Juridiskais paziņojums

Publicētājs:
Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47
58256 Ennepatāle (Ennepetal)
Tālrunis: +49 2333 911-0
Fakss: +49 2333 911-444

Rīkotājdirektors:
Karsten Schüßler-Bilstein, MBA Dipl. Inform. Jan Siekermann

Galvenais partneris:
Febi-Verwaltungs GmbH

Juridiskā adrese:
Hāgene, vietējā tiesa
HRA 4219

PVN maksātāja Nr.:
DE126455508

febi bilstein ir reģistrēta Ferdinand Bilstein Gmbh + Co. KG preču zīme

Autortiesības
Autortiesības uz visiem tekstiem, attēliem un citiem tīmekļa vietnē publicētajiem materiāliem, ja vien nav norādīts citādi, pieder FERDINAND BILSTEIN GMBH + CO. KG, Ennepetālē. Jebkāda pavairošana, izplatīšana, uzglabāšana, pārraidīšana vai reproducēšana ir stingri aizliegta bez FERDINAND BILSTEIN GMBH + CO. KG rakstiskas atļaujas.

FERDINAND BILSTEIN GMBH + CO. KG ļoti rūpīgi organizē šīs tīmekļa vietnes saturu un regulāri to atjaunina. Tomēr visai sniegtajai informācijai un datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tā nav saistoša. Tā neaizstāj detalizētu un individuālu konsultāciju, kas kalpo par pamatu pirkuma lēmuma pieņemšanai.

Visi minēto transportlīdzekļu rezerves daļu tehniskie dati ir tikai piemēri un var jebkurā laikā tikt mainīti. Saistoša tehniskā informācija vai parametri par mūsu rezerves daļām ir pieejama tikai no jūsu vairumtirgotāja vai importētāja.

FERDINAND BILSTEIN GMBH + CO. KG neuzņemas atbildību par to, vai šajā tīmekļa vietnē sniegtā informācija ir aktuāla, pareiza un pilnīga, kā arī par netraucētu piekļuvi tai jebkurā brīdī. Pārsūtot vietnes apmeklētājus uz trešo pušu vietnēm (ar saitēm), mēs neuzņemamies atbildību par šo ārējo vietņu saturu. Sekojot šai saitei, jūs pametīsiet FERDINAND BILSTEIN GMBH + CO. KG informācijas platformu. Trešo pušu piedāvātajiem pakalpojumiem var būt spēkā citi noteikumi, it īpaši saistībā ar datu aizsardzību. FERDINAND BILSTEIN GMBH + CO. KG neuzņemas atbildību par pakalpojumiem, tostarp FERDINAND BILSTEIN GMBH + CO. KG tīmekļa vietnē pieejamo failu lejupielādi, par nolaidīgu pienākumu neizpildi, izņemot gadījumus, kad pienākumi ir atrunāti līgumā vai skar dzīvību vai veselību, vai ir saistīti ar pretenzijām saskaņā ar Vācijas likumu par atbildību par produktiem. Tas pats attiecas uz asistenta nolaidīgu pienākumu neizpildi.