Kvalita od začátku až do konce
Palivový & výfukový systém

Najděte svůj náhradní díl febi pro nákladní vůz na partsfinder

Vybrané produkty

Kvalita od začátku do konce

febi díly pro palivový & výfukový systém

Palivový systém zásobuje spalovací komoru motoru množstvím paliva potřebným pro jednotlivé oblasti.

Po zapálení směsi paliva a vzduchu ve válcích jsou vzniklé výfukové plyny a zbytky spalin odváděny do výfukového systému a přiváděny do systému následného zpracování výfukových plynů.

Sortiment společnosti Ferdinand Bilstein zahrnuje řadu různých náhradních dílů pro palivový a výfukový systém - samozřejmě v testované kvalitě odpovídající OE. Sortiment zahrnuje palivová čerpadla, čerpadla pro přívod paliva, výfukové potrubí, turbodmychadla, senzory tlaku a teploty výfukových plynů.

febi díly palivového
a výfukového systému

Stručný přehled výhod

Übersicht der Vorteile für febi Elektrik-Komponenten

Efektivita: Dlouhá životnost
s nízkým opotřebením

 Übersicht der Vorteile für febi Elektrik-Komponenten

Zvýšený jízdní komfort díky použití
dokonale sladěných materiálů a
perfektnímu designu

Übersicht der Vorteile für febi Elektrik-Komponenten

Snadná montáž díky
dokonalé přesnosti uložení

alt="Übersicht der Vorteile für febi Gummimetall-Komponenten

Testovaná kvalita OEM: Ferdinand Bilstein splňuje nebo překračuje všechny certifikační požadavky

"Nouzový režim" v případě poruchy

Pro splnění stále přísnějších emisních norem je nutná správná funkce všech součástí palivového a výfukového systému.

Směs paliva a vzduchu musí být neustále kontrolována a upravována. Tento úkol plní řídicí jednotka motoru na základě signálů poskytovaných mnoha senzory, jako je senzor otáček, senzor diferenčního tlaku nebo senzor zdvihu jehly. Jen tak lze dosáhnout optimální spotřeby paliva a dodržení emisních limitů.

Pokud dojde k závadě v palivovém a výfukovém systému, může řídicí jednotka motoru přejít do tzv. nouzového režimu. Pak je možné dojet do servisu pouze se sníženým výkonem motoru. Závada musí být odstraněna, aby bylo vozidlo opět schopné provozu.

febi truck Abgase für NKW

Čistota

Senzory NOx od společnosti febi

V užitkových a osobních vozidlech se vznětovým motorem se močovina AdBlue® používá ve spojení se systémem SCR (Selective Catalytic Reduction) pro čištění výfukových plynů. AdBlue®je vodný roztok 32,5 % syntetické močoviny a 67,5 % demineralizované vody. Reakcí močoviny s horkými výfukovými plyny v katalyzátoru SCR se toxické oxidy dusíku přeměňují na neškodný dusík a vodní páru a splňují tak emisní normy Euro 5 a vyšší.

Pro sledování procesu redukce škodlivých oxidů dusíku jsou před a za katalyzátorem SCR instalovány senzory NOx (snímač oxidů dusíku). Sledují funkci a účinnost systému SCR měřením koncentrace dusíku a kyslíku ve výfukových plynech. Pokud některý ze snímačů selže, přepne se řídicí jednotka motoru do tzv. nouzový režimu. V závislosti na typu vozidla se sníží otáčky a výkon motoru.

Pokud není závada v systému odstraněna, lze v nejhorším případě navštívit další servis pouze rychlostí chůze. febi Truck nabízí ve svém pestrém portfoliu nejen senzory NOx, ale také další náhradní díly pro systémy SCR, jako jsou víčka palivových nádrží, filtry močoviny a senzory teploty výfukových plynů v produktové řadě febi.