Kvalitāte no sākuma līdz beigām
Degvielas padeves un izplūdes sistēma

Atrodiet nepieciešamo febi rezerves daļu, lietojot partsfinder

Izvēlētie produkti

Kvalitāte no sākuma līdz beigām

febi degvielas un izplūdes sistēmas detaļas

Degvielas sistēma nodrošina nepieciešamā dīzeļdegvielas daudzuma padevi dzinēja degkamerā.

Pēc degvielas un gaisa maisījuma uzliesmošanas cilindros radītās izplūdes gāzes un sadegšanas produkti tiek novadīti izplūdes sistēmā un uz izplūdes gāzu pēcapstrādi.

Ferdinand Bilstein produktu klāstā iekļautas dažādas dilstošās detaļas degvielas un izplūdes sistēmai – protams, ar pārbaudītu, oriģinālajam aprīkojumam atbilstošu kvalitāti. Produktu klāstā ir degvielas sūkņi, degvielas padeves sūkņi, izplūdes kolektori, turbokompresori, izplūdes gāzu spiediena sensori un izplūdes gāzu temperatūras sensori.

febi degvielas un izplūdes sistēmas komponenti

Priekšrocības īsumā

Übersicht der Vorteile für febi Elektrik-Komponenten

Efektivitāte: Ilgs darbības laiks ar zemu nodiluma līmeni

 Übersicht der Vorteile für febi Elektrik-Komponenten

Uzlabots braukšanas komforts, pateicoties nevainojami saderīgu materiālu kombinācijai un perfektai konstrukcijai

Übersicht der Vorteile für febi Elektrik-Komponenten

Viegla montāža, pateicoties nevainojamai atbilstības precizitātei

alt="Übersicht der Vorteile für febi Gummimetall-Komponenten

Pārbaudīta, oriģinālajam aprīkojumam atbilstoša kvalitāte: Ferdinand Bilstein izpilda visas sertifikācijas prasības vai tās pārspēj

„Avārijas režīms” kļūmju gadījumā

Lai nodrošinātu arvien stingrāko izmešu standartu ievērošanu, ir svarīga pareiza visu degvielas un izplūdes sistēmas komponentu darbība.

Degvielas un gaisa maisījums ir nepārtraukti jāuzrauga un jāregulē. Šo uzdevumu veic dzinēja vadības bloks, izmantojot no daudzajiem sensoriem saņemtos signālus, piemēram, no ātruma sensora, diferenciālā spiediena sensora un adatas gājiena sensora. Tas ir vienīgais veids, kā nodrošināt optimālu degvielas patēriņu un izmešu prasību ievērošanu.

Ja rodas kļūme degvielas un izplūdes sistēmā, dzinēja vadības bloks var pārslēgties tā sauktajā avārijas režīmā. Tajā ir iespējams tikai aizbraukt līdz remontdarbnīcai ar samazinātu dzinēja jaudu. Lai varētu turpināt transportlīdzekļa lietošanu, ir jānovērš kļūme.

febi truck Abgase für NKW

Tīrs rezultāts.

NOx sensori no febi

Ar dīzeļdzinēju darbināmos komerctransporta līdzekļos un pasažieru automobiļos karbamīda šķidrumu AdBlue® lieto izplūdes gāzu attīrīšanai kopā ar SCR sistēmu (selektīva katalītiskā reducēšana). AdBlue® ir ūdeni saturošs šķīdums, kas satur 32,5% sintētisku karbamīda šķidrumu un 67,5% demineralizētu ūdeni. Karbamīda šķidrumam SCR katalītiskajā neitralizatorā reaģējot ar karstām izplūdes gāzēm, indīgie slāpekļa oksīdi tiek pārvērsti nekaitīgā slāpekļa un ūdens tvaikā, lai atbilstu Euro 5 un augstākiem izplūdes emisiju standartiem.

Lai uzraudzītu kaitīgo slāpekļa oksīdu reducēšanas procesu, pirms un pēc SCR katalītiskā neitralizatora ir uzstādīti NOx sensori (slāpekļa oksīda sensors). Tie uzrauga SCR sistēmas funkciju un efektivitāti, mērot slāpekļa un skābekļa koncentrāciju izplūdes gāzē. Ja sensors sabojājas, dzinēja vadības bloks pārslēdzas uz tā saukto avārijas režīma programmu. Atkarībā no automobiļa tipa tiek samazināts dzinēja ātrums un jauda.

Ja sistēmas defekts netiek novērsts, sliktākajā gadījumā līdz tuvākajam servisam var nokļūt tikai gājēja ātrumā. febi Truck savā izcilajā portfelī febi produktu sortimentā piedāvā ne vien NOx sensorus, bet arī citas rezerves daļas SCR sistēmām, piemēram, degvielas tvertņu vāciņus, karbamīda šķidruma filtrus un izplūdes gāzu temperatūras sensorus