Hladké prechody
Hnacie systémy

Nájdite svoj náhradný diel febi pre nákladné vozidlo na partsfinder

Vybrané produkty

Hladké prechody

s hnacím systémom febi

Hnací systém prenáša silu motora na kolesá, a tým uvádza každé vozidlo do pohybu. Pri plnení tejto ústrednej a zložitej úlohy spolupracuje množstvo komponentov. K dokonalej harmonizácii by sa mali používať jedine vysokokvalitné diely.

Pre NÁKLADNÉ VOZY sú okrem iného klasickými náhradnými dielmi kardanové kríže a stredové ložiská kardanového hriadeľa. Pretože ak je spojenie s prevodovkou, diferenciálom alebo skrutkou stredového hriadeľa opotrebované alebo poškodené, netrvá dlho, kým zlyhá prenos sily a vozidlo sa pokazí.

Ferdinand Bilstein ponúka výhradne diely hnacieho systému v kvalite zodpovedajúcej OE. Rozsiahly sortiment siaha od hriadeľov hnacieho systému a kompletných sád homokinetických kĺbov, cez ložiská a náboje kolies až po čapy a nápravy.

febi diely pre hnací systém

Stručný prehľad výhod

Übersicht der Vorteile für febi Elektrik-Komponenten

Vysoká odolnosť
a životnosť

 Übersicht der Vorteile für febi Elektrik-Komponenten

Striktné štandardy kvality

Übersicht der Vorteile für febi Elektrik-Komponenten

Presné uloženie

alt="Übersicht der Vorteile für febi Gummimetall-Komponenten

Súlad s požiadavkami
výrobcu vozidla

Ložiská kolies

Intenzívne testované

Ložiská kolies vedú kolesá a absorbujú sily, ktoré sú generované počas ich otáčania a napríklad pri zatáčaní. Hlavne priamo dielom hnacieho systému je počas konštruovania, výroby a montáže venovaná zvláštna pozornosť.

Preto Ferdinand Bilstein exkluzívne ponúka ložiská kolies v testovanej kvalite zodpovedajúcej OE.

Aby bola zaistená absolútna spoľahlivá absorpcia radiálnych a axiálnych síl, ktoré vznikajú pri zrýchlení, brzdení a zatáčaní, sú ložiská kolies Ferdinand Bilstein intenzívne testované.

Náš certifikovaný manažment kvality testuje ponúkané ložiská kolies pri rôznych podmienkach a zaťažení. To zahŕňa tiež presné uloženie, stabilné rozmery, kvalitu materiálu, pevnosť a tvrdosť.

Chybné ložisko kolesa sa prejavuje hlukom počas jazdy, zvýšenou vôľou ložiska alebo viac ako obvyklým zahriatím náboja kolesa.

Ak nie je okamžite opravené, môže dôjsť v dôsledku trecieho tepla k poškodeniu náboja kolesa, zablokovaniu kolesa alebo dokonca k požiaru vozidla.

Ferdinand Bilstein ponúka tiež kompletné sady ložísk kolies. Aby bolo zaistené, že opravy budú vykonané rýchlo a nestratíte čas kvôli chýbajúcim súčiastkám, sú ložiská kolies väčšinou dodávané s poistnými krúžkami a maticami nápravy.

febi Radlagern für NKW