Manažment kvality

Detailná kontrola od počiatočných vzoriek až po konečný produkt

Jednou zo silných stránok Ferdinand Bilstein je spoľahlivosť. To potvrdzuje hlavne stála kvalita produktov spolu s včasným dodaním tovaru.

Pre celý produktový rad platia rovnaké štandardy kvality, ktoré sú zaistené rozsiahlymi a opakovanými testami produktov.

Neustále sa sústreďujú na potvrdenie kvality, ktorá sa zhoduje s kvalitou OE náhradných dielov.

K dosiahnutiu tohto cieľa úzko spolupracujú rôzne centrálne riadené oddelenia manažmentu kvality. Procesy súvisiace s uvoľňovaním produktov majú veľký význam.

Pred zaradením nového náhradného dielu do ponuky sa vykonávajú podrobné testy vzoriek v moderne vybavenom skúšobnom laboratóriu v sídle spoločnosti v Ennepetale.

Skúmajú sa nasledujúce charakteristiky:

  • Rozmer (presné uloženie) )
  • Materiál
  • Prevedenie (nedeštruktívne a deštruktívne testovanie)

Kontrola prichádzajúceho tovaru

Starostlivosť v každom kroku

Aby bola zaistená stála kvalita náhradných dielov v sériových dodávkach, vykonávajú sa námatkové rozsiahle kontroly prichádzajúceho tovaru.

Tieto opatrenia pre zaistenie kvality sa nevykonávajú len pri náhradných dieloch vyrábaných v Ennepetale, ale tiež pri komponentoch vyrábaných starostlivo vybranými partnerskými výrobcami.

Ferdinand Bilstein naviac neustále buduje partnerstvo s významnými výrobcami OEM, vrátane iwis a Stabilus, a ponúka ich prvotriedne produkty na trhu s náhradnými dielmi.

Všetky diely sú starostlivo preskúmavané v skúšobnom internom laboratóriu predtým ako sú zaradené do sortimentu. Preto sa QM špecialisti vo Ferdinand Bilstein spoliehajú na špičkové zariadenia.