Hot Stuff, Cool Tech
Tepelný manažment motora

Nájdite svoj náhradný febi na partsfinder

Vybrané produkty

Hot Stuff, Cool Tech

Diely tepelného manažmentu motora febi

Spaľovací motor musí pracovať v určitom teplotnom okne, aby fungoval opltimálne.

Aby sa zabránilo prehriatiu motora a vážnemu poškodeniu mechaniky, musí byť teplo generované chladiacim systémom motora počas prevádzky motora účinne odvádzané do okolného prostredia.

Rôzne komponenty chladenia motora zaisťujú, že teplota je vždy na ideálnej úrovni. Aby bolo zaistené, že budú komponenty vždy pracovať bezchybne, sú intenzívne testované firmou Ferdinand Bilstein.

Náš certifikovaný manažment kvality testuje ponúkané opotrebovateľné diely pre chladenie motora podľa rôznych požiadaviek a zaťaženia, ako sú precíznosť, presnosť rozmerov a kvalita materiálov.

Diely tepelného manažmentu motora febi

Stručný prehľad výhod

Übersicht der Vorteile von febi Elektronik- und Sensorik-Komponenten auf einem Blick

Spoľahlivosť

Übersicht der Vorteile von febi Motorkomponenten

Striktné štandardy kvality

Übersicht der Vorteile von febi Motorkomponenten

Presné uloženie

Übersicht der Vorteile von febi Motorkomponenten

V súlade s požiadavkami
výrobcov vozidiel

Termostat

pre perfektnú teplotu

Teplota motora sa reguluje pomocou chladiacej kvapaliny a termostatu.

Ten zaisťuje, že motor čo najrýchlejšie dosiahne ideálnu prevádzkovú teplotu, a potom ju naďalej udržuje. Chybný alebo zablokovaný termostat môže viesť k prehriatiu motora. To môže mať za následok značné poškodenie motora.

Z tohto dôvodu ponúka Ferdinand Bilstein jedine termostaty v testovanej kvalite zodpovedajúcej OE. Produktový rad zahŕňa termostaty pre všetky bežné typy vozidiel s rôznym teplotným rozsahom, s odvzdušňovacím ventilom alebo bez neho.

febi Thermostat für PKW

Vodné čerpadlo

pre správne chladenie

febi Wasserpumpe für PKW

Úlohou vodného čerpadla je cirkulovať chladiacu kvapalinu a zaistiť obeh potrebný pre výmenu tepla v motore.

Aby bola dlhodobo spoľahlivá, musí byť súčiastka podliehajúca opotrebovaniu robustná a odolná.

Typickou opotrebovateľnou súčiastkou je mechanická upchávka, ktorá utesňuje hriadeľ vodného čerpadla. Ide o kvalitný prvok vodného čerpadla.

Táto mechanická upchávka má zložitú konštrukciu a je vyrobená zo spoľahlivých materiálov, napríklad z keramiky. Ak dôjde k úniku a z vozidla sa stráca chladiaca kvapalina, môže to viesť k poškodeniu motora v dôsledku prehriatia. Pri vodných čerpadlách od Ferdinand Bilstein sa používajú jedine mechanické upchávky najvyššej kvality.

Kontrola okolitých súčiastok

Pri výmene vodného čerpadla je potrebné skontrolovať tiež opotrebovanie okolitých súčiastok.

To platí hlavne pre rozvodový remeň, ktorý poháňa vodné čerpadlo a so zvyšujúcou sa dobou používania je náchylný k deformáciám a tvrdnutiu. Ferdinand Bilstein ponúka kompletné sady rozvodových remeňov, ktoré obsahujú všetky potrebné individuálne súčiastky (vrátane napinákov remeňov, vodiacich a napínacích kladiek), ktoré sú nevyhnutné pre profesionálnu výmenu rozvodového remeňa.

febi Schraubenschlüssel für PKW

Ventilátor chladiča

pre čerstvý vzduch

febi Kühlerlüftern für PKW

Elektronicky ovládané ventilátory chladiča sú prítomné takmer vo všetkých vozidlách. Hrajú dôležitú úlohu pri riadení prúdenia chladiaceho vzduchu.

Zvyčajne sa skladajú z elektromotora, ktorý je podľa potreby riadený riadiacou jednotkou motora. Okrem toho existujú viskózne spojky ventilátorov, ktoré možno nájsť v starších vozidlách.

Skladajú sa z dvoch kotúčov, medzi ktorými je kvapalina (silikónový olej). Jeden kotúč je poháňaný motorom; druhý je pripojený k lopatkám ventilátora. Ak je vyžadované chladenie, bimetalová pružina zaisťuje, že kvapalina medzi diskami je prenášaná adhéziou na druhý disk.

Modernejšia verzia má elektronicky riadenú spojku ventilátora. Konštrukcia je podobná, ale hrubá regulácia bimetalovej pružiny je nahradená jemnou reguláciou riadiacej jednotky motora. Výsledkom je, že presná regulácia šetrí palivo a je šetrnejšia k životnému prostrediu.

Súvisiace produkty