Držet kurz
Řízení & Zavěšení

Najděte svůj náhradní díl febi pro nákladní vůz na partsfinder

Vybrané produkty

Držet kurz

Největší výzvou pro moderní, technologicky složitá užitková vozidla je rovnováha mezi výkonem, hospodárností a šetrností k životnímu prostředí. Mnohé silnice, po kterých jezdí, však mají k dokonalosti daleko. Podvozek a řízení jsou proto často vystaveny extrémnímu zatížení, které odpovídajícím způsobem zvyšuje požadavky na kvalitu opotřebitelných dílů.

Proto společnost febi nabízí výhradně díly řízení a zavěšení v testované kvalitě odpovídající OE. Díky tomu je k dispozici široký sortiment dílů řízení a zavěšení, které významně přispívají k bezpečnosti silničního provozu.

S více než 2 300 díly řízení a zavěšení je febi jednou z předních značek na Aftermarketu (IAM) pro nejvýznamnější evropské značky ("BIG 7").

 

febi komponenty řízení a zavěšení

Stručný přehled výhod

Více než 2.300 dílů řízení
a zavěšení v naší nabídce

Übersicht der Vorteile für febi Elektrik-Komponenten

Vysoká odolnost a dlouhá životnost

Übersicht der Vorteile für febi Kupplungen

Jeden z nejširších sortimentů dílů řízení a zavěšení

alt="Übersicht der Vorteile für febi Gummimetall-Komponenten

Kvalita odpovídající OE

Mnoho dostupných dílů připravených
jako kompletní opravné sady

Übersicht der Vorteile für febi Elektrik-Komponenten

Přesné uložení

Přísné standardy kvality

Vybrané zajímavosti o sortimentu

Řízení správným směrem

Řízení je považováno za jeden z nejkritičtějších bezpečnostních systémů každého vozidla, což platí zejména pro velká nákladní vozidla, která mají na silnici málo místa. Táhla a spojovací tyče jsou základními prvky, které zajišťují, že přesnost řízení neochabuje. Zatímco táhla udržují řízená kola v určité poloze, spojovací tyče přenášejí pohyb řízení na příslušné součástky.

febi nabízí výjimečný sortiment táhel a spojovacích tyčí s přesně vytvrzeným kulovým čepem pro optimální stabilitu a s vysoce kvalitním grafitovým mazivem pro ochranu proti opotřebení. Pro zajištění trvalých výsledků používá společnost febi také odolná těsnicí pouzdra a ochranné kryty, které spolehlivě zabraňují poškození při přepravě.

S nabídkou 735 táhel a spojovacích tyčí febi poskytuje veškeré příslušenství, včetně matic a závlaček v případě potřeby, prostřednictvím naší sady ProKit.

» Pečlivá výroba kvůli naprosté přesnosti uložení

» Optimální povrchová úprava pro ochranu proti korozi

» Všechny spojovací prvky jsou nejvyšší kvality

» Jednička na Aftermarketu s táhly a spojovacími tyčemi

Vytváření spojení

Čepy táhla a spojovací tyče jsou prvky, které spojují řízení. Vytvářejí bezpečné spojení mezi táhly a spojovacími tyčemi a ramenem řízení na sestavě náboje řízení, čepy táhel a spojovacích tyčí zajišťují spojení, které vyrovnává úhel natočení.

V zájmu zajištění co nejbezpečnějších a nejspolehlivějších čepů táhla a spojovacích tyčí představuje společnost febi díly s ochrannými kryty, které spolehlivě zabraňují poškození během přepravy, využívají optimálně tvrzený kulový čep a jsou vyrobeny tak, aby byla zajištěna přesnost uložení.

Společnost febi nabízí 96 čepů táhel a spojovacích tyčí a také veškeré příslušenství v podobě sady ProKit.

» Odolné těsnicí pouzdro

» Vysoce kvalitní grafitové mazivo pro ochranu proti opotřebení

» Materiály splňují nebo překračují specifikace výrobce

» Jednička na Aftermarketu s nabídkou čepů táhla a spojovacích tyčí

Kvalita "Made in Germany"

Řízení vozidla může být negativně ovlivněno mnoha komponenty podvozku, včetně opotřebovaného svislého čepu. Souprava čepu je spojena s tělesem nápravy prostřednictvím svislého čepu, který je pevně přitlačen. Umožňuje otáčivý pohyb mezi kloubem řízení a tělesem nápravy.

V důsledku špatných silničních podmínek, přetížení vozidla, znečištění postřikem nebo vlivem nedostatečného mazání může dojít k selhání svislého čepu a k příliš velké vůli v tělese nápravy. Důsledkem je pak neustále se měnící stopa přední nápravy a neúmyslné pohyby řízení. V důsledku toho by měl být svislý čep včetně ložiska okamžitě vyměněn.

» Jednička na Aftermarketu s opravnou sadou pro svislé čepy

» Přesné kalení čepu pro nejlepší možnou odolnost a stabilitu

» Kuličková ložiska jsou v kvalitě odpovídající OE

Udržování stability

Stabilizační tyče jsou dynamické součástky, které napomáhají procesu řízení. Spojují stabilizační anti roll tyč s podvozkem a slouží k pohlcování sil, které vznikají při zatáčení, a přenášejí je na podvozek.

febi zaručuje nejvyšší kvalitu stabilizačních tyčí, které používají materiály, jež splňují nebo překračují specifikace výrobce. Stabilizační tyče jsou vyrobeny pro absolutní přesnost uložení s vysoce kvalitním grafitovým mazivem použitým pro ochranu proti opotřebení a optimální povrchovou úpravou určenou pro ochranu proti korozi.

Pro zajištění kvality 52 výrobků z našeho sortimentu jsou k dispozici odolná těsnicí pouzdra.

» Ochranné kryty spolehlivě zabraňují poškození při přepravě

» Přesné kalení kulového čepu pro nejlepší možnou stabilitu

» Veškeré příslušenství je součástí dodávky (matice, závlačky, pokud jsou nutné) prostřednictvím sady ProKit

Hladký zážitek

Vzpěry náprav jsou důležitým prvkem užitkových vozidel. Slouží k udržení náprav v dané poloze a pohlcují vedlejší síly, které vznikají při zrychlování a brzdění. Na tyto části působí obrovské síly, zejména u těžkých nákladních vozidel.

Společnost febi nabízí vzpěry náprav, které dokonce překračují specifikace výrobce. Opravné sady jsou navrženy tak, aby byly kompatibilní s různými referencemi pro opravy na míru. Aby se zabránilo nežádoucím vibracím a předčasnému selhání, jsou vzpěry náprav vybaveny ložisky s přesnou tvrdostí pryže a bezpečným krimpováním mezi trubkami a klouby.

» Široká nabídka se 157 výrobky

» Precizní výroba pro absolutní přesnost uložení

» Optimální povrchová úprava pro ochranu proti korozi

Nebojte se síly

Trojúhelníková ramena, podobně jako vzpěry náprav, slouží k řízení náprav a k tlumení sil, které působí na užitková vozidla. Zatímco pohlcují podélné síly, v-vzpěry se starají také o boční síly. Aby bylo zajištěno, že trojúhelníková ramena mohou plnit tyto důležité úkoly, dodává společnost febi pečlivě vyrobená trojúhelníková ramena pro absolutní přesnost uložení.

Kromě toho společnost febi využívá optimální povrchovou úpravu jako prostředek ochrany proti korozi, což nám dává možnost nabízet 50 produktů.

» Opravné sady pro různé varianty

» Bezpečné krimpování mezi trubkami a spoji

» Tvrdost pryže ložisek zabraňuje nežádoucím vibracím nebo předčasnému selhání

 

Jít ještě dál

Zde je několik dalších zajímavostí z našeho sortimentu řízení a zavěšení, který neustále rozšiřujeme.

» Tlumič řízení

Jejich úkolem je snížit vibrace v systému řízení a zajistit dobrou směrovou stabilitu. Závada na tlumiči řízení obvykle znamená únik oleje přes těsnění pístnice. Pokud v tlumiči již není olej, nemůže tlumit vibrace a musí být vyměněn. febi odebírá tlumiče řízení od renomovaného výrobce originálního vybavení, společnosti STABILUS.

» Čerpadlo posilovače řízení

Jedná se o hydraulická čerpadla poháněná motorem, která zajišťují hydraulický tlak pro řízení. Příčinami poruch jsou závady způsobené znečištěnou hydraulickou kapalinou nebo vzduchem v hydraulickém systému. Bez posilovače řízení nelze nákladní automobil řídit nebo jej lze řídit jen s velkými obtížemi. V důsledku toho musí být vadné čerpadlo posilovače řízení vždy vyměněno.

» Pomocný válec řízení

Jedná se o hydraulické válce, které lze použít k ovládání přídavných náprav řízení. Při jejich netěsnosti může dojít k úniku hydraulické kapaliny. V nejhorším případě může hydraulický systém řízení zcela selhat. Netěsnost je proto třeba co nejdříve opravit.

Kompletní řešení

Se svými sadami ProKits pro užitková vozidla zavedla společnost febi inovativní, kompletní řešení pro opravy těžkých nákladních vozidel!

» Prakticky orientované kompletní sady jsou dokonale přizpůsobeny konkrétním požadavkům na opravu a obsahují vedle jednotlivých náhradních dílů také veškerý potřebný montážní materiál.

» Další cesty za náhradními díly, jako jsou zkorodované šrouby nebo matice, se tak stanou minulostí.

» Šetří servisům čas i peníze.