bilsteinGroup

Praca jak w zegarku
Płyny eksploatacyjne

Wyszukaj część do samochodu ciężarowego na stronie febi

Wybrane produkty

Praca jak w zegarku

Dzięki płynom eksploatacyjnym febi

Zastosowanie środków smarnych, płynów chłodniczych oraz hydraulicznych to podstawowy warunek sprawnego działania pojazdów.

Bez oleju bardzo szybko doszłoby do przegrzania i zużycia w wyniku tarcia poruszających się, mechanicznych elementów silnika spalinowego. Ponadto olej wykorzystywany jest do przenoszenia sił i chroni silnik przed korozją i działaniem niepożądanych ciał obcych, takich jak pozostałości spalania lub zanieczyszczenia.

Firma Ferdinand Bilstein oferuje szeroki asortyment płynów, cieczy i środków smarnych do wszystkich popularnych modeli europejskich producentów samochodów użytkowych.

Nasze płyny i środki smarne są dokładnie dopasowane do wymagań producentów i stanowią doskonałą alternatywę, zapewniającą jakość OE.

PŁYNY i CIECZE febi

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Übersicht der Vorteile für febi Flüssigkeiten

Wysoki poziom ochrony przed
zamarzaniem, korozją i zjawiskiem kawitacji

Übersicht der Vorteile für febi Flüssigkeiten

Ochrona przed
powstawaniem osadów i piany

Übersicht der Vorteile für febi Flüssigkeiten

Doskonałe własności smarne,
wysoka odporność oraz wysokie właściwości
w zakresie zwilżania i przylegania do powierzchni

Übersicht der Vorteile für febi Flüssigkeiten

Spełnienie wymagań producentów pojazdów

WŁAŚCIWY OLEJ

DO WŁAŚCIWEGO SILNIKA

Oleje silnikowe różnią się parametrami i powstają w różny sposób. Dlatego też wymagań producentów pojazdów w zakresie jakości, neutralności oraz charakterystyki przepływu nie należy przestrzegać wyłącznie w okresie trwania fabrycznej gwarancji.

Zastosowanie niewłaściwego lub charakteryzującego się gorszymi parametrami oleju może doprowadzić do uszkodzenia silnika. To z kolei grozi utratą gwarancji ze względu na brak spełnienia wymagań producenta pojazdu.

Jako niezawodny dostawca na rynku części zamiennych firma Ferdinand Bilstein oferuje właściwe rozwiązania do samochodów użytkowych. Ole silnikowe marki Ferdinand Bilstein nie są produktami uniwersalnymi, lecz rozwiązaniami indywidualnie dopasowanymi do specjalnych wymagań producentów pojazdów.

Produkowane w Niemczech wysokiej jakości oleje bazowe, przewyższają wymagania producentów. Są one łączone z najnowocześniejszymi dodatkami i zapewniają najwyższy poziom ochrony przed zużyciem.

KOMPLETNA OFERTA

DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

Firma Ferdinand Bilstein oferuje nie tylko wysokiej jakości oleje silnikowe, ale również inne ważne materiały eksploatacyjne:

Płyn do chłodnic

Nasz niezamarzający płyn do chłodnic zapewnia ochronę nie tylko w niskich temperaturach, ale również charakteryzuje się wysokim poziomem zabezpieczenia przed korozją.

Dzięki temu układ chłodzenia jest w sposób niezawodny chroniony przed osadami w całym okresie pomiędzy wymianami.

Ponadto zwiększa się żywotność pompy wody i termostatu, uszczelki i przewody zachowują elastyczność, a wydajność samego układu chłodzenia utrzymuje się na stałym poziomie.

Smary i pasty

Nasze smary i pasty składają się z wysokiej jakości środków smarnych połączonych ze specjalnymi środkami zagęszczającymi i dodatkami gwarantującymi maksymalny poziom ochrony przed zużyciem.

Dzięki wysokiej odporności na ciśnienie i szerokiemu zakresowi temperatur roboczych, oferowane przez firmę febi bilstein smary i pasty znajdują różnorodne zastosowanie. Nadają się między innymi do równobieżnych przegubów napędowych lub układów centralnego smarowania.

UREA

WKŁAD W OCHRONĘ ŚRODOWISKA

febi Harnstoff für NKW

Charakteryzujący się wysokim poziomem czystości roztwór mocznika został opracowany jako dodatek paliwowy do samochodów użytkowych. Pomaga on spełnić poziom emisji wymagany przez normę Euro IV. Wszystkie samochody z silnikami wysokoprężnymi wyposażonymi w układ selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) wymagają stosowania mocznika.

Płyn składa się w 32,5 % z mocznika – niegroźnego, syntetycznego związku azotu – oraz zdemineralizowanej wody. Proces tak zwanej selektywnej redukcji katalitycznej (technologia SCR) jest oparty na moczniku. Szkodliwe dla otoczenia tlenki azotu (NOx) ulegają prawie zupełnej przemianie w parę wodną i atmosferyczny azot.

Obok mocznika firma Ferdinand Bilstein oferuje również filtry mocznika z uszczelką i dodatkowymi elementami, jak również korki wlewu zbiornika mocznika.

OPTYMALNE OPAKOWANIA

Oferowane przez firmę febi bilstein płyny i ciecze stanowią doskonałą alternatywę pod względem ceny. Ma to również odzwierciedlenie nie tylko w jakości – ponieważ nasze płyny i ciecze spełniają, a nawet przewyższają wymagania producentów pojazdów, ale również w przyjaznym dla użytkownika opakowaniu.

Jednoznaczna identyfikacja produktów i związana z nią kolorystyka ułatwiają użytkownikowi dobór i zastosowanie. Ponadto wyraźna miarka z paskami na opakowaniu pokazuje poziom zawartości.

Płyny i ciecze febi bilstein oferowane są w nadających się do recyklingu opakowaniach z polietylenu, zabezpieczonych przed wyciekiem.

Verpackungs-Design von febi Produkten für NKW