bilsteinGroup

Impressum

Wydawca:
Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47
58256 Ennepetal
Telefon: +49 2333 911-0
Fax: +49 2333 911-444
E-Mail: support@bilsteingroup.com

Dyrektor Zarządzający:
Karsten Schüßler-Bilstein, MBA Dipl. Inform. Jan Siekermann

Partner Generalny:
Febi-Verwaltungs GmbH

Podmiot rejestrujący:
Hagen, Sąd Rejonowy
HRA 4219

NIP:
DE126455508

febi bilstein jest zarejestrowaną marką handlową należącą do Ferdinand Bilstein Gmbh + Co. KG

Prawa autorskie
O ile nie podano inaczej, wszystkie teksty, ilustracje i inne materiały umieszczone na tej stronie internetowej są przedmiotem praw autorskich FERDINAND BILSTEIN GMBH + CO. KG, Ennepetal. Bez pisemnej zgody FERDINAND BILSTEIN GMBH + CO. KG zabronione jest jakiekolwiek kopiowanie, przechowywanie w pamięci, przesyłanie, transmitowanie lub powielanie.

FERDINAND BILSTEIN GMBH + CO. KG bardzo starannie dobiera treści zawarte na tej stronie internetowej i regularnie przeprowadza jej aktualizacje. Niemniej jednak wszystkie stwierdzenia i dane mają charakter ogólny i nie są wiążące. Nie zastępują szczegółowych i indywidualnych konsultacji jako podstawy dokonania zakupu.

Wszelkie szczegóły techniczne opisywanych samochodowych części zamiennych są tylko przykładami i w każdym czasie mogą ulec zmianie. Wiążące szczegóły techniczne lub specyfikacje naszych części dostępne są wyłącznie u naszych dystrybutorów lub importerów.

FERDINAND BILSTEIN GMBH + CO. KG nie bierze odpowiedzialności za aktualność, poprawność lub kompletność informacji podanych na tej stronie internetowej, jak również za jakiekolwiek problemy z dostępem do nich na tej stronie. Kiedykolwiek odwołujemy się do strony internetowej trzeciej strony (linki), nie ponosimy odpowiedzialności za treści zawarte na tej stronie. Korzystając z linku użytkownik opuszcza platformę informacyjną FERDINAND BILSTEIN GMBH + CO. KG. Usługi świadczone przez strony trzecie mogą podlegać innym zasadom, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych.

FERDINAND BILSTEIN GMBH + CO. KG wyklucza odpowiedzialność odnośnie usług, w szczególności w zakresie pobierania plików umieszczonych na stronie FERDINAND BILSTEIN GMBH + CO. KG, nie ponosi również odpowiedzialności za nieumyślne naruszenie obowiązków, o ile nie stanowią one obowiązków istotnych z punktu widzenia umowy, nie dotyczą życia, zdrowia lub nienaruszalności cielesnej lub nie są roszczeniami wynikającymi Ustawy o odpowiedzialności za produkty. To samo dotyczy nieumyślnego naruszenia obowiązków przez osoby działające w naszym imieniu.

Wykorzystanie Google Analytics
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics – serwis analityczny sieci internetowej należący do Google Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje tak zwane “cookies”, czyli pliki tekstowe zapamiętane w komputerze użytkownika, pozwalające na analizę wykorzystania strony internetowej przez użytkownika. Informacje generowane przez pliki cookies odnośnie wykorzystania przez użytkownika strony internetowej (łącznie z adresem IP użytkownika) są przesyłane do serwera Google w USA, a następnie są tam gromadzone. Google wykorzysta te informacje do analizy wykorzystania tej strony internetowej, do generowania raportów dla operatora strony o jej aktywnościach, jak również do dostarczenia dodatkowych usług związanych z wykorzystaniem tej strony internetowej oraz Internetu. Google przekażę tą informację stronom trzecim, o ile jest to wymagane prawnie lub trzecia strona przetwarza te dane w imieniu Google. Niemniej jednak Google w żaden sposób nie powiąże adresu IP użytkownika z innymi danymi Google. Użytkownik może zapobiec instalacji plików cookies używając odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej. Pragniemy jednak podkreślić, iż w takim przypadku użytkownik może nie być w stanie w pełni korzystać z wszystkich serwisów niniejszej strony. Korzystając z niniejszej strony internetowej wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Google w sposób i w celu opisanym powyżej.