bilsteinGroup

Grupa produktów
Smarowanie silnika

Znajdź swoją część zamienną febi w wyszukiwarce Partsfinder

Wybrane produkty

SMARUJE, CHŁODZI, CHRONI

Smarowanie silnika olejem pozwala uniknąć niepożądanego tarcia pomiędzy jego metalowymi elementami. Ponadto w ten sposób części silnika są chłodzone i chronione przed korozją.

Jednocześnie olej odpowiada za odprowadzanie opiłków i cząstek powstających w wyniku zużycia, pozostałości po spalaniu oraz inne zanieczyszczenia. Dlatego też wszystkie ulegające zużyciu elementy układu smarowania – takie jak pompa oleju, chłodnica oleju i miska olejowa – powinny charakteryzować się wysoką niezawodnością i jakością.

Firma febi bilstein oferuje szeroki asortyment produktów w jakości OE do wszystkich popularnych europejskich marek i modeli. Zgodnie z wymaganiami naszego certyfikowanego systemu zarządzania jakości, wszystkie oferowane produkty testowane są pod różnym obciążeniem oraz według różnych wymagań.

ELEMENTY SMAROWANIA SILNIKA febi

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Precyzja wykonania i
pasowania przy montażu

Wysoka niezawodność

Restrykcyjne standardy jakościowe

Spełnienie wymagań
producentów pojazdów

POMPA OLEJU

BEZUSTANNE KRĄŻENIE

W celu zapewnienia ciągłego i równomiernego smarowania silnika olej musi krążyć w układzie bez przerwy. Za zadanie to odpowiada pompa oleju.

Usterka tego elementu może skutkować poważnym uszkodzeniem silnika. Dlatego też w przypadku najmniejszego cienia wątpliwości należy sprawdzić działanie pompy oleju przy pomocy miernika ciśnienia.

Oferowane przez firmę febi bilstein pompy oleju poddawane są intensywnym testom. Pozwala to zapewnić, że do wszystkich newralgicznych punktów silnika stale dociera olej pod ciśnieniem i w ilości przewidzianej przez producenta pojazdu. Oferta produktowa obejmuje wyłącznie pompy oleju, które spełniają, lub nawet przewyższają wymagania producenta pojazdu w zakresie ciśnienia i przepływu.

Kontrola współpracujących elementów

Podczas wymiany pompy oleju należy sprawdzić pod kątem zużycia wszystkie sąsiadujące i współpracujące elementy. Dotyczy to w szczególności nadciśnieniowego zaworu bezpieczeństwa, który powinien zostać wymieniony wraz z pompą oleju.

Ponadto należy sprawdzić napęd pompy oleju – na przykład łańcuch rozrządu i zębatkę. Jeżeli dojdzie do usterki tych elementów, zajdzie konieczność ponownego przeprowadzenia kompleksowej naprawy.

Firma febi bilstein oferuje do wybranych typów pojazdów kompletne zestawy pompy oleju zawierające wszystkie element konieczne do przeprowadzenia poprawnej wymiany.

CHŁODNICA OLEJU

JAKOŚĆ TO PODSTAWA

Nowoczesne silniki dostarczają coraz więcej mocy przy coraz mniejszej pojemności skokowej.

Efektem ciągle rosnącej mocy jednostkowej jest – w porównaniu do silników wcześniejszych generacji – coraz większe obciążenie, któremu poddawany jest olej silnikowy. Rozgrzewa się do bardzo wysokich temperatur, co w szczególności ma negatywny wpływ na jego trwałość.

Zadaniem chłodnicy oleju jest obniżenie jego temperatury i ochrona przed nadmiernym obciążeniem termicznym. Ciągłe oddawanie ciepła w trakcie schładzania oleju ma kluczowe znaczenie dla utrzymania parametrów smarnych. Za temperaturę optymalną uznaje się przedział od 90 do 100°C. Już nawet wzrost temperatury o tylko 10°C negatywnie przekłada się na parametry smarne oraz trwałość oleju.

KONSTRUKCJA CHŁODNICY OLEJU

Obecnie chłodnice oleju zbudowane są ze sprasowanych płyt aluminiowych mających konstrukcję warstwową. Olej może swobodnie krążyć pomiędzy tymi płytami bez większej utraty ciśnienia.

Zgodnie z wymogami naszego certyfikowanego systemu zarządzania jakością, oferowane przez firmę febi bilstein chłodnice oleju testowane są pod różnymi obciążeniami oraz pod kątem precyzji i stabilności wymiarów oraz jakości użytych materiałów.

NAGRZEWNICA

NIEODZOWNY PODZESPÓŁ

Sprawnie działający układ chłodzenia jest niezbędnym warunkiem szybkiego osiągnięcia temperatury roboczej, a tym samym sprawnego i szybkiego nagrzania wnętrza pojazdu. Ponadto jego zadaniem jest utrzymywanie temperatury roboczej w zdefiniowanym przedziale pomimo zmieniającego się obciążenia.

Nieodzownym elementem układu chłodzenia samochodu jest nagrzewnica określana czasami również mianem wymiennika ciepła. Jest ona włączona w obieg cieczy chłodzącej, która w ten sposób może oddać ciepło do wnętrza pojazdu.

Uszkodzona nagrzewnica może mieć nieprzyjemne, a nawet niebezpieczne skutki. Niedziałający układ ogrzewania wnętrza i związane z tym konsekwencje to tylko jedne z problemów. Najczęściej do uszkodzenia nagrzewnicy dochodzi nagle lub stopniowo – w sposób trudny do wykrycia.

Oferowane przez firmę febi bilstein nagrzewnice spełniają, lub nawet przewyższają wymagania producentów pojazdów.

Spokrewnione grupy produktów