Obeležja

Izdavač:
Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47
58256 Ennepetal
Telefon: +49 2333 911-0
Fax: +49 2333 911-444

Direktori:
Karsten Schüßler-Bilstein, MBA Dipl. Inform. Jan Siekermann

Uprava preduzeća:
Febi-Verwaltungs GmbH

Registar suda:
Opštinski sud Hagen
HRA 4219

Poreski identifikacioni broj:
DE126455508

febi bilstein je zaštićen znak kompanije Ferdinand Bilstein Gmbh + Co. KG.

Copyright
Tekst,slike i ostali delovi ojavljeni na web-stranici - ukoliko nije drugačije naznaćeno - podležu "Copyright" FERDINANT BILSTEIN GMBH + CO KG, Ennepetal. Svako umnožavanje, distribucija, čuvanje, prenos, slanje i dostava sadržaja nije dozvoljena bez predhodnog pismenog odobrenja FERDINAND BILSTEIN GMBH + CO KG. febi je zaštićeno ime FERDINAND BILSTEIN GMBH + CO KG.

FERDINAND BILSTEIN GMBH + CO KG sastavlja sadržaj web-stranice i stara se o redovnoj obnovi. Sadržaj služi kao opšta informacija i nije individualni savet pri kupovini.

Tehnički detalji opisanih vozila su samo primeri. Merodavne podatke na tehnička svojstva i osobine naših proizvoda dobićete iskljućivo od vašeg veletrgovca ili uvoznika.

FERDINAND BILSTEIN GMBH + CO KG ne preuzima odgovornost na aktuelnost,ispravnost i potpunost informacija na stranicana kao i pristup istih.Ako uputimo na stranici na treće lice (link) FERDINAND BILSTEIN GMBH + CO KG ne preuzima odgovornost na sadržaj stranica.Sa pritiskom na link napuštate informacijonu ponudu FERDINAND BILSTEIN GMBH + CO KG.Na ponudu trećih lica mogu dakle važiti druga pravila, naročito kod prava na podatke.FERDINAND BILSTEIN GMBH + CO KG se ograničava od odgovornosti na usluge, pretežno kod prenosa podataka sa naših stranica,ukoliko nisu narušeni ugovorno odredjeni članovi ili narušavanje zdravlja,tela ili života,kao i prekršaj na zakon o proizvodima.