bilsteinGroup
Najděte svůj náhradní díl febi pro osobní vůz na partsfinder

Vybrané produkty

Udržujte čistotu

s febi filtry

V moderních vozidlech jsou instalovány různé filtry - od olejových přes vzduchové a kabinové až po palivové.

Zajišťují perfektní fungování motoru, ale také ochranu řidiče před škodlivými částicemi ve vzduchu.

Ferdinand Bilstein nabízí ucelenou řadu filtrů v testované kvalitě odpovídající OE pro zajištění nejlepšího možného filtračního výkonu:

  • Olejové filtry
  • Hydraulické filtry
  • Vzduchové filtry
  • Palivové filtry
  • Kabinové filtry

febi filtry

Stručný přehled výhod

Übersicht der Vorteile von febi Motorkomponenten

Naprosto přesné
uložení a stabilita

Übersicht der Vorteile von febi Motorkomponenten

Použití vysoce kvalitního filtračního média

Übersicht der Vorteile von febi Filter

Nejlepší možné hodnoty
separace a adsorpce

Übersicht der Vorteile von febi Motorkomponenten

Splnění všech požadavků výrobců vozidel

Olejové filtry febi

pro optimální fungování motoru

Motorový olej je pro spalovací motor zásadní

Jeho úkolem je nejen mazání pohyblivých součástek, ale také chlazení horkých dílů, prevence proti korozi a udržování čistoty motoru.

Intervaly výměny oleje se prodlužují, a o to více je olejový filtr důležitější. Částice generované ve spalovacím motoru, jako jsou saze a jiné nečistoty, musí být z motorového oleje co nejúčinněji odfiltrovány. Jinak by mohly poškodit motor tím, že se dostanou do ložisek klikové nebo vačkové hřídele a sníží mazací vlastnosti motorového oleje.

Aby byla zajištěna dlouhá životnost motoru, na kvalitní olejové filtry by měl být kladen velký důraz. Teprve poté zůstane motor čistý a poběží „plynule“ až do příští výměny oleje.

febi Ölfilter für PKW

Hydraulické filtry febi

pro dokonalé mazání

febi Getriebeölfilter für PKW

Stejně jako motor, i převodovka potřebuje olej pro mazání a chlazení.

V automatické převodovce vznikají třením spojek částice, které je třeba z oleje účinně odfiltrovat.

Pokud není převodový olej čistý, může to vést k problémům s řazením převodových stupňů. Vysoce kvalitní filtry zajišťují, že převodovka zůstane čistá a že řazení bude po dlouhou dobu bezproblémové.

Vzduchové filtry febi

pro nejlepší výkon

Ve spalovacím motoru má vzduchový filtr za úkol odstraňovat částice z nasávaného vzduchu před tím, než vstoupí do motoru.

V průměru se spálí přibližně 10 000 litrů vzduchu na každý litr paliva, přičemž velikost kontaminujících látek se liší. Najdeme zde zrnka písku, částice prachu, sazí nebo pneumatik a brzd.

Vzduchové filtry Ferdinand Bilstein se vyznačují vysokým filtračním výkonem. Zajišťují optimální fungování motoru při různém zatížení a chrání písty, pístní kroužky, stěny válců a ventily před zvýšeným opotřebením.

febi Luftfilter für PKW

Palivové filtry febi

pro maximální požadavky

febi Kraftstofffilter für PKW

Paliva mohou obsahovat nečistoty, například špínu, která se do vozidla dostane při doplňování paliva.

Pokud se částice dostanou dále do motoru, mohou poškodit vstřikovací systém nebo karburátor, a to například ucpáním trysek. Aby bylo zajištěno, že palivo bude vždy čisté, jsou všechny spalovací motory vybaveny palivovým filtrem.

Palivové filtry od Ferdinand Bilstein splňují nejvyšší požadavky: Jsou odolné vůči moderním palivům (například s vysokým obsahem ethanolu nebo bionafty) a současně zajišťují trvalý průtok a výkon filtru v širokém teplotním rozsahu (mezi -40 ° C a 100 ° C).

Kabinové filtry febi

Pro čerstvý vzduch uvnitř vozidla

Kabinové filtry zajišťují, že škodlivé látky jako například výfukové plyny, prach nebo pyl, jsou ze vzduchu odfiltrovány a řidič nebo spolucestující je tak nevdechují.

Filtry s aktivním uhlím také ve svých pórech zachytávají škodlivé plyny, například ozon, oxid dusíku a oxidy síry, které jsou 10 000krát menší než lidský vlas.

Kabinové filtry Ferdinand Bilstein dobře pasují díky upravenému designu. Přesvědčují vysokým filtračním výkonem, snižují koncentraci znečišťujících látek ve vozidle a zvyšují pohodu, a tím i pohodlí během jízdy.

febi Innenraumfilter für PKW

Balíčky pro údržbu

Servisní řešení pro profesionály

Pravidelná výměna oleje a filtru prodlužuje životnost motoru.

Kvalitní filtr musí mít dostatečnou kapacitu a být natolik účinný, aby spolehlivě chránil motor před kontaminací mezi současnými servisními intervaly.

Kromě jednotlivých komponentů pro servisní kontroly vozidel nabízí Ferdinand Bilstein také kompletní balíčky údržby. V nich jsou zahrnuty všechny potřebné součástky - kromě kapalin.

Související produkty