Saziņas veidlapa

 

Paziņojums par datu aizsardzību:
Mums ir ļoti svarīga jūsu personīgās informācijas konfidencialitāte un drošība. Mēs rūpīgi apstrādāsim jūsu informāciju saskaņā ar likumā noteiktajām prasībām par datu aizsardzību un bez jūsu piekrišanas nenodosim to trešajām personām. Detalizētu informāciju par datu aizsardzību skatiet mūsu paziņojumā par datu konfidencialitāti.

Vācija

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Wilhelmstr. 47
58256 Ennepetāle
Vācija

Tālrunis: +49 2333 911-0
Fakss: +49 2333 911-444

E-pasts: support@bilsteingroup.com

Labprāt saņemsim jūsu ziņu.