Právne upozornenie

Vydavateľ
Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47
58256 Ennepetal
Phone: +49 2333 911-0
Fax: +49 2333 911-444
E-Mail: support@bilsteingroup.com

Jednateľ firmy:
Karsten Schüßler-Bilstein, MBA Dipl. Inform. Jan Siekermann

Generálny partner:
Febi-Verwaltungs GmbH

 

Prihlasovací úrad:
Hagen, Local Court
HRA 4219

VAT-ID-No.:
DE126455508

febi bilstein je registrovaná ochranná známka spoločnosti Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Autorské práva
Ak nie je uvedené inak, všetky obrázky, text a ostatné položky umiestnené na tejto webovej stránke podliehajú autorským právam firmy FERDINAND BILSTEIN GMBH + CO. KG, Ennepetal. Akékoľvek kopírovanie, distribuovanie, uchovávanie, predávanie, šírenie a rozmnožovanie bez písomného súhlasu FERDINAND BILSTEIN GMBH + CO. KG je prísne zakázané. .

FERDINAND BILSTEIN GMBH + CO. KG veľmi starostlivo upravuje obsah tejto webovej stránky a pravidelne ju aktualizuje. Všetky prehlásenia a uvedené údaje sú však určené len k všeobecným informačným účelom a nie sú záväzné. Nenahrádzajú technické ani individuálne odporúčania, na základe ktorých by malo dôjsť k rozhodnutiu o nákupe.

Všetky technické podrobnosti opísaných častí vozidla slúžia len ako príklad a môžu byť kedykoľvek zmenené. Záväzné technické podrobnosti alebo špecifikácie našich dielov sú k dispozícii jedine u vášho dodávateľa.

FERDINAND BILSTEIN GMBH + CO. KG nenesie zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť, úplnosť či bezchybnosť informácií uvedených na týchto webových stránkach. Kedykoľvek odkazujeme na webové stránky tretích strán (odkazy), nenesieme zodpovednosť za obsah týchto odkazov. Použítím odkazu opúšťate informačnú platformu FERDINAND BILSTEIN GMBH + CO. KG. Na služby tretích strán sa môžu vzťahovať iné uznesenia, hlavne čo sa týka ochrany osobných údajov. FERDINAND BILSTEIN GMBH + CO. KG vylučuje zodpovednosť za služby, hlavne za sťahovanie súborov poskytovaných na webových stránkach FERDINAND BILSTEIN GMBH + CO KG, za zanedbanie povinnosti z nedbanlivosti, ak povinnosti nesúvisia so zmluvou a nevzťahujú sa k záležitostiam ohrozujúcim život, zdravie či telo alebo sa netýkajú zodpovednosti za chybné výrobky. To isté platí pre zanedbanie povinností zo strany asistenta.