Privacybeleid

 

1. Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene informatie

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring in deze tekst.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. Zijn contactgegevens vindt u in de colofon van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u ze aan ons meedeelt. Dit kunnen gegevens zijn die u bijvoorbeeld in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u onze website bezoekt. Dit zijn hoofdzakelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het bezoek aan de pagina). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website foutloos te kunnen aanbieden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft ook het recht om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te vragen. Hierover en voor andere vragen betreffende het onderwerp gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het in de colofon vermelde adres. U heeft ook het recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analysetools en tools van derde aanbieders

Bij een bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dat gebeurt vooral met behulp van cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag gebeurt in de regel anoniem; het surfgedrag kan niet tot u worden herleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie daarover vindt u in de volgende privacyverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Over de mogelijkheden van bezwaar informeren wij u in deze privacyverklaring.

 

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer ernstig. We behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en volgens de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en volgens deze privacyverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden diverse persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Deze privacyverklaring licht toe welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Deze verklaring licht ook toe hoe en voor welk doel dat gebeurt.

We wijzen u erop dat er bij gegevensoverdracht via het internet (bijv. bij communicatie via e- mail) lacunes in de beveiliging kunnen zijn. Een waterdichte beveiliging van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47
58256 Ennepetal
Telefoon: 02333 911-0
E-Mail: info@bilsteingroup.com

 

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

 

Talrijke gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde herroepen. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele e-mail sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot aan de herroeping heeft plaatsgevonden blijft onaangetast door de herroeping.

Recht van reclamatie bij de verantwoordelijke toezichthoudende instantie

In geval van overtredingen van de wet inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene recht van reclamatie bij de verantwoordelijke toezichthoudende instantie. De verantwoordelijke toezichthoudende instantie voor kwesties op het gebied van gegevensbescherming is de federale gegevensbeschermingsfunctionaris van de deelstaat waarin ons bedrijf zijn zetel heeft. Een lijst met gegevensbeschermingsfunctionarissen en hun contactgegevens kunt u vinden via de volgende link:https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om gegevens die we op basis van uw toestemming of ter naleving van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken aan uzelf of aan een derde partij in een gangbaar, door een machine leesbaar formaat te laten overhandigen. Indien u de rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verlangt, gebeurt dit alleen voor zover dat technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-versleuteling

Deze website gebruikt om veiligheidsredenen en ter beveiliging van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen, die u aan ons als websitebeheerder stuurt, een SSL-of TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser van 'http://' in 'https://' verandert en aan het hangslotsymbool in uw browserregel.

Wanneer de SSL- of TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons stuurt niet door derden meegelezen worden.

Informatie, blokkering, verwijdering

U heeft in het kader van de geldende wettelijke bepalingen op elk moment het recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvangers ervan en over het doel van de gegevensverwerking en indien nodig het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Hiervoor en voor andere vragen betreffende het onderwerp persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen onder het in de colofon vermelde adres.

 

3. Functionaris voor gegevensbescherming

Wettelijk voorgeschreven functionaris voor gegevensbescherming

We hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Sascha Hasselbach
c/o EDV-Fortress
Kronprinzstr. 47-49
40764 Langenfeld
www.datenschutz-extern-nrw.de

Telefon: 021732041244
E-Mail: privacy@bilsteingroup.com

 

4. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

De internetpagina's gebruiken deels zogenaamde cookies. Cookies richten geen schade aan op uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen ervoor om ons aanbod gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden achtergelaten en die opgeslagen worden door uw browser.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde 'session-cookies'. Deze worden aan het eind van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw toestel opgeslagen totdat u ze wist. Deze cookies stellen ons in staat uw browser bij het volgende bezoek te herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd wanneer een cookie wordt geplaatst en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, dat u het aanvaarden van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en dat u het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Bij de deactivering van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt worden.

Cookies die nodig zijn voor de uitvoering van het elektronische communicatieproces of voor de beschikbaarstelling van bepaalde, door u gewenste functies (bijv. winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op basis van art. 6 par. 1 lid f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies voor de technisch storingvrije en geoptimaliseerde beschikbaarstelling van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden die in deze privacyverklaring apart behandeld.

Server-logbestanden

De provider van de sites verzamelt automatisch gegevens en slaat die op in zogenaamde server-logbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorstuurt. Dat zijn:

• browsertype en browserversie
• gebruikt besturingssysteem
• referrer URL
• tijdstip van de serveraanvraag
• IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Basis voor de gegevensverwerking is art. 6 par. 1 lid f AGV. Ons legitiem belang volgt uit de hieronder opgesomde doeleinden van de gegevensverzameling: systeemveiligheid en -stabiliteit.

Contactformulier

Wanneer u ons via het contactformulier aanvragen toestuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de daarin door u aangegeven contactgegevens, voor de verwerking van de aanvraag en voor eventuele vervolgaanvragen bij ons opgeslagen. We geven deze gegevens niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens gebeurt dus uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 par. 1 lid a AGV). U kunt deze toestemming op elk moment herroepen. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele e-mail sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsprocessen die tot aan de herroeping hebben plaatsgevonden blijft onaangetast door de herroeping.

De door u in het contactformulier ingevoerde gegevens blijven bij ons, totdat u ons om verwijdering vraagt, uw toestemming voor opslag herroept of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. na voltooiing van de verwerking van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaringstermijnen – blijven onaangetast.

Vragen van klanten

Voor de verwerking van vragen van klanten beschikken we over het ticketsysteem Zendesk, een klantenserviceplatform van Zendesk Inc., 989 Market Street #300, San Francisco, CA 94102. Hiervoor worden vereiste gegevens zoals naam, voornaam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres via onze website verzameld, om uw vraag te kunnen beantwoorden. Zendesk is een gecertificeerde deelnemer van het 'Privacy Shield Framework' en voldoet hiermee aan de voorwaarden voor een wettelijke gegevensverwerking.

Bijkomende informatie over gegevensverwerking via Zendesk vindt u in de privacyverklaring van Zendesk via https://www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy/. Bij vragen kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Zendesk: privacy@zendesk.com

Voor zover u contact met ons opneemt per e-mail of via het contactformulier op de website, gebruiken we de door u meegedeelde gegevens uitsluitend voor de verwerking van uw concrete vraag. De verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De verstrekte gegevens en de berichtgeschiedenis met onze Service Desk worden bewaard voor bijkomende vragen en latere contactopnames.

Het gebruik ervan is facultatief en dient om onze klantenservice te verbeteren en te versnellen. Als u niet akkoord gaat met de gegevensverzameling via gegevensopslag in het externe systeem van Zendesk, bieden we u alternatieve contactmogelijkheden om servicevragen te stellen. Rechtstreekse contactmogelijkheden via telefoon of post vindt u onder het menu-item Contact onderaan deze website.

Salesforce Sales Cloud

We gebruiken Salesforce Sales Cloud om klantgegevens te beheren. De aanbieder is salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 München (hierna "Salesforce" genoemd).

Salesforce Sales Cloud is een crm-systeem waarmee we o.a. bestaande en potentiële klanten en klantencontacten kunnen beheren en verkoop- en communicatieprocessen kunnen organiseren. Door gebruik te maken van het crm-systeem kunnen we bovendien onze klantgerichte processen analyseren. De klantgegevens worden bewaard op de servers van Salesforce. Hierbij kunnen ook persoonsgegevens worden doorgegeven aan de moederonderneming van salesforce.com Germany GmbH, salesforce.com inc., Salesforce Tower, 415 Mission Street, San Francisco, CA 94105, USA.

Hier vindt u meer informatie over de functies van Salesforce Sales Cloud:https://www.salesforce.com/de/products/sales-cloud/overview/.

Salesforce Sales Cloud wordt gebruikt conform artikel 6, lid 1, onder f, AVG. De exploitant van de website heeft een rechtmatig belang om het beheer van klanten en de communicatie met klanten zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Indien hiervoor toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6, lid 1, onder a, AVG; de toestemming is te allen tijde herroepbaar.

Salesforce heeft binding corporate rules (BCR) die zijn goedgekeurd door de Franse gegevensbeschermingsautoriteit. Dit zijn bindende bedrijfsinterne voorschriften die de overdracht van bedrijfsinterne gegevens naar derde landen buiten de EU en de EER legitimeren. Details hierover vindt u hier: https://www.salesforce.com/de/blog/2020/07/die-binding-corporate-rules-von-salesforce-erfuellen-hoechste-da.html.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Salesforce:https://www.salesforce.com/de/company/privacy/ 

 

Contract voor orderverwerking

We hebben een contract gesloten met Salesforce voor de verwerking van orders. Dit is een contract dat voor de gegevensbescherming is vereist en dat ervoor zorgt dat Salesforce de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en met inachtneming van de AVG.

 

5. Sociale media

Content delen via plug-ins (Facebook, Google+1, Twitter enz.)

De content op onze pagina's kan, in overeenstemming met de gegevensbescherming, gedeeld worden op sociale netwerken als Facebook, Twitter of Google+. Deze website gebruikt hiervoor de eRecht24 Safe Sharing Tool.Deze tool brengt het rechtstreekse contact tussen de netwerken en de gebruikers uitsluitend tot stand wanneer de gebruiker actief op een knop klikt. Een automatische overdracht van gebruikersgegevens naar de beheerders van deze platforms gebeurt niet met deze tool. Als de gebruiker is aangemeld bij een van de sociale netwerken verschijnt, bij gebruik van de sociale knoppen van Facebook, Google + 1, Twitter enz., een informatievenster waarin de gebruiker de tekst kan bevestigen voordat hij wordt verstuurd.

Onze gebruikers kunnen de content van deze website in overeenstemming met de gegevensbescherming op sociale netwerken delen, zonder dat volledige surfprofielen worden opgemaakt door de beheerders van de netwerken.

 

6. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalyseservice Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee het gebruik van de website geanalyseerd kan worden. De informatie die door cookies wordt verzameld over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google Analytics-cookies worden opgeslagen op basis van artikel 6 par. 1 lid f AVG. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

IP-anonimisering

We hebben de functie IP-anonimisering geactiveerd op deze website. Hierdoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voorafgaand aan de verzending naar de VS ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze gegevens gebruiken om uw gebruik van de website te beoordelen, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om de websitebeheerder bijkomende diensten te verstrekken met betrekking tot het website- en internetgebruik. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurd wordt, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

Browserplug-in

U kunt de opslag van cookies voorkomen aan de hand van een instelling in uw browser-software. We wijzen u er echter op dat in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig gebruikt kunnen worden. Daarnaast kunt u de verzending van de door de cookie verzamelde gegevens over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de browser-plug-in, die via onderstaande link beschikbaar is, te downloaden en te installeren:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst, die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website voorkomt: Google Analytics deactiveren. .

Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens in Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Demografische gegevens in Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie 'demografische gegevens' van Google Analytics. Als gevolg hiervan kunnen rapporten worden geproduceerd met uitspraken over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden toegewezen. U kunt deze functie op elk moment uitschakelen via de advertentie-instellingen in uw Google-account of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen verbieden, zoals uitgelegd wordt in het punt 'Verzet tegen de verzameling van gegevens'.

Google AdWords en Google Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma van Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ( 'Google').

In het kader van Google AdWords gebruiken we het zogenaamde Conversion Tracking. Wanneer u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt er een cookie voor Conversion Tracking aangebracht. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor de persoonlijke identificatie van de gebruikers. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij zien dat de gebruiker heeft geklikt op de advertentie en werd doorgestuurd naar deze pagina.

Elke klant van Google AdWords ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen niet worden gevolgd vanaf de websites van AdWords-klanten. De informatie die uit de Conversion-cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor Conversion Tracking. De klanten worden op de hoogte gebracht van het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en werd doorgestuurd naar een pagina met een Conversion Tracking-tag. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee de gebruiker persoonlijk kan worden geïdentificeerd. Als u niet aan tracking wilt deelnemen, kunt u hiertegen bezwaar maken door de Google Conversion Tracking-cookie via uw internetbrowser onder Gebruikersinstellingen eenvoudig te deactiveren. U wordt dan niet opgenomen in de Conversion Tracking-statistieken.

'Conversion-cookies' worden opgeslagen op basis van artikel 6 par. 1 lid f AVG. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren. Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking vindt u in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/policies/privacy/

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd wanneer een cookie wordt geplaatst en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, dat u het aanvaarden van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en dat u het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Bij de deactivering van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt worden.

 

7. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we van u een e-mailadres en andere informatie nodig die het voor ons mogelijk maakt om te controleren dat u de houder van het aangegeven e-mailadres bent en dat u met het ontvangen van de nieuwsbrief akkoord gaat. Meer gegevens worden niet of op vrijwillige basis verzameld. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van de aangevraagde informatie en aanbiedingen.

De verwerking van de in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde gegevens gebeurt dus uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 par. 1 lid a AGV). De verleende toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor de verzending van de nieuwsbrief kunt u te allen tijde herroepen, bijvoorbeeld via de 'Afmelden'-link in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsprocessen die tot aan de herroeping hebben plaatsgevonden blijft onaangetast door de herroeping.

De gegevens die u ons verstrekt om zich op de nieuwsbrief te abonneren worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden na het afmelden verwijderd. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor de ledenzone) blijven hierdoor onaangetast.

MailChimp

Deze website gebruikt de diensten van MailChimp voor het verzenden van nieuwsbrieven. Aanbieder is Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, VS.

MailChimp is een dienst waarmee o.a. het verzenden van nieuwsbrieven georganiseerd en geanalyseerd kan worden. De gegevens die u aan ons verstrekt om zich te abonneren op de nieuwsbrief (bijv. e-mailadres), worden opgeslagen op de servers van MailChimp in de VS.

MailChimp is gecertificeerd op basis van het 'EU-US PrivacyShield'. Het Privacy Shield is een overeenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de VS om ervoor te zorgen dat de Europese privacynormen in de Verenigde Staten worden nageleefd.

Met behulp van MailChimp kunnen we onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. Wanneer u een via MailChimp verzonden e-mail opent, maakt een bestand dat in de e-mail is opgenomen (een zog. 'web beacon') verbinding met de servers van MailChimp in de VS. Op deze manier kan bepaald worden of een nieuwsbriefbericht geopend werd en op welke links geklikt werd. Bovendien wordt technische informatie verzameld (bijvoorbeeld tijdstip van ophalen, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan de desbetreffende ontvanger van de nieuwsbrief. Ze worden uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de ontvanger.

Als u geen analyse door MailChimp wenst, kunt u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor stellen we in elk nieuwsbriefbericht een link ter beschikking. Bovendien kunt u zich direct op de website afmelden voor de nieuwsbrief.

De gegevensverwerking gebeurt op basis van uw toestemming (art. 6 par. 1 lid a AGV). U kunt deze toestemming op elk moment herroepen door zich af te melden voor de nieuwsbrief.

De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsprocessen die tot aan de herroeping hebben plaatsgevonden blijft onaangetast door de herroeping.

De gegevens die u ons verstrekt om zich op de nieuwsbrief te abonneren worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden na het afmelden zowel van onze servers als van de servers van MailChimp verwijderd. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor de ledenzone) blijven hierdoor onaangetast.

Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van MailChimp op: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Afsluiting van een Data Processing Agreement

We hebben een zogenaamde 'Data Processing Agreement' afgesloten met MailChimp, waarin we MailChimp verplichten om de gegevens van onze klanten te beschermen en ze niet door te geven aan derden. Deze overeenkomst kan worden bekeken via de volgende link:https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.

123formbuilder

We gebruiken op deze website de functie van de derde aanbieder 123formbuilder (123FormBuilder, Flavia Palace, Vladimirescu n° 10, Ground Floor 300195, Timisoara, Romania, EU).

Alle contactformulieren worden resp. werden opgesteld met 123formbuilder.

123formbuilder gebruikt voor zijn diensten Amazon AWS servers, die zich vermoedelijk in de VS bevinden. D.w.z. dat de door u ingevoerde gegevens op deze Amazon AWS servers beheerd, verwerkt en opgeslagen worden.

Amazon AWS is een gecertificeerde deelnemer van het EU-US Privacy Shield Framework en het Swiss-US Privacy Shield Framework.

Amazon AWS heeft zich ertoe verplicht om alle persoonsgegevens uit lidstaten van de Europese Unie (EU) resp. van Zwitserland te behandelen volgens het Privacy Shield Framework, in overeenstemming met de geldende principes ervan. Bijkomende informatie over het Privacy Shield Framework vindt u op de Privacy Shield-lijst van het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken viahttps://www.privacyshield.gov/welcome.

123formbuilder biedt zijn diensten aan in overeenstemming met de AVG en neemt technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Meer informatie vindt u via de volgende links:

Technische en organisatorische maatregelen: https://www.123formbuilder.com/how-do-we-handle-service-security/

AVG-compliance: https://www.123formbuilder.com/gdpr-compliance/

Cookie-richtlijn: https://www.123formbuilder.com/cookie-policy/

Gebruik onze contactformulieren enkel indien u volledig instemt met de privacyrichtlijn van 123formbuilder.

Door gebruik te maken van onze contactformulieren stemt u in met deze privacyrichtlijn, met inbegrip van de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens (zie hierboven). Alternatief kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen.

SurveyMonkey

Om onze dienstverlening te verbeteren verzoeken wij u deel te nemen aan enquêtes. Wij stellen onze enquêtes op en verwerken ze met SurveyMonkey, een dienst van SurveyMonkey Europe UC 2nd Floor, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin, Ireland. Onze enquêtes worden in principe gevoerd zonder persoonlijke informatie en wij kunnen uw antwoorden niet linken aan uw persoon. Derhalve verwerken wij geen persoonsgegevens via SurveyMonkey.

Het is echter niet uitgesloten dat, wanneer u aan een enquête deelneemt, SurveyMonkey enkele gegevens op eigen verantwoordelijkheid verwerkt. Meer details hiervan kan u vinden in de privacy policy van SurveyMonkey op deze URL :https://www.surveymonkey.de/mp/legal/privacy-policy/

 

8. Plug-ins en tools.

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de YouTube-site van Google. Beheerder van de websites is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS.

Als u een van onze pagina’s bezoekt die uitgerust zijn met een YouTube-plug-in, wordt een verbinding met de YouTube-servers gemaakt. De YouTube-server wordt meegedeeld welke van onze pagina’s u heeft bezocht.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, geeft u YouTube toestemming om uw surfgedrag rechtstreeks te koppelen aan uw persoonlijk profiel. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een mooie presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een legitiem belang in de zin van art. 6 par. 1 lid f AVG.

Bijkomende informatie over de toegang tot gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube via: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts

Deze website maakt gebruik van zogenaamde Web Fonts van Google om lettertypen uniform te presenteren. Wanneer u een pagina raadpleegt, laadt uw browser het gewenste lettertype in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor weet Google dat onze website via uw IP-adres werd geopend. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een legitiem belang in de zin van art. 6 par. 1 lid f AVG.

Als uw browser geen Web Fonts ondersteunt, gebruikt uw computer een standaardlettertype.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u via https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Deze pagina maakt gebruik van de kaartenservice Google Maps via een API. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken moet uw IP-adres opgeslagen worden. Deze informatie wordt doorgaans overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een mooie weergave van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de door ons aangegeven plaatsen op de website. Dit is een legitiem belang in de zin van art. 6 par. 1 lid f AVG.

Meer informatie over de toegang tot gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.