bilsteinGroup

Udržiavanie konštantného prietoku
Kvapaliny

Nájdite svoj náhradný diel febi pre osobné vozidlo na partsfinder

Vybrané produkty

Udržiavanie konštantného prietoku

s febi kvapalinami

Kvapaliny sú pre chod vozidla kľúčovým elementom

Brzdová kvapalina zaisťuje bezpečný prenos brzdnej sily, nemrznúca zmes chráni pred príliš nízkymi teplotami v zime a vysokými teplotami v lete, motorový olej a prevodový olej zaisťuje správne premazávanie.

Ferdinand Bilestein ponúka ucelený rad vysoko kvalitných kvapalín pre všetky zavedené európske značky a modely:

  • Brzdová kvapalina
  • Chladiaca kvapalina
  • Motorový olej
  • Prevodový olej

Kvapaliny febi

Stručný prehľad výhod

Übersicht der Vorteile von febi Flüssigkeiten

Vysoká ochrana proti mrazu,
korózii a kavitácii

Übersicht der Vorteile von febi Flüssigkeiten

Zabraňuje usadeninám
a tvorbe peny

Übersicht der Vorteile von febi Flüssigkeiten

Vynikajúce mazacie vlastnosti,
vysoká odolnosť proti starnutiu,
vysokej vlhkosti či lepivosti

Übersicht der Vorteile von febi Motorkomponenten

Súlad s požiadavkami
výrobcu vozidla

Široká ponuka

Na cestách vždy v bezpečí

Hydraulické brzdy používajú k prenosu sily z pedála na brzdu brzdovú kvapalinu.

Aby brzdná sila nekolísala a aby hydraulický systém fungoval spoľahlivo, sú na brzdové kvapaliny kladené vysoké nároky.

Preto Ferdinand Bilstein ponúka jedine vysoko kvalitné brzdové kvapaliny - ako z hľadiska bodu varu, tak z hľadiska prietokových charakteristík.

Viac ako len chladiaca kvapalina

Chladiace kvapaliny pre automotive sú zmesi vody a nemrznúceho koncentrátu. Výrazne prispievajú k spoľahlivému chladeniu motora vo všetkých prevádzkových a poveternostných podmienkach.

Nemrznúca kvapalina chladiča od febi bilstein je presne prispôsobená zvláštnym požiadavkám výrobcov vozidiel a ponúka spoľahlivú ochranu proti zamrznutiu, korózii a poškodeniu kavitáciou.

Koncentráty tiež pomáhajú zvyšovať bod varu, a tým ochrániť motor pred prehriatím v lete.

Pre maximálnu ochranu proti opotrebovaniu

Motorové oleje od febi bilstein zaisťujú najlepšiu možnú ochranu motora. Každý olej sa skladá z najsilnejších základových olejov a prísad. V príslušnej viskozitnej triede tak patrí medzi oleje najvyššej dostupnej kvality.

Motorové oleje od febi bilstein nie sú univerzálnymi produktami, ale sú presne prispôsobené špeciálnym požiadavkám výrobcov vozidiel. Viskozita je upravená tak, aby bolo zaistené dobré fungovanie každého motora pri studenom štarte aj po dlhej prevádzkovej dobe.

Zároveň zaisťujú motorové oleje febi bilstein dostatočne vysokú viskozitu aj pri vysokých teplotách a vysokých rýchlostiach otáčania, čím zaisťujú maximálnu ochranu proti opotrebovaniu za všetkých prevádzkových podmienok.

Pre zaistenie plynulej prevádzky

Jedine správny olej môže zaistiť nepretržité mazanie ako manuálnej, tak automatickej prevodovky. Vysoko kvalitné prevodové oleje pre automatické prevodovky (ATF) od febi sú preto presne prispôsobené konkrétnym požiadavkám stanoveným výrobcami vozidiel.

Prevodové oleje od febi sa skladajú z najúčinnejších základových olejov a moderných aditív. Vďaka svojej teplotnej stabilite majú oleje ideálnu odolnosť proti starnutiu a poskytujú maximálnu ochranu proti opotrebovaniu za všetkých prevádzkových podmienok.

Okrem pozitívneho fungovania v priebehu trenia sa prevodové oleje febi vyznačujú tiež svojou optimálnou odolnosťou voči nízkym teplotám a zaručujú najlepšiu možnú ochranu proti korózii.

ATF od febi boli vyvinuté pre najnovšiu generáciu 7, 8 a 9-stupňových automatických prevodoviek.

 

Chemické produkty

Plastické mazivá febi sú ideálne pre takmer všetky typy osobných automobilov a pokrývajú celé spektrum vozidiel. Spĺňajú najvyššie požiadavky výrobcov a sú vhodné okrem iného pre použitie v spojoch so stálou rýchlosťou alebo v centránych mazacích systémoch.

febi Fette für PKW
febi Schraubensicherung für PKW

Zámok závitov febi - pri modeloch so strednou a vysokou pevnosťou - je anaeróbny tekutý plast, ktorý pri kontakte s kovmi bez kyslíku tvrdne. Vďaka krátkym dobám tvrdnutia a vysokej spoľahlivosti je ideálny pre zaistenie a utesnenie skrutiek, matíc, skrutiek so závitmi a čapov.

Súvisiace produkty