Vše pod kontrolou
Řízení motoru

Najděte svůj náhradní díl febi na partsfinder

Vybrané produkty

Vše pod kontrolou

s febi díly pro řízení motoru

V moderních osobních automobilech nenajdete místo, který se obejde bez elektroniky.

Počet zabudovaných elektronických součástek neustále roste a automobily se tak staly technologicky vyspělými vozidly - bezpečnějšími, pohodlnějšími a ekologičtějšími.

Ferdinand Bilstein nabízí dynamicky rostoucí sortiment náhradních dílů v oblasti elektroniky a senzorů v kvalitě odpovídající OE, které jsou vhodné pro různé typy vozidel.

V naší produktové řadě nabízíme výhradně kvalitní díly, například snímače tlaku výfukových plynů, EGR ventily, zapalovací cívky a váhy vzduchu.

Díly řízení motoru febi

Stručný přehled výhod

Übersicht der Vorteile von febi Elektronik- und Sensorik-Komponenten auf einem Blick

Robustní konstrukce pro bezchybný chod navzdory vlivům prostředí

Übersicht der Vorteile von febi Motorkomponenten

Optimální uložení pro
bezproblémovou opravu

Übersicht der Vorteile von febi Motorkomponenten

Testováno podle přísných
standardů kvality

Übersicht der Vorteile von febi Motorkomponenten

Plnění požadavků výrobců vozidel

High-Tech na Aftermarketu

Senzory a technologie, které jsou používány, řídí a regulují systémy řízení motoru.

Senzor je zařízení, které dokáže hodnotit jednu nebo více fyzikálních charakteristik, jako jsou teplota, poloha, pohyb, rychlost atd., a převést je na elektronicky použitelný signál pro zpracování jednotkou ECU.

Řídící prvky jsou součástky, které převádějí elektrické výstupní signály z ECU na fyzikální veličiny, aby řídily účinnost, hospodárnost a výkon spalovacího motoru. To zahrnuje díly jako vstřikovače paliva, zapalovací cívky a elektropneumatické ventily. Řídící prvky odesílají zpětnou vazbu do ECU ohledně proměnných, jako je poloha, spotřeba energie a zátěž, aby byla zajištěna lepší kontrola.

Vše pod kontrolou

s febi díly řízení motoru

 • Více než 1 500 senzorů a řídicích prvků v nabídce
 • Pokrývá více než 65 000 evropských a asijských vozidel
 • Dynamický nárůst nabídky o více než 300 dílů ročně
 • Kvalita shodná s OE, interně testováno a ověřováno
 • febi je vaše jednička s náhradními díly na Aftermarketu v oblasti řízení motoru

EGR ventil

 

Účelem systému recirkulace výfukových plynů (EGR) je snížit emise oxidů dusíku (NOx) z výfuku motoru.

Existují dva hlavní typy EGR ventilu. Jeden je ovládán podtlakem, který používá elektropneumatický tlakový snímač, ovládaný pro otevírání a zavírání ECU. Druhý je ovládán DC elektromotorem nebo krokovým motorkem. Elektronické i vakuové typy se otevírají a zavírají podle zatížení motoru.

 • Více než 130 dílů v nabídce
 • Určeno pro více než 4 600 evropských a asijských vozidel
 • Nabídka pokrývá více než 70 milionů osobních automobilů po celém světě

Snímač tlaku

 

Snímač tlaku sacího potrubí (MAP senzor) měří tlak v sacím potrubí a poskytuje elektronické řídicí jednotce (ECU) okamžité informace o tlaku v potrubí. Data z MAP senzoru se používají k výpočtu hustoty vzduchu a určení hmotnostního průtoku vzduchu v motoru.

Data z tohoto snímače lze použít k diagnostickým účelům, protože měří výkon škrticí klapky a turba, stejně jako k diagnostice neměřených úniků vzduchu ze sacího potrubí.

 • Více než 70 dílů v nabídce
 • Určeno pro více než 5 000 evropských a asijských vozidel
 • Nabídka pokrývá více než 41 milionů osobních automobilů po celém světě

Snímač polohy klikové a vačkové hřídele

 

Tyto senzory snímají rychlost a polohu vačkové a klikové hřídele. Jejich signál zpracovává řídicí jednotka motoru ECU, aby zlepšila přesnost zapalování a časování paliva.

Dvě hlavní technologie běžně používané v těchto senzorech jsou hallového nebo indukčního typu. Činnost těchto senzorů je v zásadě podobná.

 • Více než 260 dílů v nabídce
 • Určeno pro více než 25 000 evropských a asijských vozidel
 • Nabídka pokrývá více než 380 milionů osobních automobilů po celém světě

Snímač množství vzduchu (váhy vzduchu)

 

Jeho signál se používá k výpočtu množství vstřikovaného paliva a k regulaci recirkulace výfukových plynů u vznětových motorů.

V průběhu let se používalo několik různých typů senzorů, a to v závislosti na použitých systémech výrobci vozidel. Dvěma hlavními typy jsou snímače množství vzduchu nebo snímače váhy vzduchu.

Popis snímačů množství vzduchu a snímačů váhy vzduchu se často zaměňují. To však není správně, protože snímač množství vzduchu detekuje pouze objem vzduchu, zatímco snímače váhy vzduchu jsou výrazně přesnější, kvůli teplotě a tlaku, které také započítávají.

 • Více než 120 dílů v nabídce
 • Určeno pro více než 12 000 evropských a asijských vozidel
 • Nabídka pokrývá více než 95 milionů osobních automobilů po celém světě

Zapalovací cívka

 

Existuje několik konstrukčních variant zapalovací cívky, i použitá technologie závisí na různých kritériích. Prostředí motoru: teplota, instalace, určené místo

 • Výkon: Aktuální požadavky na napájení, schopnost filtrace
   
 • Více než 120 dílů v nabídce
 • Určeno pro více než 15 500 evropských a asijských vozidel
 • Nabídka pokrývá více než 190 milionů osobních automobilů po celém světě

Škrticí klapka

 

ECU řízení motoru nese celkovou odpovědnost za ovládání škrticího ventilu uvnitř tělesa škrticí klapky, přičemž DC motor kontroluje úhel škrticí klapky. Zpětná vazba je poté poskytována ECU prostřednictvím snímače polohy škrticí klapky. Tyto komponenty společně tvoří elektronické ovládání škrticí klapky.

Regulace škrticí klapky také hraje důležitou roli při snižování emisí, zejména u benzínových motorů s přímým vstřikováním při přepínání mezi homogenními nebo stratifikovanými módy, jakož i při regulaci čerstvého vzduchu u EGR.

 • Více než 80 dílů v nabídce
 • Určeno pro více než 3 200 evropských a asijských vozidel
 • Nabídka pokrývá více než 40 milionů osobních automobilů po celém světě

Kvalita shodná s OE na 100 %

Společnost febi si buduje renomé díky kvalitě výrobků dodávaných na aftermarket. Každý díl febi je podrobován intenzivní a pravidelné kontrole kvality, přičemž elektrické komponenty nejsou výjimkou.

Každý díl febi byl navržen a vyroben tak, aby splňoval normy OE, a pravidelné destruktivní i nedestruktivní zkoušky jsou zárukou nepřetržitých dodávek kvalitních výrobků.

Můžete si být jisti, že všechny díly řízení motoru febi jsou vyrobeny podle nejvyšších standardů a mohou být namontovány do jakéhokoli vozidla, aniž by došlo ke ztrátě záruky výrobce vozidla.

Kontrola kvality je klíčovým aspektem výrobního procesu febi: u snímačů a akčních členů tento kontrolní proces zahrnuje kontrolu desek plošných spojů, rezistorů a kondenzátorů, zda nejsou poškozeny, a analýzu kabeláže, zda nevykazuje nějaké problémy. Kromě toho se kontrolují místa připojení desek plošných spojů a připájení rezistorů a kondenzátorů.

Související produkty