Komfort we wszystkich warunkach
Układ ogrzewania
i klimatyzacji

Wyszukaj część do samochodu ciężarowego na stronie febi

Wybrane produkty

Komfort we wszystkich warunkach

Elementy febi do układu ogrzewania i klimatyzacji

Układ klimatyzacji ma kluczowe znaczenie w utrzymaniu przyjemnej temperatury w kabinie podczas cieplejszych miesięcy roku. Do schładzania powietrza w pojazdach silnikowych stosowany jest układ sprężania czynnika chłodniczego. Krąży on w układzie zamkniętym i ciągle zmienia swój stan pomiędzy fazą ciekłą i gazową. Nie jest wytwarzane zimne powietrze, lecz z powietrza pobieranego do wnętrza kabiny odbierane jest ciepło.

Klimatyzacja wykorzystywana jest również w okresie zimowym oraz przy zimnej i wilgotnej pogodzie. Odbierając z powietrza wilgoć chroni szyby przed parowaniem od wewnątrz. Nie mniej ważna jest możliwość ogrzewania, co ma kluczowe znaczenie w zimnych okresach roku.

Firma Ferdinand Bilstein oferuje odpowiednie części zamienne do układu klimatyzacji i ogrzewania samochodów użytkowych. Wszystkie w sprawdzonej jakości spełniającej wymagania OE. W trakcie naszych wewnętrznych testów jakościowych oferowane elementy układu klimatyzacji i ogrzewania sprawdzane są pod kątem różnych wymagań i obciążeń.

ELEMENTY UKŁADU KLIMATYZACJI
I OGRZEWANIA febi

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Übersicht der Vorteile für febi Elektrik-Komponenten

Doskonała ochrona przed zużyciem

 Übersicht der Vorteile für febi Elektrik-Komponenten

Precyzyjne wykonanie i pasowanie

Übersicht der Vorteile für febi Elektrik-Komponenten

Restrykcyjne standardy jakościowe

Übersicht der Vorteile für febi Flüssigkeiten

Zgodność z wymaganiami producentów pojazdów

UKŁAD KLIMATYZACJI

REGULARNA OBSŁUGA MA OGROMNE ZNACZENIE

Producenci pojazdów nie wymagają z reguły obsługi układów klimatyzacji. Niemniej jednak układ należy regularnie kontrolować. Przyczyna jest prosta. Układy klimatyzacji pojazdów tracą rocznie średnio 8 % czynnika chłodniczego. Miejscami powstawania ubytków są przewody, o-ringi oraz uszczelnienia sprężarki.

Serwis układu klimatyzacji powinien zostać przeprowadzony przynajmniej w sytuacji, gdy spadnie jego wydajność. Należy sprawdzić poziom czynnika chłodzącego i oleju. W razie konieczności ich poziom należy uzupełnić, co zabezpieczy sprężarkę przed uszkodzeniem w wyniku braku smarowania i zapewni skuteczną wydajność chłodzenia.

Firma Ferdinand Bilstein zaleca obsługę układu klimatyzacji co dwa lata. Układ powinien zostać kompletnie opróżniony, a następnie napełniony nowym czynnikiem chłodniczym oraz olejem smarującym w ilości zalecanej przez producenta pojazdu.

Idealnym rozwiązaniem jest również wymiana filtra osuszacza, który wyłapuje zanieczyszczenia i wilgoć z obiegu czynnika chłodniczego i z czasem się zapycha.

Empfehlung einer Wartung für febi Klimaanlagen

SPRĘŻARKI KLIMATYZACJI

ZAWSZE PRZYJEMNY CHŁÓD

febi Klimakompressoren für NKW

Sprężarka jest sercem układu klimatyzacji. Z reguły jest napędzana od silnika przy pomocy paska. Jej zadaniem jest adsorpcja i sprężanie gazowego czynnika chłodzącego krążącego w układzie klimatyzacji.

W miesiącach zimowych dłuższa przerwa w działaniu układu klimatyzacji – w połączeniu z brakiem właściwej obsługi – jest częstą przyczyną awarii sprężarki klimatyzacji. Do usterki może również doprowadzić utrata smarującego oleju, woda w układzie, czy też niewystarczająca ilość czynnika chłodniczego.

W przypadku mechanicznego uszkodzenia sprężarki i podejrzeń, że w układzie znajdują się opiłki lub kawałki metalu, należy wymienić również pozostałe element układu klimatyzacji – takie jak skraplacz, parownik, zawór rozprężny i przewody.

W innym przypadku może dojść do uszkodzenia nowej sprężarki, gdy opiłki i kawałki metalu zostaną uwolnione przez pozostałe elementy układu. Nawet płukanie układu nie zapewnia usunięcia wszystkich groźnych zanieczyszczeń.

Dlatego w przypadku pojazdów objętych gwarancją fabryczną, gdy dojdzie do mechanicznego uszkodzenia sprężarki, wielu producentów zaleca wymianę całego układu. Firma Ferdinand Bilstein oferuje szeroki asortyment sprężarek klimatyzacji do samochodów użytkowych. Wszystkie w sprawdzonej jakości OE.

Spokrewnione grupy produktów