Držať kurz
Riadenie & Zavesenie

Nájdite svoj náhradný diel febi pre nákladné vozidlo na partsfinder

Vybrané produkty

Držať kurz

Najväčšou výzvou pre moderné, technologicky zložité úžitkové vozidlá je rovnováha medzi výkonom, hospodárnosťou a šetrnosťou k životnému prostrediu. Veľa ciest, po ktorých jazdia, však má k dokonalosti ďaleko. Podvozok a riadenie sú preto často vystavené extrémnemu zaťaženiu, ktoré zodpovedajúcim spôsobom zvyšuje požiadavky na kvalitu opotrebovateľných dielov.

Preto spoločnosť febi ponúka výhradne diely riadenia a zavesenia v testovanej kvalite zodpovedajúcej OE. Vďaka tomu je k dispozícii široký sortiment dielov riadenia a zavesenia, ktoré významne prispievajú k bezpečnosti cestnej premávky.

S viac ako 2 300 dielmi riadenia a zavesenia je febi jednou z popredných značiek na Aftermarkete (IAM) pre najvýznamnejšie európske značky ("BIG 7").

 

febi komponenty riadenia a zavesenia


Stručný prehľad výhod

Viac ako 2.300 dielov riadenia
a zavesenia v našej ponuke

Übersicht der Vorteile für febi Elektrik-Komponenten

Vysoká odolnosť a dlhá životnosť

Übersicht der Vorteile für febi Kupplungen

Jeden z najširších sortimentov
dielov riadenia a zavesenia

alt="Übersicht der Vorteile für febi Gummimetall-Komponenten

Kvalita zodpovedajúca OE

Mnoho dostupných dielov
pripravených ako kompletné opravné sady

Übersicht der Vorteile für febi Elektrik-Komponenten

Presné uloženie

Prísne štandardy kvality

Vybrané zaujímavosti o sortimente

Riadenie správnym smerom

Riadenie je považované za jeden z najkritickejších bezpečnostných systémov každého vozidla, čo platí hlavne pre veľké nákladné vozidlá, ktoré majú na ceste málo miesta. Tiahla a spojovacie tyče sú základnými prvkami, ktoré zaisťujú, že presnosť riadenia neochabuje. Zatiaľ čo tiahla udržujú riadené kolesá v určitej polohe, spojovacie tyče prenášajú pohyb riadenia na príslušné súčiastky.

febi ponúka výnimočný sortiment tiahel a spojovacích tyčí s presne vytvrdeným guľovým čapom pre optimálnu stabilitu a s vysoko kvalitným grafitovým mazivom na ochranu proti opotrebovaniu. Pre zaistenie trvalých výsledkov používa spoločnosť febi tiež odolné tesniace puzdrá a ochranné kryty, ktoré spoľahlivo zabraňujú poškodeniu pri preprave.

S ponukou 735 tiahel a spojovacích tyčí febi poskytuje všetko príslušenstvo, vrátane matíc a závlačiek v prípade potreby, prostredníctvom našej sady ProKit.

» Starostlivá výroba kvôli absolútnej presnosti uloženia

» Optimálna povrchová úprava na ochranu proti korózii

» Všetky spojovacie prvky sú najvyššej kvality

» Jednotka na Aftermarkete s tiahlami a spojovacími tyčami

Vytváranie spojení

Čapy tiahla a spojovacie tyče sú prvky, ktoré spájajú riadenie. Vytvárajú bezpečné spojenie medzi tiahlami a spojovacími tyčami a ramenom riadenia na zostave náboja riadenia, čapy tiahel a spojovacích tyčí zaisťujú spojenie, ktoré vyrovnáva uhol natočenia.

V záujme zaistenia čo najbezpečnejších a najspoľahlivejších čapov tiahla a spojovacích tyčí predstavuje spoločnosť febi diely s ochrannými krytmi, ktoré spoľahlivo zabraňujú poškodeniu počas prepravy, využívajú optimálne tvrdený guľový čap a sú vyrobené tak, aby bola zaistená presnosť uloženia.

Spoločnosť febi ponúka 96 čapov tiahel a spojovacích tyčí a tiež všetkého príslušenstva v podobe sady ProKit.

» Odolné tesniace puzdro

» Vysokokvalitné grafitové mazivo pre ochranu proti opotrebovaniu

» Materiály spĺňajú alebo prekračujú špecifikácie výrobcu

» Jednotka na Aftermarkete s ponukou čapov tiahla a spojovacích tyčí

Kvalita "Made in Germany"

Riadenie vozidla môže byť negatívne ovplyvnené mnohými komponentmi podvozku, vrátane opotrebovaného zvislého čapu. Súprava čapu je spojená s telesom nápravy prostredníctvom zvislého čapu, ktorý je pevne pritlačený. Umožňuje otáčavý pohyb medzi kĺbom riadenia a telesom nápravy.

V dôsledku zlých cestných podmienok, preťaženia vozidla, znečistenia postrekom alebo vplyvom nedostatočného mazania môže dôjsť k zlyhaniu zvislého čapu a k príliš veľkej vôli v telese nápravy. Dôsledkom je potom neustále sa meniaca stopa prednej nápravy a neúmyselné pohyby riadenia. V dôsledku toho by mal byť zvislý čap vrátane ložiska okamžite vymenený.

» Jednotka na Aftermarkete s opravnou sadou pre zvislé čapy

» Presné kalenie čapu pre najlepšiu možnú odolnosť a stabilitu

» Guličkové ložiská sú v kvalite zodpovedajúcej OE

Udržovanie stability

Stabilizačné tyče sú dynamické súčiastky, ktoré napomáhajú procesu riadenia. Spájajú stabilizačnú anti roll tyč s podvozkom a slúžia na pohlcovanie síl, ktoré vznikajú pri zatáčaní a prenášajú ich na podvozok.

febi zaručuje najvyššiu kvalitu stabilizačných tyčí, ktoré používajú materiály spĺňajúce alebo prekračujúce špecifikácie výrobcu. Stabilizačné tyče sú vyrobené pre absolútnu presnosť uloženia s vysokokvalitným grafitovým mazivom použitým na ochranu proti opotrebovaniu a optimálnu povrchovú úpravu určenú na ochranu proti korózii.

Pre zaistenie kvality 52 výrobkov z nášho sortimentu sú k dispozícii odolné tesniace puzdrá.

» Ochranné kryty spoľahlivo zabraňujú poškodeniu pri preprave

» Presné kalenie guľového čapu pre najlepšiu možnú stabilitu

» Všetko príslušenstvo je súčasťou dodávky (matice, závlačky, ak sú nutné) prostredníctvom sady ProKi

Hladký zážitok

Vzpery náprav sú dôležitým prvkom úžitkových vozidiel. Slúžia na udržanie náprav v danej polohe a pohlcujú vedľajšie sily, ktoré vznikajú pri zrýchľovaní a brzdení. Na tieto časti pôsobia obrovské sily, hlavne pri ťažkých nákladných vozidlách.

Spoločnosť febi ponúka vzpery náprav, ktoré dokonca prekračujú špecifikácie výrobcu. Opravné sady sú navrhnuté tak, aby boli kompatibilné s rôznymi referenciami pre opravy na mieru. Aby sa zabránilo nažiaducim vibráciám a predčasnému zlyhaniu, sú vzpery náprav vybavené ložiskami s presnou tvrdosťou kaučuku a bezpečným krimpovaním medzi trubkami a kĺbmi.

» Široká ponuka so 157 výrobkami

» Precízna výroba pre absolútnu presnosť uloženia

» Optimálna povrchová úprava na ochranu proti korózii

Nebojte sa sily

Trojuholníkové ramená, podobne ako vzpery náprav, slúžia na riadenie náprav a na tlnenie síl, ktoré pôsobia na úžitkové vozidlá. Zatiaľčo pohlcujú pozdĺžne sily, v-vzpery sa starajú tiež o bočné sily. Aby bolo zaistené, že trojuholníkové ramená môžu plniť tieto dôležité úlohy, dodáva spoločnosť febi starostlivo vyrobené trojuholníkové ramená pre absolútnu presnosť uloženia.

Okrem toho spoločnosť febi využíva optimálnu povrchovú úpravu ako prostriedok ochrany proti korózii, čo nám dáva možnosť ponúkať 50 produktov.

» Opravné sady pre rôzne varianty

» Bezpečné krimpovanie medzi trubkami a spojmi

» Tvrdosť kaučuku ložísk zabraňuje nežiaducim vybráciám alebo predčasnému zlyhaniu

 

Ísť ešte ďalej

Tu je niekoľko ďalších zaujímavostí z nášho sortimentu riadenia a zavesenia, ktorý neustále rozširujeme.

» Tlmič riadenia

Ich úlohou je znížiť vibrácie v systéme riadenia a zaistiť dobrú smerovú stabilitu. Závada na tlmiči riadenia zvyčajne znamená únik oleja cez tesnenie piestnice. Ak v tlmiči už nie je olej, nemôže tlmiť vibrácie a musí byť vymenený. Febi odoberá tlmiče riadenia od renomovaného výrobcu originálneho vybavenia, spoločnosti STABILUS.

» Čerpadlo posilňovača riadenia

Ide o hydraulické čerpadlá poháňané motorom, ktoré zaisťujú hydraulický tlak pri riadení. Príčinami porúch sú závady spôsobené znečistenou hydraulickou kvapalinou alebo vzduchom v hydraulickom systéme. Bez posilňovača riadenia nie je možné nákladný automobil riadiť alebo ho možno riadiť len s veľkými problémami. V dôsledku toho musí byť chybné čerpadlo posilňovača riadenia vždy vymenené.

» Pomocný valec riadenia

Ide o hydraulické valce, ktoré možno použiť na ovládanie prídavných náprav riadenia. Pri ich netesnosti môže dôjsť k úniku hydraulickej kvapaliny. V najhoršom prípade môže hydraulický systém riadenia úplne zlyhať. Netesnosť je preto potrebné čo najskôr opraviť.

Kompletné riešenia

So svojimi sadami ProKits pre úžitkové vozidlá zaviedla spoločnosť febi inovatívne kompletné riešenia pre opravy ťažkých nákladných vozidiel!

» Prakticky orientované kompletné sady sú dokonalo prispôsobené konkrétnym požiadavkám na opravu a obsahujú vedľa jednotlivých náhradných dielov tiež všetok potrebný montážny materiál.

» Ďalšie cesty za náhradnými dielmi, ako sú skorodované skrutky alebo matice, sa tak stanú minulosťou.

» Šetria servisom čas a peniaze.

Odoberať newsletter febi

Zaregistrujte sa teraz!