nutné meniť celú brzdovú čeľusť.

Sady na opravu strmeňov

Brzdový strmeň je dôležitou súčasťou systému kotúčových bŕzd. Zachytáva brzdové doštičky a vedie ich. Brzdový kotúč zviera ako kliešte. Pri stlačení brzdy piestiky v brzdovom strmeni pritláčajú brzdové doštičky k trecej ploche brzdového kotúča.

Aby boli brzdové doštičky rovnomerne pritlačené k brzdovému kotúču, nasadzujú sa časti brzdového strmeňa na vodiace puzdrá a čapy. Pre správnu funkciu musia byť vodiace prvky vždy pohyblivé. Ak sa na vodidlách objaví korózia, môže sa brzdový strmeň zaseknúť a nakloniť. V tejto situácii je nutné zaseknutý brzdový strmeň okamžite opraviť, aby nedošlo k prehriatiu bŕzd.

Membránový valec

Úžitkové vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 7,5 t sú vybavené pneumatickým brzdovým systémom. Pri brzdení sa do brzdového valca dostáva stlačený vzduch. Ten tlačí na membránu, ktorá opäť tlačí na piest.

Brzdový mechanizmus je ovládaný piestom. Pneumatické brzdové valce sa vyskytujú pri kotúčových a bubnových brzdách. Brzdové valce by sa mali pravidelne kontrolovať vzhľadom na ich dôležitú úlohu pri ovládaní bŕzd.

Hlavnými príčinami poškodenia sú korózia a netesná membrána. Ak vzniknú pochybnosti o správnej funkcii, je potrebné brzdový valec vymeniť.